FloraDekor v. Widar Larsen mot Smaalenenes Avis

PFU-sak 266/04


SAMMENDRAG:
Smaalenens Avis hadde lørdag 4. desember 2004 et hovedoppslag på første side med tittel «Sparket i går », og med undertittel « Natvig: Tror daglig leder drev stråselskap ». Henvisningsteksten var slik:

«Styret i Askim Mek. ga i går ettermiddag sin daglige leder sparken på stedet. Han er også daglig leder og styreleder i Vikzen as, og er siktet for grov økonomisk utroskap. Vikzen as har tjent penger uten ansatte, produksjonslokaler eller materiell. Styreleder i Askim Mek., Sigurd Natvig, tror det dreier seg om et stråselskap beregnet på å flytte penger.»

Oppslaget var illustrert med et foto over tre spalter som viser inngangspartiet til et typisk industribygg. På et tydelig skilt ved siden av inngangsdøren står det « FloraDekor A.s. ». Bildeteksten var slik:

« IKKE HER: Forretningsadressen til Vikzen as er Gramveien 14 i Askim. Men der holder Flora Dekor til, og det firmaet har ingenting verken med Vikzen eller Askim Mek. å gjøre. »

Inne i avisen, i et oppslag over tilnærmet to sider, er tittelen « Natvig: Må være stråselskap ». Oppslaget, som også inneholder flere undersaker, var illustrert på samme måte som på forsiden, med skiltet « FloraDekor A.s. » ved siden av inngangsdøra.

I hovedartikkelen heter det under mellomtittelen « Adresse uten vert » blant annet:

« Forretningsadressen er Gramveien 14. Der finner vi firmaet Flora Dekor as, og dets eier Vidar Larsen. ? Vi har ingenting med verken Vikzen, Askim Mek. eller daglig leder der å gjøre, sier han.»

KLAGEN :
Klager er firmaet FloraDekor A.s. Klagerens hovedpoeng er at avisen har brukt bilder der «vårt firmas logo og fasadeinngangen til våre lokaler blir brukt i oppslag om en alvorlig underslagsak verken vårt firma, jeg personlig eller noen andre i vårt firma, er involvert eller part i». Klageren anfører at han har vært i kontakt med avisen, at de har beklaget overfor ham, men avvist et dementi. Klageren understreker at han heller ikke er interessert i mer «skriverier» om saken.

Klageren er klar over at bildeteksten i noen grad korrigerer for inntrykket, men mener «det hjelper lite når publikum ofte slurver med å tilegne seg all informasjon i et avisoppslag». Han opplyser at oppslaget har medført ubehagelige kommentarer og tilbakemeldinger, og hevder at en lokalavis har mye sterkere gjennomslagskraft i sitt nærmiljø enn hovedstadspressen og nasjonale medier.

Videre skriver klageren:

«Jeg har forståelse for at avisen ser et journalistisk poeng i at den underslagsmistenkte brukte en postkasse med samme adresse som vårt firma, ved etableringen av det firmaet som er i søkelyset. Det er imidlertid ikke nødvendig å bruke bilde av bygningen og vårt firmas logo for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.»

TILSVARSRUNDEN:
Smaalenenes Avis konkluderer i sitt tilsvar med at avisen ikke har brutt god presseskikk. Det anføres at saken ikke dreier seg om faktiske feil, «men om en illustrasjon i form av et bilde er riktig benyttet eller ikke». Avisen understreker punktvis følgende:

· «Der er ubestridt at postkassefirmaet Vikzen brukte Flora Dekors adresse.
· Det kommer tydelig frem i bildetekst og tekst, og kan ikke misforstås.
· Eier av FloraDekor er intervjuet i saken og får rikelig med plass til å fortelle sin versjon.
· Smaalenenes Avis har i etterkant tilbudt FloraDekor og eier ytterligere omtale for å ytterligere synliggjøre at det ikke er forbindelse mellom selskapene. Det siste er avvist.
· Det var et poeng under presentasjon av saken å fortelle at det svindelmistenkte selskapet hadde adresse på en annen virksomhets adresse, og ikke hadde egne lokaler eller tilholdssted.»

Avisen registrerer ellers at klageren finner omtalen belastende, men understreker at man kun har gjengitt fakta som per dato er ubestridt.

Klageren opprettholder klagen og anfører at Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, om aktsomhetskrav ved bruk av bilder, forsterker hans synspunkter.

Smaalenenes Avis har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Smaalenens Avis? bruk av et bilde både på forsiden og innsiden i forbindelse med en reportasje om økonomisk kriminalitet i Askim. Bildet viste et inngangsparti til et industribygg, med et tydelig skilt til et firma som ikke hadde noe med saken å gjøre. Firmaets eier mener avisen kastet mistanke mot firmaet og opplyser at bildebruken har medført belastning.

Smaalenenes Avis registrerer at klageren finner bildebruken belastende, men peker på at fakta i saken er korrekte, at det både i bildetekst og i artikkelen framgår at klageren ikke er involvert. Det anføres dessuten at det var et poeng å fortelle at den svindelsiktede opererte med samme adresse som klageren.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke at de samme krav til varsomhet gjelder for bildebruk som for annen publisering. I det innklagede tilfellet er det ikke vanskelig å forstå at avisens noe tankeløse bildebruk kunne medføre problemer for klageren. På den annen side har avisen både i bildetekst og i artikkelen tydeliggjort, og gjort et poeng av, at klageren ikke er knyttet til den omtalte mulige økonomiske kriminaliteten. Etter utvalgets mening er dette gjort på en slik måte at bildebruken ikke rammes av de presseetiske normene.

Smaalenenes Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. april 2005
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller