NN mot Drammens Tidende

PFU-sak 260/21


Klagen gjaldt flere artikler i Drammens Tidende (DT) om en dramatisk hendelse.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpekte at mediene ved omtale av denne typen hendelser må vekte publikums informasjonsbehov på den ene siden, jf. kap. 1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), opp mot hensynet til direkte berørte på den andre siden, jf. VVP 4.6.

PFU uttrykte samtidig forståelse for at de pårørende opplever omtalen som belastende, men kom til at det var presseetisk forsvarlig å opplyse offentligheten på den måten DT gjorde, og at DT ikke har brutt god presseskikk.

Oslo 2. mars 2022

Ellen Ophaug,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys