NN mot Moss Avis

PFU-sak 266/21


 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Moss Avis publiserte en reportasje om stor etterspørsel etter ved i mossedistriktet. I reportasjen var vedbonden avbildet sammen med sin fosterdatter.

 Klager er barnets biologiske mor, som mener publiseringen er i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8, om omtale av barn. Klager er redd det kan medføre negative konsekvenser for datteren at hun ble eksponert som fosterdatter, siden klager mener det er mye mobbing på skolene. Klager påpeker også at hun ikke ble kontaktet før artikkelen ble publisert.

 Moss Avis mener fosterfaren, som barnets foresatte, hadde lovfestet rett til å samtykke til fotograferingen. Avisen opplyser at det etter en grundig vurdering ble avtalt at barnet i bildeteksten skulle omtales som fosterdatter og med fornavn. Redaksjonen påpeker at det dreier seg om en positiv og konfliktfri reportasje, og uten belastende forhold som tilsa at barnets identitet ikke skulle røpes, jf. VVP 4.8.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at Vær Varsom-plakatens 4.8 pålegger mediene å gjøre en selvstendig vurdering av hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.

Utvalget har forståelse for at barnets biologiske mor ønsket å bli kontaktet før publisering, men kan ikke se at redaksjonen var presseetisk forpliktet til det i dette tilfellet. På generelt grunnlag vil PFU likevel oppfordre mediene til, så langt det er mulig, å informere berørte parter før publisering når det er snakk om saker med følsomt innhold.

Slik utvalget ser det, er det ikke presseetisk krenkende i seg selv å bli omtalt som fosterbarn. Det avgjørende er i hvilken sammenheng det skjer. I dette tilfellet dreier det seg om et nøytralt bilde av fosterdatter og fosterfar. Reportasjen handlet ikke om barnet og bildet inngikk i en større reportasje som ikke omhandlet noe kontroversielt.

 

Moss Avis har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 2. mars 2022

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes
Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim