Per Tore Bech Nygård mot Altaposten

PFU-sak 225/04


SAMMENDRAG:
Altaposten hadde torsdag 11. november 2004 et bærende oppslag på første side med tittel » Beryktet for «verstinger» «. Under tittelen var et bilde av tre personer på hver sin snøscooter. Under bildet sto følgende tekst:

«Ingen andre steder i kongeriket selger de såkalte «verstingscooterne» så godt som i Alta. I høst har salget tatt helt av. ? Nordlysbyen er berømt og beryktet for folks tradisjoner med å kjøre de største og raskeste maskinene, forteller ScooterNorge-redaktør Øystein Løland. Se vårt scooterekstra på sidene 15 ? 22.»

Sidene det henvises til, er merket i toppen med » Snøscooterens dag lørdag 13. november «. De inneholder ulike artikler og reportasjer knyttet til snøscootere generelt, og snøscootermerker og enkeltmodeller spesielt, delvis som intervjuer med representanter for forhandlere. De samme sidene inneholder også annonser for snøscootere og snøscooterutstyr.

KLAGEN:
Klageren , en privatperson fra Alta, skriver i klagebrevet:

«Det vises til vedlagte utgave av Altaposten hvor avisen på sidene 1, og 15-22 opptrer som ukritisk talerør for snøscooterbransjen. Reklame/annonser og redaksjonelt stoff med
blant annet ytringer fra bransjen er ukritisk fremstilt av avisens medarbeidere ? dette på samme sider. Det normale og presseetisk forsvarlige hadde vel vært at avisen gav ut et eget annonsebilag hvor sammenblanding i og for seg er greit, men dette som her vises kan vel ikke oppfylle pressens egne presseetiske regler?»

TILSVARSRUNDEN:
Altaposten avviser klagen. I avisens tilsvar heter det blant annet:

«Dette er redaksjonelt stoff som er meget interessant i vårt område, og både utvalg og tema og intervjuobjekter er basert på redaksjonelle vurderinger. Her er det naturligvis ikke samarbeid mellom redaksjonen og annonseavdelingen. »

Om klagerens anførsel om manglende kritisk journalistikk, svarer avisen:

«Når temaet er «Scooterens dag» kan det nok tenkes at artiklene er mer opplysende enn kritisk, selv om vi er helt uenig i at artiklene er ukritiske. Oppslaget om at Alta er beryktet for sine sportsscootere er et ønske om å skape debatt. Gjennom hele året er scooterbruk på godt og vondt et tema i lokalsamfunnet, og Altaposten setter svært ofte kritisk søkelys på motorferdsel i utmark.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at hans hovedanliggende med klagen er at «Altaposten opptrer ensidig som markedsføringsorgan for kommersielle krefter, her produsenter og den lokale snøscooterbransjen ? uten at dette er opplyst leseren ved for eksempel å merke disse sidene som annonsebilag». Han understreker at «denne «markedsføringen» er også tilspisset og har en apetittvekker på førstesiden i avisen».

Det pekes i klagebrevet på at bruk av snøscooter er et kontroversielt tema, men at andre samfunnsinteresser, som friluftsliv, naturvern, politi osv., er totalt fraværende i avisens tema.

Videre skriver klageren: «Jeg tror nok at avisen vet hvor grensen mellom reklame og redaksjonelt stoff går, men her har de kommersielle kreftene vært for sterke til at avisen har klart å stå i mot. Det at avisen viser til at typografiske forhold er tilstrekkelig til å skille mellom reklame og red. stoff kan ikke oppfattes av leserne som tilstrekkelig.»

Altaposten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

Sekretariatet har vedlagt sak nr. 076/03, der Opdalingen ble felt for et forhold sekretariatet oppfatter som tilnærmet parallelt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder førstesiden samt åtte temasider i Altaposten, der stoffet dreide seg om kjøp og bruk av snøscooter og snøscooterutstyr. Klageren, en av avisens lesere, mener de innklagede sidene representerer brudd på de presseetiske reglene fordi de framstår som en sammenblanding av annonser og redaksjonelt stoff, er ukritiske og burde vært merket som annonsebilag.

Altaposten avviser klagen og peker på at det dreier seg om redaksjonelt stoff basert på redaksjonelle vurderinger, og at det ikke har foregått noe samarbeid med annonseavdelingen. Avisens redaktør medgir imidlertid at stoffet nok er mer opplysende enn kritisk.

Pressens Faglige Utvalg mener Altapostens redaksjonelle omtale av snøscootere og «Snøscooterens dag» gir et inntrykk av at det er en kobling mellom annonsører og redaksjon.
Utvalget vil understreke viktigheten av at redaksjoner unngår situasjoner som kan skape tvil om det redaksjonelle innholdet er satt på trykk ut fra andre grunner enn rent journalistiske kriterier og redaksjonelle vurderinger. Etter utvalgets mening har ikke Altaposten utvist tilstrekkelig varsomhet når redaksjonen lar snøscooterforhandlernes annonser følge mer eller mindre direkte sammen med avisens redaksjonelle omtale av annonsørene over flere sider og under samme vignett. Utvalget merker seg også at omtalen i vesentlig grad er bygget på annonsørenes omtale av seg selv, uten selvstendige redaksjonelle vurderinger.
Utvalget viser til Tekstreklameplakaten, der det heter at «publikum skal være trygg på at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering, og at innhold og presentasjon er uten bindinger til utenforstående interesser». Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det blant annet heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold».

Altaposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. februar 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse