NN mot Tidens Krav

PFU-sak 196/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Tidens Krav. Artikkelen refererte dommen mot en bestefar som ble dømt for minst 40 overgrep mot sitt barnebarn.

Klager er barnets mor, som mener artikkelen bryter med Vær Varsom-plakatens 4.6 og 4.8. Hun mener artikkelen bringer detaljer fra saken ingen i offentligheten har krav på, eller nytte av å få innsikt i. Klager mener fornærmede får sitt verste traume og mareritt utbrodert svart på hvitt i artikkelen.

Tidens Krav avviser brudd på god presseskikk, og anfører at det ikke stod noe i artikkelen som kan identifisere fornærmede eller den dømte. Avisen skriver at det dreier seg om en alvorlig og omfattende overgrepsdom, som det er viktig å belyse. Redaksjonen mener at den gjorde en grundig av vurdering av hva som var nødvendig å ta med i artikkelen, av hensyn til konsekvensene medieomtalen kan få for den fornærmede og familien.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
har stor forståelse for at klager og fornærmede opplever artikkelen som belastende. Overgrep mot barn er et samfunnsproblem det er viktig å informere offentligheten om, men samtidig må hensynet til berørte ivaretas. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å ta kontakt med involverte for å forberede dem før publisering, jf. VVP 3.9, om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet.

Når barn omtales, stilles det dessuten særlige krav til redaksjonen om å vurdere eventuelle konsekvenser medieomtalen kan få for barnet, jf. punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten. Behovet for å opplyse leserne må alltid veies opp mot hensynet til barnet. Det innebærer at mediene må vise nødvendig tilbakeholdenhet i omtalen av detaljer, selv der fornærmede og øvrige involverte er anonymisert.

PFU mener det var relevant å belyse grunnlaget for den strenge overgrepsdommen mot mannen. Utvalget mener avisen kunne utelatt enkelte beskrivelser, men mener likevel at dette ikke innebærer et presseetisk overtramp. Avisen har også sørget for nødvendig anonymisering.

Etter en samlet vurdering har Tidens Krav ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 16. desember 2020

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys