NN mot Bergensavisen

PFU-sak 210/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Bergensavisen om en rettssak, der en 17 år gammel jente skulle forklare seg om overgrep hun skal ha blitt utsatt for som 14-åring. Det fremkom av artikkelen at jenta ikke hadde ønsket å anmelde mannen, men at politiet hadde blitt kjent med saken via andre fornærmede i saken. Det ble opplyst at jenta hadde det vanskelig, møtte motvillig i retten, og ikke ønsket å forklare seg om hendelsen. I artikkelen ble det opplyst at jenta følte seg uthengt i sosiale medier, der saken var omtalt med navn.

Klager er den omtalte jenta. Hun opplyser at hun har det svært vanskelig, og at hun har fått mange henvendelser og spørsmål om artikkelen gjelder henne. Dette fordi historien hennes tidligere var delt i sosiale medier med hennes navn. Klager tok kontakt med avisen, men BA var avvisende og opptatt av å fortelle henne at hennes historie var av «folkets interesse». Klager peker på Vær Varsom-plakatens punkter 3.9, 4.1, 4.3, 4.7 og 4.8.

Bergensavisen (BA) mener den ikke har brutt god presseskikk. Det vises til at omtalen gjelder en alvorlig straffesak, og at saken har offentlig interesse. BA skriver at redaksjonen var bevisst på at det var en sensitiv sak, og utelot derfor en rekke detaljer fra rettssaken. BA mener også at klager er tilstrekkelig anonymisert. Slik avisen forstår det, ble BAs referat brukt i sosiale medier til å navngi klager, noe BA forstår har blitt en svært belastende byrde. BA mener likevel at avisen ikke kan lastes for at utenforstående identifiserer og sprer saken. BA kjenner seg for øvrig ikke igjen i klagers beskrivelser av kontakten med avisen i ettertid, men opplyser at artikkelen ble fjernet fra fronten raskere enn normalt, og avindeksert fra søkemotorer.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis påpeke at omtale og åpenhet rundt pågående straffesaker er en sentral del av pressens samfunnsrolle, og et viktig bidrag for å ivareta rettssikkerheten. Men ikke alt som sies i åpen rett kan refereres. Mediene må utvise hensyn i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP). I saker der barn og unge er involvert, må mediene være ekstra varsomme, jf. VVP 4.8.

Den påklagede artikkelen handlet om en mann som var tiltalt for overgrep, og vitneforklaringen til en ung person som hadde det vanskelig. Dette er forhold som tilsier høy grad av aktsomhet med tanke på konsekvenser medieomtalen kan få for omtalte barn. Det er særlig viktig å tenke gjennom hvordan man anonymiserer og hvilke opplysninger som er nødvendige for å forstå saken.

Utvalget mener BA måtte kunne omtale denne saken, men at enkelte opplysninger skulle vært utelatt, som omtalen av at hun var navngitt i sosiale medier. Publikum som har sett publiseringen i sosiale medier, vil da kunne vite at artikkelen omhandler klager. PFU mener at BA i dette tilfellet skulle vært mer varsom.

Utvalget reagerer også på at BA opplyste om innholdet i en sms som omhandlet klager. Slik utvalget ser det, var omtalen unødig privat og av følsom karakter, sett i lys av omtaltes unge alder, jf. VVP 4.8.

 

Bergensavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 24. mars 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Ylva Lindberg, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys