Veslemøy Lian, leder for «Gule skjorter for ytringsfrihet» mot Utrop

PFU-sak 215/21


SAMMENDRAG:

Utrop publiserte tirsdag 19. oktober 2021 en nyhetsartikkel med tittelen «SIAN holdt islamdemonstrasjon – så gikk støttespillerne på KebabHouse».

I artikkelen stod det: «Kjartan Mogen, leder av Verdipartiet, tidligere førstekandidat for partiet De kristne under kommunevalget i Skien, var en av dem. – Men det var bare jeg som spiste kebab. De andre spiste pizza, sier Mogen til Varden.»

Det ble vist til et bilde av folk med gule skjorter og teksten «Størst av alt er ytringsfriheten», foran en kebabsjappe, og at dette hadde blitt en hit på sosiale medier.

Artikkelen ligger i mappa, eller kan leses her: https://www.utrop.no/nyheter/nytt/280632/

KLAGEN:

Klager er lederen for gruppa/organisasjonen «Gule skjorter for ytringsfrihet». Klager reagerer på hvordan avisa Utrop «har fremstilt meg og «de gule skjortene for ytringsfrihet» som SIAN-aktivister. Hun skriver: «- Vi er ikke SIAN- aktivister slik det feilaktig blir fremstilt i Utrop. Vi i de gule skjortene demonstrerte ikke «mot Islam», slik artikkelforfatteren hevder, men for ytringsfrihet, som også gjelder for SIAN.»

Klager avviser også at de «demonstrerer», da de bare står der i de gule skjortene: «At de gule skjortene ble stående der vi var, var ikke vårt eget valg, men klar beskjed fra politiet. Vi ønsker alltid å stå som «vanlig publikum» men politiet begrunner dette ut i fra hensyn til vår egen sikkerhet da «noen» kan oppleve vårt budskap som provoserende.» Klager finner det «personsjikanerende at Utrop fremstiller vår tilstedeværelse som noe helt annet enn hva det var og i tillegg sprer dette på sosiale media.»

Klager opplyser følgende om «De gule skjortene»: «Dette er ei upolitisk, løst sammensatt interessegruppe som er opptatt av å fremme forholdene for ytringsfrihet i Norge. I tillegg til å ha stilt opp på SIAN sine stands, har vi også vært med på ulike demoer til andre, som Stop Lockdown, Røde Luer, Grunnlovsmarsj, og vindmølleaksjoner.»

Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkter: 3.2, 3.9, 3.10, 4.1, 4.3, 4.4, 4.10, 4.12.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Utrop skriver: «For å imøtegå klager har Utrop endret ordet fra «aktivister» til «støttespillere» konsekvent alle steder. […]. Klager har ikke akseptert denne endringen som minnelig løsning.» Utrop mener imidlertid at det er god dekning og dokumentasjon for bruken av ordet støttespillere. Og opplyser at redaksjonen ikke kommer til å fjerne dette.

Videre viser Utrop til Varden: «Utrop har sitert Varden i god tro slik vanlig praksis er, og det er vanlig praksis at når vi siterer et annet medium så har vi tillit til at de følger vær Varsom-plakaten. Sitatene er innenfor sitatretten, og det er ikke klaget på feil-sitering fra Varden. Utrop antar det er mer korrekt at Varden svarer på denne delen av klagen.»

 

Klager hevder at å forandre fra «aktivister» til «støttespillere» gjør saken verre. «Gule skjorter» har ingenting med SIAN å gjøre, skriver klager. «Vi er hverken SIAN-aktivister eller støttespillere. Vi er aktivister og støttespillere for ytringsfriheten og forsamlingsfriheten nedfelt i Norges grunnlov.» Klager har ikke sett noen dokumentasjon fra Utrop som kan forsvare det å knytte dem sammen med SIAN. Klager mener «gule skjorter» sin tilknytning til SIAN best kan oppsummeres i dette kjente sitat: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” (S.G. Tallentyre, The Friends of Voltaire).»

Klager mener og: «At Utrop siterer Varden i god tro er totalt irrelevant da Utrop er ansvarlig for hva de selv publiserer.»

 

Utrop hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Utrop om at SIAN-aktivister og støttespillere hadde gått på kebab-restaurant etter å ha demonstrert mot islam.

Klager er leder for gruppa «Gule skjorter for ytringsfrihet», som mener seg feilaktig omtalt som SIAN-aktivister og støttespillere for SIAN. Klager opplyser at gruppa «gule skjorter» kun var til stede for å støtte ytringsfriheten. I tillegg til å ha stilt opp på SIAN sine stands, har gruppa også vært på andre demoer, som Stop Lockdown, Røde Luer, Grunnlovsmarsj, og vindmølleaksjoner, skriver klager. For øvrig reagerer klager på bildebruken, og mener fremstillingen mangler dekning og er stigmatiserende.

Utrop opplyser at redaksjonen, for å komme klager i møte, har endret ordet «aktivister» til «støttespillere». Utrop mener det er god dekning og dokumentasjon for bruken av ordet støttespillere. Når det gjelder omtalen ellers viser Utrop til Varden, da dette er en sitatsak hentet fra Varden.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at redaktøransvaret også gjelder for sitatsaker. Det betyr at Utrop har et selvstendig ansvar for alt som publiseres i egen publikasjon, også når det er hentet fra andre medier.

PFU viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Utrop var derfor i sin fulle rett til å omtale både SIAN-demonstrasjonen og det som skjedde rundt denne, som at klagers organisasjon var til stede og gikk på restaurant etterpå.

Når det er sagt, skal det publiserte være korrekt. Vinkling og presentasjon må ikke gå på bekostning av etterretteligheten.

PFU merker seg at klager reagerer på å bli omtalt som SIAN-aktivist, og utvalget ser at Utrop endret dette til støttespillere da de ble gjort oppmerksom på klagers innvendinger. PFU mener det er forskjell på aktivist og støttespiller, og at Utrop her burde vært mer presis.

Når det gjelder omtalen som støttespiller mener PFU at denne er innenfor. Etter utvalgets mening, må det være rom for spissing og forenkling i journalistikken. Det er ingen tvil om at klager og klagers organisasjon var til stede under demonstrasjonen med en uttalt hensikt om å støtte SIANs rett til å demonstrere. PFU mener derfor klager må akseptere at medlemmer av gruppa, i denne sammenheng, blir omtalt som støttespillere. Det kommer også tydelig frem av artikkelen at gule skjorter støtter ytringsfriheten og at klager ikke er medlem av SIAN. PFU faller ned på at omtale og bildebruk var akseptabel i dette tilfellet.

Utvalget har derimot forståelse for at klager opplever artikkelen som et angrep, da de blir indirekte kritisert, og viser derfor til tilsvarsretten, VVP 4.15.

Etter en samlet vurdering har Utrop ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. januar 2022

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ylva Lindberg