Laptop Norge, v. daglig leder Robert Sean mot PC World Norge

PFU-sak 200/99


SAMMENDRAG:
PC World Norge brakte i sin utgave nummer 9 1999 en tosiders reportasje med tittelen «En skrekkhistorie», under bladets spalte » Under lupen. PC World Norge på forbrukernes side». I ingressen står det:
«For Vegard Fyrileiv har alt som kunne gå galt, gått galt. Han handlet bærbar PC hos PC-Engros og kan bare angre på at han i det hele tatt lot seg lokke av et fristende tilbud».
I brødteksten går det fram at Fyrileiv for vel et år siden leste en annonse i Aftenposten «hvor Laptop Norge kunne tilby en bærbar PC». Tilbudet skal ha vært «fristende og godt», og «Fyrileiv tok kontakt med Laptop Norge for å bestille den annonserte Toshiba med DVD-spiller».
Det framgår videre at da Fyrileiv like etterpå ønsket noe tilleggsutstyr, kontaktet han firmaet igjen. Laptop Norge skal da ikke ha hatt noen bestilling på ham, men de gir ham » et annet telefonnummer til et firma ved navn PC-Engros, som sies å være samarbeidspartner til Laptop Norge» . Etter at han for fjerde gang registrerer bestillingen, den tredje hos PC-Engros, gjør han en avtale med Ole Gunstad i PC-Engros om å møte opp «utenfor Oslo Plaza med cash i hånden». Ifølge bladet bytter pc- og penger eier, og Fyrileiv oppdager kort tid etterpå at han er blitt lurt.
Mot slutten av reportasjen går det fram at «rett før saken sendes til trykking her i PC World Norge, mottar vi en faks fra en annen leser som klager på et liknende tilfelle. Og selskapet er kjent: Laptop Norge». Denne leseren, Kjell Nordheim, skal ha hatt problemer med å komme i kontakt med Laptop Norge etter å ha fått feil maskin. «Når PC World Norge til slutt får kontakt med Laptop Norge blir enhver sammenheng med PC-Engros eller PC-Direct avkreftet».

I PC World Norges utgave nummer 11 følges saken opp under tittelen «Feil vare eller feil kunde?» . I brødteksten står det at første gang «saken ble omtalt , ble også selskapet Laptop Norge omtalt i teksten, blant annet som forhandleren Fyrileiv først henvendte seg til, og gjennom en annen lesers klage på dette firmaet. PC World Norge vil understreke, som det også fremgår av den opprinnelige teksten, at det etter PC World Norges kjennskap ikke eksisterer noen tilknytning mellom Laptop Norge og PC Engros eller dets innehaver Ole Gunstad, og samtidig beklage dersom artikkelen har skapt et slikt inntrykk».
Resten av reportasjen handler om Kjell Nordheims sak, og det framgår at Laptop Norge ikke kjenner til noen «misfornøyd kunde ved navn Kjell Nordheim». PC World Norge kan fortelle at Nordheim bestilte en bærbar Hitachi av Delfi Data «på bakgrunn av en annonse Nordheim hadde sett» fra Laptop Norge. I stedet fikk han en pc av ukjent merke. Nordheim skal ha sendt en faks om dette både til Laptop Norge og til Delfi Data. Delfi Data skal ha gjort Laptop Norge oppmerksom på dette forholdet flere ganger.
Laptop Norge hevder på sin side, i reportasjen, at man ikke var kjent med at kunden hadde fått feil merke. «Hadde vi fått tilbakemelding tidligere, ville vi selvfølgelig ha byttet varen. Servicen fra Delfi Data har vært altfor dårlig, sier Robert Møller og legger dermed all skyld på Delfi Data». Det framgår at Laptop Norge ser på Nordheim som Delfi Datas kunde, men at firmaet er villig til å bytte maskinen dersom det kommer en henvendelse med krav om bytting.

KLAGEN :
Klageren , daglig leder i Laptop Norge, Robert Sean, reagerer på at PC World Norge «av en eller annen merkelig grunn» drar inn navnet på selskapet i reportasjen. Klageren mener Laptop Norge blir framstilt som «en slags samarbeidspartner for et firma som driver med alle mulige tenkelige ulovligheter». Videre anføres det at Laptop Norge også blir nevnt i forbindelse med en misfornøyd kunde. «Det viser seg at kunden ikke tilhører oss, men en av våre forhandlere».
Klageren mener det er Delfi Data som «bør få all kritikken. Jeg ser ikke noe som helst poeng i å nevne vårt navn i det hele tatt». Laptop Norge viser til at de mottok en bestilling fra Delfi Data. Da det oppsto problemer, mottok aldri selskapet maskinen. «Hadde den (maskinen, red. anm.) kommet i våre hender tidligere ville den vært reparert med en gang, eller byttet hvis dette var tilfellet de ønsket».

TILSVARSRUNDEN:
PC World Norge anfører at bladet «prøver å sjekke faktaene så godt som det lar seg gjøre ? selv om det kan ende opp som påstand mot påstand ? og lar alltid motparten få komme til orde».
Når det gjelder den første artikkelen, bemerkes det at Laptop Norge bare er nevnt «en passant», og at saken i hovedsak dreier seg om et annet firma. Begrunnelsen for at Laptop
Norge nevnes, er, ifølge redaksjonen, at leseren «henvendte seg først til Laptop Norge på bakgrunn av en annonse, men ble derfra etter hvert ledet videre til firmaet som saken egentlig dreier seg om». PC World Norge anfører, når det gjelder Nordheims sak, at «både Delfi Data og kunden på et tidlig tidspunkt sendte flere fakser og henvendelser for å klage på feilleveringen uten at det resulterte i noen reaksjon fra Laptop Norge. Leseren har tatt vare på kopier av disse henvendelsene». Etter redaksjonens syn gir dette grunn til å omtale firmaet.
PC World Norge viser også til at det i reportasjen er understreket at det ikke er noen tilknytning «mellom Laptop Norge og PC-Engros/PC-Direct «. Etter påtrykk fra Laptop Norges advokat, valgte bladet også å understreke dette i sin oppfølgingsreportasjen. PC World Norge anfører at redaksjonen ønsket å se nærmere på Nordheims møte med Laptop Norge i den andre reportasjen.

Klageren viser til sitt første brev, og opprettholder klagen. Det anføres også at de oppgitte problemene med maskinen var viftestøy og batteri, samt tilkobling til internet, og understreker igjen at de «aldri har mottatt maskinen». Med andre ord skal de ikke ha hatt kjennskap til at feil pc var utlevert.

Etter det PC World Norge forstår, er klageren «ute etter en unnskyldning for koblingen mellom Laptop Norge og PC ?Engros/PC-Direct. Bladet anfører at «all den tid det i begge artikler uttrykkelig ble understreket at PC World Norge ikke har funnet noen forbindelse mellom de to selskaper, kan vi heller ikke unnskylde at så skal ha vært gjort». Bladet viser igjen til beklagelsen i den andre reportasjen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to reportasjer i databladet PC World Norge som omtaler to uheldige opplevelser av pc-kjøp. Klageren, daglig leder i Laptop Norge, reagerer på at deres firmanavn er blitt dratt inn i saken. Klageren mener selskapet blir framstilt som en samarbeidspartner med et firma som bedriver ulovligheter, og viser til at kundene som omtales ikke er Laptops kunder. Klageren anfører at selskapet ville reparert eller byttet pc-ene til den ene kunden, dersom de hadde fått maskinen tilsendt.
PC World Norge anfører at bladet har latt Laptop Norge få komme til orde i de påklagede reportasjene, og legger til at firmaet bare i liten grad er omtalt i den første reportasjen. Bladet begrunner omtalen av Laptop Norge med at begge de uheldige pc-kjøperne ble gjort oppmerksomme på pc-tilbudet gjennom firmaets annonse. PC World Norge viser til understrekningen i reportasjen om at det ikke er noen tilknytning mellom Laptop Norge og PC-Engros/PC-Direct. Dette ble også presisert i oppfølgingsreportasjen, og bladet anfører, når det gjelder den andre kunden, at leserne ble gjort oppmerksom på at Laptop Norge ikke anså denne som sin kunde.

Pressens Faglige Utvalg mener PC World Norge var i sin fulle rett til å sette søkelyset på de to uheldige pc-kjøperne, som begge hadde bestilt pc-er etter en annonse fra Laptop Norge.
Utvalget konstaterer at Laptop Norge har fått kommet samtidig til orde i begge reportasjene, der klageren får avvist enhver sammenheng med et kritisk omtalt firma. Etter utvalgets mening burde Laptop Norge også fått kommentere den andre kundens versjon av møtet med selskapet, men legger til grunn at klageren fullt ut fikk komme til orde med sin versjon i oppfølgingsreportasjen.
PC World Norge har ikke brutt god presseskikk.
Fredrikstad, 22. februar 2000
Catharina Jacobsen,
Thor Woje, Gro Holm, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen