Heidi Michelsen mot Romerikes Blad

PFU-sak 185/19


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad publiserte 10. september 2019 en artikkel med tittelen: «Torill føler seg lurt: – Jeg ville aldri ha betalt 21.000 for en blandingshund»

I ingressen stod det:

«Torill Rønning betalte gladelig 21.000 kroner for det hun trodde var en pomeranian. Etter å ha oppdaget at Pippi er en blandingshund føler hun seg lurt og svindlet.»

Artikkelen er tilgjengelig her: https://www.rb.no/nyheter/hund/dyr/torill-foler-seg-lurt-jeg-ville-aldri-ha-betalt-21-000-for-en-blandingshund/s/5-43-1109980?fbclid=IwAR2X2AqiqDcH18NMTW4ad8PdzOnUTjx87p8msCiEcZC9FqlMwIeyK54L-0c&access=granted

KLAGEN:

Klager er den omtalte oppdretteren, som mener Romerikes Blad har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

1.5, om pressens samfunnsoppdrag
2.3, om bakenforliggende forhold
3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
3.5, om kildebruk
3.7, om sitatbruk
3.9, om hensynsfull arbeidsprosess
3.10, om bildebruk
4.3, om privatliv
4.4, om dekning for titler, ingresser og henvisninger
4.7, om identifisering
4.13, om rettelse
4.14, om samtidig imøtegåelse
4.17, om redigering av kommentarfelt

Klager mener det er feil at den omtalte hunden er en blandingshund. Hun skriver:

«Denne hunden er INGEN blandingshund som hun påstår, som det står i overskriften. hun har tatt DNA test et eller annet sted som sier at den har DNA fra German spitz /pomeranian, jeg har forsøkt å bedt de om å lese historien ang Pomeranian så ville de selv sett at ALLE pomeranian kommer fra German spitz , så hennes påstander er IKKE riktige.OG at str på Pomeranian varierer veldig pga gener , da de opprinnelig var en mellomstor rase på 15-17 kg.»

Klager avviser at stamtavlen til hunden er falsk, slik RBs kilde påstår i artikkelen:

«Hun påstår at stamtavlen hennes er falsk? Fordi de som registrerer stamtavlene hadde registrert hennes hund med feil registreringsdato, at den ble registrert 5 mnd FØR hunden ble født, det er jo helt umulig å vite at en jente skal bli født FØR moren engang er parret, og hvordan kunne vel hundeeiernes klubb vite at det var [RBs kilde] som skulle kjøpe denne valpen 5 mnd før fødsel? Med chipnr som inneholder 15 siffre.

Mr.Udri har sendt ny stamtavle med rett registreringsdato, og beklaget menneskelig feil.»

Klager påpeker at Romerikes Blad har omtalt et verv hun har, noe klager mener identifiserer henne selv om hun ikke er navngitt. Hun skriver:

«Jeg sendte mail til sjefsredaktøren i Romerikes blad å skrev tydelig at jeg ikke har gjort noe ulovlig eller svindlet noen, og forklarte at den damen har hengt meg ut på nett i 1 år og 8 mnd allerede, skrev at jeg ikke aksepterer at de bruker mitt navn eller hundeeiernes klubb i den artikkelen for å forklare hvem jeg er, da jeg har en datter å beskytte oppi dette, men allikevel skrev de at denne oppdretteren/meg var nestleder i HK som lett kan ses på Google»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blad (RB) mener avisen hadde dekning for å skrive at hunden er en blandingshund. Avisen viser til en vurdering som kjøperen av hunden fikk av en veterinær.

«I henhold til rasestandard fra Norsk Kennel Klub skal pomeranian ligge på en mankehøyde på pluss/minus 20 centimeter. Uoffisiell måling av Pippi utført av meg på klinikk viser 31 centimeter. Dette vil tilsi at hun ligger ca. 30 prosent over rasestandard til pomeranian. Det er ofte avvik på størrelse innenfor et kull, men da er det som regel snakk om noen få prosent.»

RB argumenterer for hundeklubben som klager representerer «er en bagatell i hundesammenheng», og at avisen har forholdt seg til hvordan Norsk Kennel Klub (NKK) definerer hva som er en blandingshund. Avisen opplyser at NKK er «totalt førende for både omsetning og avlsarbeid blant norske hunder».

Avisen skriver:

«Klubben har vedtatt at pomeranian-hunder skal være såkalte renrasete – altså uten kryssinnblanding. Hunder med innblanding av kleinspitz i stamtavlen er dermed ikke godkjente. I tillegg vil hunder som har et utseende eller størrelse som avviker fra rasestandarden, bli klassifiserte som blandingshunder.
(…)
Ifølge vedlagte NKK/NPKs rasestandard kan pomeranian bli 20 cm høye (+-2 cm). Gitt denne høyden vil en pomeranian veie mellom to til tre kilo.  Pippis høyde er anslått til 31 cm og hun veide 16. mai i år (undersøkelsen ved Nes Dyreklinikk – red. anm.) 6,17 kg. Om dette konkluderte Saxvik i intervjuet 10. september:
Imidlertid er den (Pippi – red. anm.) ikke homogen i størrelse. En hund er et levende vesen med gener. Også en renraset pomeranian kan bli høyere og tyngre enn rasestandard. Torill Rønning har utvilsomt kjøpt en stor hund, og det er per definisjon en blandingshund.

I tillegg er den godt utenfor NPKs rasestandard, er den uten FCI-godkjent stamtavle. Også derfor per definisjon en blandingshund.»

Når det gjelder spørsmål om identifisering av klager i artikkelen, skriver RB:

«Romerikes Blad legger uten videre til grunn at hun like gjerne kunne vært identifisert med navn som uten navn i denne konflikten. Det er knyttet mange konflikter til omsetning av hunder. Konflikten mellom henne og Torill Rønning er prinsipielt interessant. I tillegg til penger dreier den seg om definisjonsmakt. Hvem skal bestemme om en hund er renraset og hva skal i så fall til?  Endelig er ikke Heidi Michelsen en hvilken som helst oppdretter. Hun har valgt å stå utenfor NKK-systemet og har vært med å opprette en konkurrerende organisasjon hvor hun er nestleder. I den konteksten må Heidi Michelsen tåle medienes søkelys.»

 

Klager fastholder at ingenting galt ble gjort under salget av hunden. Kjøper fikk korrekt informasjon før handelen, og ble tilbudt å heve kjøpet i etterkant.

Når det gjelder definisjon på hva som er pomeranian og hva som er blandingshund, skriver klager:

«Når hunden var registrert i HK og ikke NKK må standardene for denne klubben benyttes, og deres definisjoner på rasen legges til grunn. Det er kun en ikke objektiv veterinærs egen oppfatning om rasetilhørighet som legges til grunn i saken, og dette har jeg dokumentasjon på at kan tilbakevises.»

Og videre:

«Det er ikke riktig at hunden er en blandingshund. Blandingshunder får ikke stamtavler, selv om Rønning mener at Hundeeiernes klubb, (HK) / World Kennel Union (WKU) ikke har godkjente stamtavler, så betyr ikke dette at hun har rett. HK, er et godkjent register, under WKU sitt system, de har mange millioner medlemmer verden rundt, (t.o.m i Kina), WKU og alle deres samarbeidspartnere rundt i verden har utstillinger for sine medlemmer.
(…)
Det fremstår som åpenbart urimelig å hevde at kun hunder i NKK skal være renrasede»

Klager mener det finnes flere ulike typer pomeranian-hunder i ulike størrelser, og lenker til nettsider som viser dette. Klager mener den omtalte hunden er en pomeranian av typen «fox». At en DNA-test viser at hunden har innslag av «german spitz», mener klager ikke er relevant, fordi alle pomeranian-hunder stammer fra «german spitz».

Klager viser også til en epost fra NKK der det opplyses at pomeranian-hunder kan bli registrert som pomeranian i NKK-systemet uansett størrelse på hunden, men at hunden vil gjøre det dårlig i konkurranse dersom størrelsen er utenfor rasestandard.

Klager skriver følgende om kontakten med avisen:

«Romerikes blad kontaktet meg da jeg var på ferie, og jeg ønsket å få komme tilbake til saken da jeg var hjemme igjen med dokumentene tilgjengelig, men det var ifølge journalisten ikke mulig.

Jeg blir i saken beskyldt for å ha lurt Rønning, og dette er en sterk belastende påstand der journalisten bør gjøre en grundigere undersøkelse før saken publiseres. Jeg bør i alle fall kunne få tid til å komme med dokumentasjon og tilbakevise påstander uten å måtte tenke på dette mens jeg er på en ukes ferie. Sakens vinkling stempler meg som svindler, noe det ikke er hold for i saken. Mitt navn og rykte er svertet, og det går også utover meg personlig og min datter.»

Ifølge klager burde RB gjort grundigere undersøkelse av hundekjøperen. Kjøperen har forfulgt henne i nærmere to år, skriver klager.

Klager fastholder at det var brudd på god presseskikk å oppgi at hun er nestleder i Hundeiernes Klubb, fordi folk enkelt ville kunne finne ut hvem hun er gjennom et Google-søk. Hun skriver:

«Journalisten mener at jeg som nestleder i en annen hundeklubb enn NKK bør tåle medias søkelys. Imidlertid har jeg kun gitt riktige opplysninger til Rønning, og forutsetningene for kjøpet var klare. Saken må i så fall belyses på en så grundig måte at riktig faktum kommer frem. Det er ikke akseptabelt at jeg blir stemplet som en svindler når dette ikke er tilfellet.»

Romerikes Blad fastholder at det er dekning for å skrive at hunden er en blandingshund:

«Det er hevet over enhver tvil at kjøper Torill Rønning ut fra dokumentert informasjon først og fremst fra stamtavlen ikke hadde forutsetninger for å skjønne at hunden hun kjøpte – Pippi – ville avvike så mye i utseende og størrelse fra en ‘normal’ pomeranian. Pippi er vesentlig både større og tyngre enn bransjestandarden for pomeranians i Norge.»

Avisen viser til sitt første tilsvar, og skriver:

«Vi vil (…) legge til at slik RB oppfatter Torill Rønnings klage på Pippi, går det på avviket mellom det hun oppfatter som rasestandard for pomeranians i Norge og størrelsen og utseendet til Pippi som fullvoksen. Det er dette store avviket som gjør at Rønning føler seg lurt. Ikke om hva slags DNA hunden har eller hvor den er stamtavleregistrert.»

Når det gjelder samtidig imøtegåelse, skriver RB:

«RB kontaktet Heidi Michelsen første gang 5. august. Vi var også i kontakt med henne 7., 8. og 12. august. Saken ble først publisert 10. september. Michelsen hadde svært god tid til å gi samtidig imøtegåelse. Gitt sakskompleksets omfang og mengden dokumenter i saken, framstår det for RB som relativt ukomplisert å avgi samtidig imøtegåelse uavhengig av tid og sted over så mange dager. RB mener for øvrig at Heidi Michelsen er gitt rik anledning til samtidig imøtegåelse i den omtvistede artikkelen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Romerikes Blad (RB) skrev om en kvinne som følte seg lurt etter et hundekjøp. Hun hadde betalt 21.000 kroner for en «pomeranian»-hund som – ifølge kjøperen – viste seg å være en «blandingshund». Hundens oppdretter ble konfrontert og intervjuet.

Klager er oppdretteren. Hun mener avisen har brutt god presseskikk fordi hunden ikke er en blandingshund, men en ekte pomeranian. Pomeranian-hunder finnes i flere forskjellige størrelser, og det finnes ulike standarder for hva som utgjør en pomeranian, fremholder klager. Klager mener at avisen ikke skulle omtalt et verv hun har, fordi dette identifiserer henne. Ifølge klager burde hun også fått bedre mulighet til samtidig imøtegåelse. Hun var på ferie da avisen tok kontakt og hadde ikke dokumentasjon tilgjengelig.

Romerikes Blad mener hunden måtte kunne omtales som en «blandingshund». Avisen viser til dokumentasjonen i artikkelen: DNA-test av hunden, rasestandarden til den største hundeklubben i Norge og en veterinæruttalelse. Avisen mener videre det ikke ville vært et presseetisk brudd å identifisere klager. Når det gjelder samtidig imøtegåelse, opplyser avisen at de var i kontakt med klager flere ganger rundt en måned før publisering. Avisen mener klager har hatt svært god tid å svare på anklagene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at klager som hundeoppdretter i Norge måtte tåle et kritisk søkelys på sin virksomhet. Utvalget mener det var presseetisk akseptabelt å identifisere klager, og merker seg at klager uansett ikke ble navngitt, kun indirekte identifisert gjennom det omtalte vervet.

Videre kan utvalget ikke se grunnlag for at avisen har brutt klagers rett til samtidig imøtegåelse. Klager kom godt til orde.

Slik PFU ser det, er det viktigste presseetiske spørsmålet i denne saken om avisen urettmessig har konstatert at klager solgte en «blandingshund». Avisen skrev følgende i ingressen: «Etter å ha oppdaget at Pippi er en blandingshund føler [kjøperen] seg lurt og svindlet.» PFU mener avisen kunne tatt større forbehold i denne setningen. Formuleringen er noe konstaterende, men utvalget mener den også kan leses som kjøperens subjektive opplevelse.

Videre er grunnlaget for saken godt opplyst, klagers syn kommer klart frem og avisen har tatt tydelig forbehold andre steder i artikkelen. PFU mener etter en samlet vurdering at omtalen kan aksepteres.

Romerikes Blad har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg
Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku