NN mot Bergensavisen

PFU-sak 241/07


SAMMENDRAG:

Bergensavisen publiserte 19. september 2007 på nett en nyhetsartikkel med tittelen «Studentleder kastet på glattcelle». Artikkelen var basert på et oppslag i Studvest, og ingressen lød:

«Da studentlederen ikke fikk komme inn på Kvarteret, truet han vaktene med vold. Gjentatte trusler mot vaktene skaffet ham overnattingsplass i arresten.»

Hendelsen blir derpå nærmere beskrevet i brødteksten, blant annet gjennom et vitneutsagn:

«- Han truet vaktene med å slå ut tennene på dem, sier en student som var vitne til episoden fredag kveld til Studvest.»

«Det var i tre-tiden natt til lørdag, etter en konsert i Kvarterets lokaler i Nygårdsgaten 2, at studentlederen kom i klammeri med vaktene som stod i døren på det studentdrevne utestedet. Han hadde vært ute og røyket og ble sint da vaktene ikke ville slippe ham rett inn igjen.»

Under mellomtittelen «LAGT I BAKKEN» opplyses det at studentlederen ble bedt om å stille seg i køen på ny, fordi utestedet ikke hadde noen stempelordning. Da han kom fram til inngangen, fikk han beskjed om at det var fullt, noe han ikke tålte. Han begynte da å true vaktene.

Videre fortelles det at han skal ha slått etter vaktene, at han ble lagt i bakken og at politiet etter hvert kom til. Deretter gjengis politiets utsagn om episoden:

«- Politiet fikk melding om at en mann skal ha forulempet vaktene. Mannen (22) ble innbragt etter at han ikke etterkom politiets ordre, bekrefter operasjonsleder Arnold Johannessen ved Hordaland politidistrikt overfor BA.no.

Avisen avslutter artikkelen med følgende opplysninger, framhevet gjennom halvfet skrift:

«BA.no har vært i kontakt med studentlederen. Han bestrider hendelsesforløpet og kommer til å forfølge saken videre overfor både Studvest og BA.no.»

KLAGEN:

Klageren er studentlederen som omtales i artikkelen. Klageren mener Bergensavisen (BA) har påført ham «unødig lidelse» gjennom «krenkende og skadelig publisitet», og hevder oppslaget bryter med en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. Klagepunktene og påstandene er som følger:

* 1.5 – BA har tatt side med det private foretaket Kvarteret.
* 3.2 – BA har ikke vært kritiske i kildevalg, og de benyttet kun én kilde.
* 3.9 – BA viste ikke hensyn i sin journalistiske arbeidsprosess.
* 4.1 – BA har ikke lagt vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
* 4.2 – BA har ikke gjort det klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
* 4.3 – BA har ikke vist respekt.
* 4.5 – BA har forhåndsdømt.
* 4.6 – BA har ikke tatt hensyn til offer og pårørende.
* 4.7 – BA har ikke vært varsomme i bruken av identifikasjonstegn i artikkelen.

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen (BA) forklarer i sitt tilsvar at nyhetsartikkelen først ble publisert 19. september 2007 kl. 0908, og deretter oppdatert rundt kl. 1300 og kl. 1545. BA opplyser at avisen ikke kjente klagerens identitet ved første publisering, men at den ble kjent da klageren tok kontakt med avisen rundt kl. 13 samme dag, og «klaget over at alt som sto i saken var galt». Klageren skal da imidlertid ha innrømmet at han var innbrakt av politiet, og sagt at han «kunne komme innom redaksjonen for å gi en kommentar neste dag». Dermed ble artikkelen oppdatert med opplysningene helt til slutt i artikkelen, om at avisen hadde vært i kontakt med studentlederen, som benektet hendelsesforløpet og sa han ville forfølge saken.

Videre påpeker BA at artikkelen henviser til Studvests artikkel, og at de «sjekket fakta i Studvests artikkel med politiet, som bekreftet opplysningene». Avisen påpeker også at de ikke har identifisert studentlederen, og bemerker: «Klageren har en rekke ankepunkter mot Studvest, som ikke har noe relevans til den knappe nyhetsmeldinge [sic.] i BA.no (…) BA.no har ikke brutt god presseskikk.»

Klageren påpeker i sitt tilsvar: «Bergensavisen trykket Studvest [sic.] artikkel i sin helhet og det er dette forholdet jeg har klaget inn (….) Når det gjelder Bergensavisens ønske om at jeg fulgte opp saken i media, takket jeg etter et døgn nei og ønsket ikke å kommentere saken. Dette fordi jeg ikke oppfattet saken som noe annet en et grovt personangrep».

Bergensavisen konstaterer i sitt siste tilsvar at klageren bekrefter at han fikk tilbud om å kommentere saken, men at han ikke ønsket å benytte seg av dette. Utover dette har avisen ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel på Bergensavisens nettsider. Artikkelen forteller om en studentleder som ble satt i fyllearresten fordi han truet vaktene ved utestedet Kvarteret i Bergen da han ikke fikk slippe inn. Klageren er den omtalte studentlederen, som mener Bergensavisens oppslag har krenket og skadet ham. Klageren reagerer på avisens kildebruk, og finner videre at artikkelen er usaklig. Dessuten hevder klageren at Bergensavisen ikke har vist omtanke og respekt, og at avisen har forhåndsdømt ham. I tillegg påpeker klageren at avisen har vært uforsiktig med bruken av identifikasjonstegn.

Bergensavisen avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen forklarer at artikkelen baserte seg på omtale av saken i Studvest, og at redaksjonen sjekket fakta i Studvests artikkel med politiet. Videre avviser Bergensavisen å ha identifisert klageren, og påpeker at avisen ikke kjente til klagerens identitet da artikkelen ble publisert. Identiteten ble imidlertid kjent da klageren tok kontakt med avisen og hevdet at «alt som sto i saken var galt». Avisen og klageren skal i denne samtalen ha blitt enige om at klageren skulle komme tilbake med en kommentar neste dag, og av den grunn ble artikkelen oppdatert med opplysninger om dette.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Bergensavisen har sitert politiet i artikkelen, i tillegg til de anonyme kildene som Studvest var i kontakt med. Utvalget kan videre forstå at klageren misliker omtalen, men viser til at betrodde personer som innehar verv må finne seg i nærgående oppmerksomhet fra mediene.

Utvalget merker seg også at avisen fulgte opp og oppdaterte saken da klageren tok kontakt, og legger vekt på at klageren dermed fikk anledning til å gi sine kommenterer til saken.

Slik utvalget ser det, har avisen presentert en saklig og kort artikkel om hendelsen. Utvalget kan heller ikke se at avisen har forhåndsdømt eller identifisert klageren.

Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, John Olav Egeland,
Henrik Syse, Trygve Wyller