Hanne Taalesen mot Varden

PFU-sak 229/12


SAMMENDRAG:

Varden brakte lørdag 28. juli 2012 en nyhetsartikkel på nett med tittelen «17-åring omkom i trafikkulykke», og med undertittelen «To menn i tenårene satt i bilen som kjørte av veien i Bamble. Passasjeren omkom.» Videre:

«Natt til lørdag var det en dødsulykke i Åby i Bamble. Ulykken skjedde på vei mot avkjøringen på E18, på sletta før Stokkebakken, retning sørover. Det ble raskt klart at det var to skadde menn, begge i tenårene og bosatt i Skien, i bilen. Alle nødetater rykket ut. – Fører har mistet kontrollen over bilen, kjørt over et jorde og inn i en murvegg, forteller operasjonsleder Erik Nordahl i Telemark politidistrikt til varden.no.»

Det framgår av artikkelen at ting tyder på at bilen har hatt høy fart.

Mandag 30. juli hadde papirutgaven førstesideoppslag med tittelen «Skien er i sorg», og slik tekst:

«En 17 år gammel gutt omkom på Åby i Bamble natt til lørdag. Kameraten (18) som kjørte bilen ligger på sykehus. I helgen ble det åpnet minnegruppe på Facebook. Over 1500 har allerede uttrykt sin sorg og medfølelse.»

Inne i avisen var tittelen «Sørger over 17-åring». Ingress:

«En 17 år gammel gutt fra Skien døde på stedet. Den 18 år gamle bilføreren ligger på sykehus med skader. Skien er i sorg etter dødsulykken på Åby i Bamble i helgen.»

En nettartikkel samme dag, mandag 30. juli, hadde tittelen «Minnes kameraten på Facebook» Videre:

«Dagen etter dødsulykken tente familie og venner lys på ulykkesstedet. Mandag minnes 17-åringen av nær 1.700 personer på Facebook.

Tirsdag 31. juli het det i papiravisen: «- Tomt uten bestevennen». Ingress:

«Han mistet bestekameraten i løpet av en liten biltur til Langesund. Nå har 17-åringen fått et nytt syn på biler og veier.»

I artikkelen forteller 17-åringen, som omtales som bestevenn av de to i bilen, om omstendigheter rundt turen til Langesund, som endte med en dødsulykke. Gutten er ikke navngitt.

Til slutt i artikkelen opplyses det, med en politiadvokat som kilde, at det er tatt blodprøve av sjåføren og at det fortløpende vil bli vurdert som det skal tas ut siktelse. Samme artikkel sto også på nett.

Onsdag 1. august var tittelen i papirutgaven «Siktet etter dødsulykke». Ingress:

«Politiet har siktet den 18-årige sjåføren av bilen som krasjet i Åby i Bamble i helga.»

Videre:
«- Sjåføren er siktet for brudd på veitrafikkloven. Men på bakgrunn av informasjon som har kommet fram under etterforskningen, er det grunn til å tro at siktelsen vil bli utvidet – fordi ulykken fikk et tragisk utfall, sier Sverre Valle, politioverbetjent ved Bamble lensmannskontor.»

Lenger ute i artikkel opplyses det at sjåføren ble tvunget til å avgi blodprøve og at det er bakgrunnen for at han er formelt siktet. Politiadvokat Kjell Ove Ljosåk er sitert slik: «- I det ligger det i sakens natur at politiet mener det er grunn til å mistenke sjåføren for kjøring i påvirket tilstand.»

Sjåføren er ikke navngitt i artikkelen, men den omkomne passasjeren er.

Den samme artikkelen sto også i nettavisen

Fredag 3. august hadde nettutgaven en artikkel med tittelen «Tror ulykkesbilen var trimmet». Det framgår av artikkelen at vitneavhør gir politiet grunn til å tro at det var gjort ulovlige monteringer på bilen. Det gjentas også at det er mistanker om promille. Til slutt i artikkelen, under mellomtittelen «Søker mopedvitne», heter det:

«Første bilist på stedet mener å ha sett en person på moped på ulykkesstedet. – Det var ikke mange ute på veien midt på natta, natt til lørdag, og dette kan være et svært viktig vitne, sier Walle (politiet; sekr. anm.). – Kanskje kan vedkommende ha hatt noe med ulykken å gjøre, sier han.»

En kortversjon om at bilen muligens var trimmet, sto også i papirutgaven samme dag.

Lørdag 4. juli brakte avisen en kommentarartikkel med tittelen «Sorgens nye ansikt». Den var signert avisens ansvarlige redaktør og tema var hvordan sorg også leves ut i sosiale medier.

KLAGEN:

Klageren er en vanlig leser, som opplyser at hun klager på vegne av pårørende og venner. Det foreligger navngitt samtykke fra mor og stefar til avdøde, mor, far og søster til sjåføren og fra to kamerater.

Klagen dreier seg både om innholdet i omtalen og om avisens journalisters adferd i arbeidet med artiklene, nærmere bestemt pågang på venner for intervju, opplysninger og bilder. Klageren skriver: «Pårørende og venner forteller om uetiske og ubehagelig mange henvendelser av Vardens journalist(er) etter ulykken. «Ingen av de kamerater, journalist eller fotograf tok kontakt med, ønsket å få dette på trykk, noe de ble gjort klar over ved telefonhenvendelse.» Det anføres at en 17-åring ble kontaktet flere ganger, «hvor han svarte enkelt på noen spørsmål. Han ga uttrykk for at dette var ubehagelig og etter 3. henvendelse sa han ifra at det var respektløst å mase på den måten.» Det er også vist til en annen kamerat som har opplevd det samme. Klager anfører at det ikke ble tatt hensyn til kameratenes alder. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 3.9 om å vise særlig hensynsfullhet overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningene av sine uttalelser. Det vises også til at ungdommene var i sjokk og sorg.

Det vises så til at artikkelen 31.07, med tittelen «- Tomt uten bestevennen», som ingen av kameratene kan «se noe godt ut av», men kun som en salgsvare for Varden.

Det anføres spesielt fra klagers side at det i artikkelen 3. august ble «spekulert» om en mopedist og at dette ble publisert «fullstendig blottet for filter og sensur». Klager mener dette strider mot punkt 3.2 om kritisk kildevalg.

Det vises videre til punktene 4.5, forhåndsdom, og 4.7, om omtale på tidlig stadium. Klager mener redaksjonen har vært svært pågående også overfor politiet, og at avisen har «synset», og at dette har vært krenkende overfor sjåføren og familien. Klageren mener en påfølgende mail-utveksling med avisens redaktør (vedlagt) viser at redaktøren viser liten forståelse for at pårørende og venner trenger ro i saken.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Varden opplyser at et forsøk på å løse saken i minnelighet ikke har ført fram. Tilbudet om minnelighet skulle også innebære at avisen skulle publisere en beklagelse på nett. Teksten er gjengitt i avisens tilsvar.

TILSVARSRUNDEN:

Varden går i sitt tilsvar detaljert gjennom hvilken kontakt avisen hadde med pårørende og venner etter ulykken og i forbindelse med den enkelte artikkel. Det anføres at det er en klage det er vanskelig å svare på, delvis fordi den inneholder påstander som ikke er korrekte, og også fordi klager selv ikke har vært involvert i kontakten med avisen. Det opplyses også at avisen ikke har vært i kontakt med foreldre/steforeldre til den skadde og den omkomne.

Det anføres at hovedkilde for opplysningene i de påklagede artiklene er politiet. Når det gjelder opplysningen om at det skulle vært en tredje person i bilen, opplyser avisen at det er personen selv om er kilden, sammen med andre vitner. Avisen forstår imidlertid at denne opplysningen har vært en belastning og har sagt seg villig til å beklage dette, som en del av en minnelig løsning.

Generelt anfører avisen at det ikke er dens stil å grafse og spekulere, «og vi ønsker minst av alt å såre pårørende og sørgende ytterligere. Men det er naturlig å dekke dødsulykker, noe vi har prøvd å forklare (klageren) både på telefon og e-post.»

Klageren ønsker i sitt tilsvar å presisere at det ikke er henne «mot Varden», men «pårørende og venner mot Varden», og at hun formidler deres følelser og opplevelser. Klagens anførsler opprettholdes. Klageren trekker spesielt fram artikkelen «Mistet bestevenn i ulykke» (31.07.). Det opplyses at det spesielt er tidspunktet for publisering det reageres på, og at avisen burde ventet minst 14 dager.

Vardens ansvarlig redaktør anfører i et kort tilsvar at dette har vært en vanskelig sak for avisen. «På den ene siden skal vi dekke en alvorlig ulykke, hvor høy fart og rus er viktige ”ingredienser”. Samtidig skal vi ta menneskelige hensyn, og vi skal være bevisste på at familie og pårørende er i sjokk og sorg.» Redaktøren avviser at redaksjonen har vært pågående, hevder at det er vist hensyn og at man har beskyttet kilder mot seg selv.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Vardens omtale av en alvorlig trafikkulykke, der en ungdom omkom mens en annen ble skadd. Klageren, med samtykke fra pårørende og venner, mener avisen har brutt god presseskikk gjennom å ha vært for pågående og for å ha publisert opplysninger som har vært svært belastende både for familiene og de involvertes venner.

Avisen anfører at det har vært en vanskelig sak å dekke, men avviser at man har utvist en adferd i det journalistiske arbeidet i strid med god presseskikk. Det vises ellers til at det er politiet som hele tiden var avisens hovedkilde i saken. Avisen viser ellers til at man, som et ledd i en mulig minnelig løsning, har tilbudt seg å bringe en beklagelse knyttet til en konkret opplysning.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til at pressen har all rett til å omtale alvorlige hendelser, som trafikkulykker. Dette må også gjelde selv om de som står involverte nær kan oppleve omtalen som belastende.

I det påklagede tilfellet kan utvalget vanskelig se at de innklagede artiklene har et innhold som går ut over de normer som norsk presse er pålagt å etterleve. Utvalget konstaterer, slik avisen selv påpeker, at kilden for opplysningene i det alt vesentlige er politiet. Selv om pressen skal utøve kildekritikk også mot en slik kilde, mener utvalget påstandene som framsettes, må kunne viderebringes.

Når det gjelder klagens anførsler om redaksjonens pågåenhet overfor de involvertes unge venner, ser utvalget klart at dette kan ha vært opplevd som ubehagelig, men det er umulig å konstatere, ut fra det foreliggende materialet, om avisens medarbeidere har krysset en etisk grense i sitt arbeid med å innhente opplysninger til de påklagede artiklene.

Varden har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. september 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Hadi Khosravi Lile, Georg Apenes, Camilla Serck-Hanssen