Bengt Rørnes (m. flere) mot Bergensavisen

PFU-sak 192/02


SAMMENDRAG:
Bergensavisen (BA) hadde onsdag 8. mai 2002 som hovedoppslag på førstesiden: » DREPT PÅ ULOVLIG SYKKEL «. Tittelen var lagt oppå st stort bilde av et motorsykkelvrak, og det het i henvisningsteksten:

» Dette er alt som er igjen av den firehjulsdrevne motorsykkelen. Sykkelen er ikke lovlig på norske motorveier. Turen på E-16 i Arna i går morges kostet en 26 år gammel mann livet. »

Inne i avisen ble to nyhetssider brukt på saken, under tittelen » Kjørte i døden på ulovlig sykkel – 26-åring omkom i Arna «, og her lød ingressen:

» Motorsyklisten hadde ingen sjanse da varebilen kjørte ut i hovedveien. Det er ikke lov å benytte den firehjulsdrevne crossykkelen på norske motorveier. »

Reportasjen var illustrert med ett stort og tre mindre bilder fra ulykkesstedet, foruten et typebilde av den omkomnes kjøretøy. Her ble følgende opplyst i bildeteksten:

» TERRENG: Ulykkessykkelen av denne typen, en Yamaha YFM660R, er tillatt i bruk på lukkede crossbaner i Norge. Det selges ca. 100 slike sykler i året her til lands. »

Og dessuten i artikkelen:

» Motorsykkelen, en Yamaha YFM660R, er kun tillatt i bruk på lukkede crossbaner i Norge. Hva den gjorde på E 16 i går, er uklart.
– Verken myndightene eller forhandleren ønsker at denne typen motorsykkel skal kjøre på motorveier. Den er konstruert for å kjøre i terrenget, sier Oskar Mathisen ved teknisk avdeling i Yamaha Norge til BA.
Vegdirektoratet bekrefter opplysningene. »

Første setning i utsagnet fra Yamaha-representanten var i tillegg uthevet med større skrift.

To dager senere, fredag 10. mai , hadde Bergensavisen som henvisningstittel på toppen av førstesiden: » Les de pårørendes brev etter dødsulykken: -RONNY KJØRTE I GOD TRO «. Sammen med en tittelboble var den omkomne Ronny Ullestad avbildet.

På avisens lederside (side 3) var innlegget fra de pårørende gitt stor plass, under tittelen » Ansvar = ansvarlighet » og illustrert med et firespaltet bilde fra ulykkesstedet, der portrettbildet av den omkomne var innfelt. I innlegget rettes sterk kritikk mot uttalelser veimyndigheter, politi og forhandler har kommet med etter ulykken. I siste avsnitt het det:

» Dette er skrevet for å klargjøre og påpeke at Ronny har tatt sitt ansvar og dette får bli hans forsvar i de uklare uttalelsene som ellers er blitt gitt. Tre frem og ta ansvar og vis ansvarlighet dere som skal! »

Og innlegget var undertegnet slik: » For Ronny Ullestad Bengt I. Rørnes Hans ikke lenger tilkommende svigerfar. »

I samme avis viet BA ytterligere en hel nyhetsside til redaksjonell oppfølgning etter ulykken, denne gang under hovedtittelen » Fikk kjøretillatelse hos arbeidsgiveren «. Her het det i ingressen:

» Bilselgeren hos Teigland AS som leverte ut prøveskiltet til kollegaen Ronny Ullestad (26), brøt både loven og selskapets egne retningslinjer. Avdødes familie hevder Ullestad handlet i god tro. »

I artikkelen beklager adm. direktør i Teigland AS at prøveskiltet urettmessig ble utlevert. Dessuten skriver avisen:

» De pårørende til den avdøde bilmekanikeren Ronny Ullestad kontaktet BA onsdag og fremviste kjøreseddelen som 26-åringen hadde på sykkelen. (…) -Vi er opptatt av at gutten vår ikke fremstilles som kriminell. Han var overbevist om at det var lov å kjøre sykkelen på offentlig vei, sier far og tilkommende svigerfar .»

KLAGEN:
Klager er Bengt Rørnes, far til avdødes samboer, med samtykke fra sistnevnte og avdødes mor. Om bakgrunnen for klagen heter det:

» Dagen etter trafikkulykken hadde Bergensavisen en sterkt misvisende og feilaktig overskrift i fete typer og med nærfotografering av ulykkeskjøretøyet til Ronny. Det var oppfølgende og gjentagende påstander med bruk av samme sterke skrifttyper og billedbruk over dobbelside inne i avisen. Bergensavisen har ikke vært villig til, i samme fora, å innrømme og å endre/gjenopprette det inntrykk deres overskrift skapte .»

Klageren påpeker at «sykkelen er et lovlig produkt som selges og kjøpes, privat og via forhandlere i Norge. Sjåføren kjørte med gyldig kjøreseddel utstedt av bilforretning. (…) Sykkelen er aldri erklært eller benevnt ulovlig av noen annen instans i Norge, enn Bergensavisen. Viser her til opplagt brudd på Vær Varsom-plakatens pkt. 4.4, 4.1, 3.2, 4.7, 4.10. Pårørende og familie våknet opp til denne brutale overskriften i trykt form og på Internett. Det var ca. 9-10 timer etter vi hadde forlatt Ronny på Haukeland Sykehus. »

«Bergensavisen gjorde ingen henvendelser til noen av oss pårørende eller til Haukeland Sykehus, før trykkingen. Det ble senere fortalt oss at det var for å skåne oss. Den etter Bergensavisens skånsomme vurdering å bruke overskriften uten verifisering og kontroll, medførte et forferdelig press, smerte og sykdom. »

Klageren skildrer også de angivelig store problemene han og andre pårørende hadde med å komme i kontakt med avisens redaktør, innen møte ble holdt 9. mai. «Den lovlig utstedte kjøreseddelen ble forevist og vi krevde umiddelbart dementi og korrigering av faktaopplysninger. (…) Bergensavisen innrømmet at de ikke hadde forsøkt å kontakte pårørende eller sykehus på ulykkesdagen.»

» Bergensavisen var imøtekommende med hensyn til korrigering av faktaopplysningene på Internett. Det ble lagt inn informasjon om vårt besøk og fremleggelsen av lovlig kjøreseddel, men den første artikkelen ble ikke fjernet.»

» Vedr. dementi i avisen, utviklet det nær to timer lange møtet seg til å bli en usmakelig forhandling om størrelse og plassering av den informasjon vi gav avisen. (…) Det ble ikke innrømmet noe vedr. uriktig bruk av ordet og defineringen ulovlig. (…) Viser her til ytterligere opplagte brudd på Vær Varsom-plakatens pkt. 4.6, 4.5, 4.13 og avisens innledende avvisning strider mot pkt. 4.14.»

Med adresse til PFU skriver klageren dessuten: «Får vi medhold i våre argumenter ber vi om at Bergensavisen blir pålagt, om mulig å offentliggjøre sin beklagelse over misvisende og uklar overskrift i avisen den 8/5-2002. De må også redegjøre for hvilke brudd på Vær Varsom-plakaten som ble gjort, og beklage de unødvendige tilleggsbelastninger og følger dette fikk for familien generelt og de eldre spesielt. (…) At en beklagelse vil oppheve noe av den virkning overskriften dannet for den avdødes ettermæle, anser vi i familien som veldig stor og vesentlig. »

TILSVARSRUNDEN:
Bergensavisen skriver i sitt tilsvar:

«På bakgrunn av påstanden i klagen om at sykkelen ikke er erklært eller benevnt ulovlig av noen annen instans enn Bergensavisen, tok vi på ny kontakt med de kildene vi brukte for denne opplysningen. Både Oskar Mathisen, Yamaha Norge, og senioringeniør Ivar Fjeldberg i Vegdirektoratet bekrefter nok en gang at crossykkelen ikke er tillatt i bruk på norske veier. Sistnevnte opplyste også at både føreren og vedkommende som utstedte kjøreseddelen hadde ansvar for å påse at kjøretøyet var i forsvarlig stand, og at den var tillatt i bruk.»

» I vårt oppslag to dager etter, fredag 10. mai, kunne vi fortelle at bruken av kjøreseddel og prøveskilt på motorsykkelen var ulovlig og i strid med retningslinjene hos Teigland AS. (Torsdag 9. mai, Kristi Himmelfartsdag, var det ingen avis.) Vi forsøkte å komme i kontakt med de pårørende ulykkesdagen via presten i menigheten til den forulykkede Ronny Ullestad. Men presten avslo å medvirke. Vi valgte i den situasjonen ikke å kontakte familien direkte den dagen ulykken hadde skjedd. »

«Vi fikk derfor først vite om kjøreseddelen fra familien og omtalte den i avisen 10. mai på første side med tittelen: ? -Kjørte i god tro ?. På side 6 ble forholdet nærmere forklart.»

» Dersom vi hadde kjent til forholdet med kjøreseddelen allerede samme dag som ulykken skjedde, ville vi selvsagt omtalt dette i vårt første oppslag. (…) De pårørende bidro med sin opplysning til at vi fikk fokus på en uryddig praksis ved utskrivning av kjøresedler. »

BAs redaktør forstår at det er tungt å bære sorgen etter ulykken, «men det vi har skrevet om saken, gir etter min mening et riktig og balansert bilde av det som skjedde».

Klageren mener avisen «bevisst styrer vekk fra kjernen i vår klage». Han påpeker at av alle punktene som er påvist som brudd på Vær Varsom-plakaten, «er det kun 4.4 og 4.5 som er relatert til selve graden av overskriftens sannhetsgehalt.»

» Vi har i hovedsak innklaget de vurderinger og virkemidler Bergensavisen gjorde og de virkninger som overskriftenes innhold og form, samt billedbruk, medførte av smerte og belastning for besteforeldre, mor, samboer og øvrige familie. »

«Vegdirektoratets senioringeniører og importør har etter ulykken, (pussig nok umiddelbart etter og i etterpåklokskapens ånd), definert det som uriktig bruk og at kjøretøyet ikke var i forskriftsmessig stand . Det samme gjorde selvfølgelig utsteder av kjøreseddelen… etter å ha blitt forhørt og opplyst om Politiets og Vegdirektoratets nye avgjørelse. Før ulykken fantes det ikke forskrifter for dette kjøretøyet og Ronny og andre fikk dermed ikke svar av Biltilsynet på hva som måtte gjøres for å kjøre i forskriftsmessig stand. »

For øvrig har klageren ettersendt kopi av et e-brev han skrev til BAs redaktør, som følge av en kommentarartikkel redaktøren hadde om Tønnesaken i avisen. Klageren har også
vedlagt sin egen «fritt etter»-versjon av redaktørens artikkel, der Tønnes navn er skiftet ut med Ronny Ullestads.

Bergensavisen s redaktør mener å ha forstått klagen slik at den i hovedsak gjelder avisens tittelbruk 8. mai. «Når det gjelder klagerens spørsmål om redaksjonens vurderinger og virkemidler, samt overskriftenes innhold og form, har BA søkt å formidle informasjon om hva som faktisk skjedde.»

» Vi ville svikte vår oppgave som lokalavis dersom vi underslo viktige faktiske opplysninger av sentral betydning i forbindelse med en tragisk ulykke i trafikken. Selvsagt har vi et ansvar for å formidle denne informasjonen på en skånsom måte i forhold til etterlatte. Men vi har også et stort ansvar for å formidle kunnskap som kan bidra til å forhindre den neste trafikkulykken. »

«BA har ikke skrevet at sykkelen er forbudt å selge eller kjøre i Norge. Men vi har sitert tre kilder som forteller at den ikke er tillatt brukt i trafikken. Vi mener det er slik bruken av ordet ? ulovlig ? i titlene må forstås: Det var og er ulovlig å bruke denne typen motorsykkel på veiene.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en ulykkesreportasje i Bergensavisen etter at en 26 år gammel mann ble drept da han på sin firehjulsdrevne motorsykkel kolliderte med en bil. Både på forsiden og inne i avisen ble det i titler og ingresser lagt hovedvekt på at motorsykkelen var ulovlig å bruke på norske motorveier. Den forulykkedes nærmeste finner BAs vinkling misvisende og uakseptabel, siden 26-åringen beviselig hadde fått prøveskilter og kjøretillatelse for motorsykkelen. Klagerne reagerer også på avisens nærgående bildebruk fra ulykkesstedet. Videre mener klagerne at de burde ha blitt kontaktet før reportasjen kom på trykk. Etter møte med BAs redaktør hadde klagerne dessuten forventet et dementi og en beklagelse fra avisen.

Bergensavisen anfører at den også i etterkant av klagen har fått bekreftet at den aktuelle motorsykkeltypen ikke er tillatt brukt på norske veier. BA påpeker dessuten at avisen to dager etter det påklagede oppslaget, og som følge av møtet med klagerne, brakte en ny reportasje som klart tilkjennega at 26-åringen urettmessig hadde fått utstedt kjøretillatelsen. Avisen viser videre til at den på ulykkesdagen ønsket å komme i kontakt med de pårørende ved å henvende seg til presten i den forulykkedes menighet, men at presten avslo å medvirke.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. (?) Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

I det påklagede tilfellet finner utvalget det godtgjort at avisen hadde akseptable grunner til å sette søkelys på det faktum at den omkomnes motorsykkel ikke skulle ha vært brukt på offentlig vei, uten at dette ble framstilt som at 26-åringen skulle være skyld i ulykken. Ut fra de kilder avisen på ulykkesdagen hadde til rådighet, mener utvalget det var dekning for å vinkle reportasjen slik det ble gjort. Selv om man kan forstå de pårørendes umiddelbare reaksjon på oppslaget, med nærbilde av den ødelagte motorsykkelen på førstesiden, kan utvalget vanskelig se at avisen med dette har gått for langt i bruken av virkemidler.

Utvalget legger for øvrig til grunn at avisen, straks de pårørende henvendte seg til redaksjonen, sørget for å følge opp saken med en ny reportasje som satte omstendighetene rundt bruken av motorsykkelen i det rette lys.

Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 25. februar 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen