NN mot Sandnesposten

PFU-sak 192/18


Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, har slått fast at Sandnesposten brøt god presseskikk i en artikkel, både på papir og nett, som handlet om påstander om hærverk og trusler i et nabolag. Utvalget mente at avisen i sin omtale av forholdet ikke tok de nødvendige forbehold, idet påstander ble omtalt som fakta. Videre ble det slått ned på at avisen ikke fulgte opp saken før publisering i papirutgaven vel en uke senere. Utvalget mente også at det i artikkelen ble rettet flere sterke og konkrete beskyldinger mot en person, og at denne personen skulle fått mulighet til å forsvare seg samtidig.

Sandnesposten har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten

Oslo, 18. desember 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff»