NN mot TV 2

PFU-sak 240/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsinnslag på TV 2 Nyhetskanalen om at to personer var siktet etter et mistenkelig dødsfall. I innslaget ble det vist bilder av politiet i arbeid på det avsperrede, antatte åstedet. I en kort sekvens ble det vist en bil med synlig registreringsnummer. Senere samme kveld ble innslaget vist med registreringsnummeret sladdet. Dagen etter ble det opplyst at siktelsen var frafalt.

Klager er samboer med en av de siktede, og mener TV 2 opptrådte i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7 om bruk av bilde og andre identifikasjonstegn ved omtale av straffbare forhold. Klager anfører at bilen var parkert på deres gårdsplass, og at de derfor tydelig ble knyttet til en potensiell drapssak.

TV 2 avviser brudd på god presseskikk. Redaksjonen mener den avbildede bilen, eller den bilen er registrert på, ikke kan knyttes til hendelsen. I det korte klippet hvor bilen er synlig, fokuseres det på politifolkene som er på stedet. TV 2 anfører at eiendommen heller ikke er direkte pekt ut.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener TV 2 Nyhetskanalen var i sin fulle rett til å rapportere om dødsfallet og den alvorlige siktelsen, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. Etter utvalgets mening var det også berettiget ut fra samfunnets informasjonsbehov å vise bilder av politiet i arbeid på stedet.

Vær Varsom-plakatens 4.7 er tydelig på at mediene skal være varsomme med bruk av navn, bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. PFU har tidligere slått ned på at identifikasjonstegn som bilskilt ikke er sladdet. Dette kravet veies kun opp mot om det foreligger et berettiget informasjonsbehov for identifisering.

Slik PFU ser det, foreligger ikke et berettiget behov for identifisering i dette tilfellet. Utvalget registrerer at redaksjonen sørget for nødvendig sladding i senere innslag. Siden innslaget gjaldt et alvorlig forhold, konkluderer PFU med at TV 2  burde sørget for at registreringsnummeret var sladdet også i det påklagde innslaget.

TV 2 har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 17. februar 2021

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Lars Helle, Gunnar Kagge,
Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana

 

FOR FREMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 har opptrådt kritikkverdig i et innslag på TV 2 Nyhetskanalen. Innslaget omtalte at to personer var siktet etter et mistenkelig dødsfall. Siktelsen ble frafalt dagen etter. I en kort sekvens i det påklagede innslaget ble det vist en bil med synlig registreringsnummer. Siden innslaget gjaldt et alvorlig forhold, konkluderer PFU med at TV 2  burde sørget for at registreringsnummeret var sladdet. Det vises til punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten om at mediene skal være varsomme med opplysninger som kan identifisere personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.»