Klager A: Adv. Hege Salomon p.v.a. klient. Klager B: XX mot Rogalands Avis

PFU-sak 267AB/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Rogalands Avis (RA) i forkant av at den såkalte Birkedal-saken skulle opp i Gulating lagmannsrett høsten 2012. Klagerne er den fornærmede i saken og hans samboer (henholdsvis klager A og klager B). Klagerne mener avisen har opptrådt i strid med god presseskikk da den, med Birkedals forsvarer som kilde, omtalte at de to drev prostitusjons- og bordellvirksomhet. Advokaten ville bruke dette i sitt forsvar.

Rogalands Avis avviser klagen og mener det må være akseptabel journalistikk å omtale hva partene i en rettssak vil føre som argumenter for sin part. Avisen viser til at klagerne knyttes til en åpen Facebook-side som heter (xx) Bordell, og at de er ivrige skribenter om homofil sex. Det vises også til at den ene klageren på en annen blogg har omtalt sine sexopplevelser på en måte som kan forstås som om han driver prostitusjon.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag anføre at omtale av rettsprosesser er en viktig del av pressens samfunnsoppgave. Det gjelder også saker der det intime, som sex, er en del av saken. Utvalget noterer seg at klagerne ikke er navngitt. Spørsmålet i den foreliggende klagesaken er dels om det var presseetisk akseptabelt å omtale en mulig bordell- og prostitusjonsvirksomhet, og dels om omtalen var uakseptabelt identifiserende. Utvalget minner også om at blogger må behandles kritisk, på lik linje med andre kilder.

Utvalget må fastslå det selvsagte i at Rogalands Avis’ ansvarlige redaktør bærer det fulle presseetiske ansvar for artikkelens innhold, selv om påstandene kommer fra andre kilder. Men samtidig må det også klargjøres overfor leserne at det nettopp er en part med svært tydelige interesser som bringer påstandene til torgs. Slik utvalget ser det, har avisen synliggjort partsforholdet, og samtidig godtgjort at det ble forsøkt å balansere dette ved å innhente motpartens, altså klagernes, syn, enten direkte eller via den fornærmedes advokat. Avisen har derfor oppfylt kravet om samtidig imøtegåelse, slik det er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Utvalget forstår godt at den påklagede artikkelen, gitt påstander som fremmes, måtte innebære en belastning for begge klagerne. Selv om de to ikke er navngitt, må utvalget konstatere at identiteten, ved å navngi den åpne Facebook-siden, bare er et tastetrykk unna. Utvalget mener det ville vært fullt mulig å unngå en slik indirekte identifisering og samtidig viderebringe den samme informasjonen. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.»

På dette punkt har Rogalands Avis brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein
Georg Apenes, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden