Veslemøy Lian, leder for «Gule skjorter for ytringsfrihet» mot Varden

PFU-sak 216A/21


SAMMENDRAG:

Varden publiserte en artikkel onsdag 13. oktober 2021 med tittelen «Demonstrerte mot muslimer – så gikk de på «Kebab House».»

«De demonstrerte mot muslimer og for SIANs ytringsfrihet. Så gikk de på kebab-restaurant i Porsgrunn. […] Det bekrefter Kjartan Mogen, leder av Verdipartiet, tidligere førstekandidat for partiet De kristne under kommunevalget i Skien. Han var en av dem. – Men det var bare jeg som spiste kebab. De andre spiste pizza, sier Mogen. […] Et bilde av representanter for gulskjortene, (SIAN-støttespillere med gule skjorter og teksten «Størst av alt er ytringsfriheten»), foran en kebabsjappe har blitt en hit på sosiale medier.»

Artikkel ligger i mappen, evt kan leses her: https://www.varden.no/nyheter/demonstrerte-mot-muslimer-sa-gikk-de-pa-kebab-house/

KLAGEN:

Klager er lederen for gruppa/organisasjonen «Gule skjorter for ytringsfrihet». Klager reagerer på hvordan Varden «har fremstilt meg og «de gule skjortene for ytringsfrihet» som SIAN-støttespillere. Jeg har snakket med de andre som også ble hengt ut som «SIAN-støttespillere» i Varden. Klager mener det fremstilles som om «gule skjorter» reiser rundt med SIAN og deltar i deres opptreden.

Det reagerer på det hun mener er feilaktige opplysninger, stigmatisering og manglende dekning for tittel, fordi ingen av de «gule skjortene» «demonstrerer». Klager skriver: «[V]i bare står der i de gule skjortene, og ingen av oss ville «demonstrert» mot muslimer.»
At det i ingressen står: «Det bekrefter Kjartan Mogen, leder av …» mener klager kan se ut som at Mogen bekreftet «at vi hadde «demonstrert mot muslimer». Jeg har snakket med Mogen og han sier han bekreftet at vi skulle spise og ikke noe annet».

Klager skriver «At de gule skjortene ble stående der vi var, var ikke vårt eget valg, men klar beskjed fra politiet. Vi ønsker alltid å stå som «vanlig publikum» men politiet begrunner dette ut i fra hensyn til vår egen sikkerhet da «noen» kan oppleve vårt budskap som provoserende.»

Det opplyses: «De gule skjortene» er ei upolitisk, løst sammensatt interessegruppe som er opptatt av å fremme forholdene for ytringsfrihet i Norge. I tillegg til å ha stilt opp på SIAN sine stands, har vi også vært med på ulike demoer til andre, som Stop Lockdown, Røde Luer, Grunnlovsmarsj, og vindmølleaksjoner. Og det uten å ha blitt stempla som SIAN-aktivister.

Klager anfører brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 4.1, 4.3, 4.4, 4.10, 4.12

TILSVARSRUNDEN:

 Varden skriver at den aktuelle saken inngår i det Varden betegner som en omfattende dekning av SIANs arrangement i Porsgrunn, både før, under og etter arrangementet.

Varden skriver: «At «gulskjortene» støtter SIAN, må være helt ubestridt og en usedvanlig lite kontroversiell karakteristikk. Klager skriver selv, i klagen, at de har «stilt opp på SIAN sine stands». Dette er nettopp dette som framgår klart og tydelig av den innklagede artikkelen; «de reiser rundt og demonstrerer sammen med SIAN for retten til å ytre som de gjør».»

Videre påpeker Varden at den aktuelle saken tar utgangspunkt i en Instagram-post fra Mads Hansen: «Hansen har, i skrivende stund, i overkant av 500.000 følgere på plattformen. Saken er laget i etterkant av arrangementet.»

Varden skriver at på grunn av avisens lokalkunnskap, «identifiserte vi, på bildene fra arrangementet og fra det aktuelle restaurantbesøket, én person; Kjartan Mogen. Han har vært sentral i flere partier i Telemark, og har blant annet stilt som ordførerkandidat i Skien for Partiet de kristne. Ved stortingsvalget i høst var han Alliansens førstekandidat i Telemark. Mogen har, som det framgår av saken, vært svært kritisk til muslimer og islam.

Det vises til at Mogen lar seg intervjue, og er klar på at «jeg støtter SIAN, og grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet er viktig for meg». Det framgår av saken at «Mogen var på Rådhusplassen i Porsgrunn for å støtte SIAN, men like mye gulskjortenes slagord om ytringsfriheten». Mogen «demonstrerte sammen med meningsfeller utenfor kinoen, dit støttespillerne ifølge Mogen var henvist av politiet».

Vår sak omhandler primært Kjartan Mogen, selv om den også viser til andre som var på SIAN-arrangementet og Kebab House. Mogen er den eneste som er identifisert i Vardens artikkel. Veslemøy Lian er ikke identifisert.»

Varden mener det er «grunnleggende paradoksalt og selvmotsigende at en «interessegruppe som er opptatt av å fremme forholdene for ytringsfrihet i Norge» mener at det å omtale rent faktiske forhold utgjør intet mindre enn ni brudd på Vær varsom-plakaten […] Klager sier selv at hun reiser rundt på ulike «demoer», men mener det er «totalt feil» at de «demonstrerer». Dette er en logikk og argumentasjon det er krevende å forholde seg til».

Klager stiller spørsmål til om Varden driver med journalistikk eller aktivisme selv. Klager innrømmer at «det å skrive: «stilt opp på SIAN sine stands» var litt dårlig formulert, […] en bedre formulering ville vært at vi jevnlig stiller opp ved også SIAN sine stands. Men i motsetning til de såkalte «motdemonstranter» stiller vi opp for å praktisere ytringsfriheten. Retten til å kunne ytre hva man vil og retten til å høre på hvem man vil. Vi «gule skjorter» demonstrerer ikke sammen med SIAN.»

Videre: «Hva Varden mener om Mogen, som ikke var en del av «gule skjorter», ser jeg på som totalt irrelevant. Varden burde imidlertid vite at politiet, i strid med loven, tvinger alle andre som ikke er sammen med dem som media kaller for «motdemonstranter» og som politiet kategoriserer som sannsynlig potensielt voldelige, blir samlet sammen som en gruppe eller bortvist. Jeg registrerer også at Thorsen anser at det å stille opp som tilhører på en stand er å demonstrere.»

Klager grunngir de påståtte brudd på Vær Varsom-plakaten:

3.1 «Gule skjorter» blir framstilt som SIAN aktivister. Å være SIAN aktivist må vel karakteriseres som en negativ personkarakteristikk?

3.2 Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

3.9 Hvilken del av hensynsfullhet i det journalistiske arbeidet er ivaretatt i denne feilaktige artikkelen?

3.10 Bildet som det vises til var tatt med skjult kamera.

4.1 Var det en saklig artikkel?

4.3 SIAN aktivist er vel stigmatiserende? En av oss fant bilen sin med oppskåret dekk når vi skulle dra fra Porsgrunn. Bilen sto parkert i sentrum og vedkommende hadde «gulskjorten» på seg når han parkerte.

4.4 Det er ikke dekning eller dokumentasjon for de feilaktige påstandene i artikkelen.

4.10 Er bilder brukt varsomt og i tråd med hva som faktisk foregår?

4.12 Hvilke aktsomhetshensyn er tatt i forbindelse med bildepublisering? SIAN blir fraktet/har politibeskyttelse både før og etter standene sine. Det er direkte farlig å bli assosiert med SIAN i timene etter en slik stand. Vi har ikke politibeskyttelse når vi beveger oss rundt i lokalmiljøet etterpå.

Klager avslutter med følgende spesielle sitat «som spesielt Varden bør tenke litt over:
“If we don’t believe in freedom of expression for people we despise, we don’t believe in it at all.” ― Noam Chomsky»

Varden skriver: «Jeg har ikke behov for å kommentere Lians karakteristikk(er) av Varden, samtidig som jeg opplever at Lian ikke bringer nye, vektige argumenter som gjør det nødvendig å svare. Det er ikke spesielt relevant for klagesaken, men ettersom Lian tilsynelatende ikke har fått det med seg: Også Varden har støttet SIAN konsekvent, med minst tre lederartikler (den siste kan leses her: Porsgrunn kommune er i ferd med å stryke på SIAN-testen (varden.no)).»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Varden om at SIAN-støttespillere hadde gått på kebab-restaurant etter å ha demonstrert mot islam.

Klager er leder for gruppa «Gule skjorter for ytringsfrihet», som mener seg feilaktig omtalt som støttespillere for SIAN. Klager opplyser at gruppa «gule skjorter» kun var til stede for å støtte ytringsfriheten. I tillegg til å ha stilt opp på SIAN sine stands, har gruppa også vært på andre demoer, som Stop Lockdown, Røde Luer, Grunnlovsmarsj, og vindmølleaksjoner, skriver klager. For øvrig reagerer klager på bildebruken, og mener fremstillingen mangler dekning og er stigmatiserende.

Varden mener det må være helt ubestridt at «gulskjortene» støtter SIAN. Slik Varden ser det, er det en usedvanlig lite kontroversiell karakteristikk. Videre påpekes det at Vardens artikkel handler om en lokal deltager. Varden mener også artikkelen omtaler faktiske forhold og at det publiserte er korrekt. Det vises til at klager selv opplyser at hun reiser rundt på ulike «demoer», men mener det er «totalt feil» at de «demonstrerer». Dette er en logikk og argumentasjon det er krevende å forholde seg til, skriver Varden.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Varden var derfor i sin fulle rett til å omtale både SIAN-demonstrasjonen og det som skjedde rundt denne, som at klagers organisasjon var til stede og gikk på restaurant etterpå.

Når det er sagt, skal det publiserte være korrekt. Vinkling og presentasjon må ikke gå på bekostning av etterretteligheten.

Slik utvalget ser det, er tittelbruk og vinkling i denne artikkelen rettet mot den Varden har intervjuet, som ikke er klager.

PFU merker seg imidlertid at klager reagerer på å bli omtalt som demonstrant og støttespiller for SIAN. Etter utvalgets mening må det være rom for spissing og forenkling i journalistikken. Det er ingen tvil om at klager og klagers organisasjon var til stede under demonstrasjonen med en uttalt hensikt om å støtte SIANs rett til å demonstrere. PFU mener derfor klager må akseptere at medlemmer av gruppa, i denne sammenheng, blir omtalt som støttespillere.

Det kommer også tydelig frem, blant annet i billedteksten, at de gule skjortene var der for å støtte ytringsfriheten. PFU faller ned på at omtale og bildebruk var akseptabel i dette tilfellet.

Utvalget har derimot forståelse for at klager opplever artikkelen som et angrep, da de blir indirekte kritisert, og viser derfor til tilsvarsretten, VVP 4.15.

 

Varden har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 26. januar 2022

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ylva Lindberg