Mårten Leikarnes mot Åndalsnes Avis

PFU-sak 183/15


Åndalsnes Avis (ÅA) publiserte mandag 25. mai 2015 en nettartikkel med tittelen «Mann omkom i trafikkulykke ved Horgheim». Undertittel: «En motorsyklist fra Romsdalshalvøya omkom i trafikkulykke på E136 mandag ettermiddag».
Artikkelen:
«En mann fra Romsdalshalvøya er bekreftet omkommet etter ei møteulykke på E136 mellom Horgheim og Trollveggen mandag ettermiddag. De pårørende skal være varslet, men politiet ønsker foreløpig ikke å si noe mer om identiteten til den omkomne. En motorsykkel, en personbil og en lastebil var involvert i ulykka. Lastebilen kjørte i retning Dombås, de andre to i retning Åndalsnes.
– Vi kan ikke gå ut med så mange detaljer ennå, men både personbilen og motorsykkelen har truffet hengeren på lastebilen, og det er grunn til å tro at lastebilen eller hengeren har vært over i motsatt kjørefelt, forteller Frode Gjøsund, operasjonsleder i politiet. Personbilen ble hardt truffet, men sjåføren, som var alene i bilen, kom ikke til skade.- Hele siden av personbilen ble skrellet av og trykket inn, mens motorsykkelen ble truffet i front, opplyser Gjøsund.
Har beslaglagt førerkortet
Politiet meldte om ulykka like før klokka 15.00 mandag. Nødetatene rykket ut til stedet, og ambulansehelikopter ble rekvirert. På grunn av alvorligheten i ulykka, har politiet beslaglagt førerkortet til sjåføren av lastebilen. – Føreren blir nå tatt hånd om av støtteapparat, arbeidsgiver og lastebilnæringa, sier operasjonslederen.
Vegen åpnet klokka 19.45
Vegen var stengt i lang tid, og det bygget seg raskt opp lange køer i begge retninger. Trafikken ble sluppet forbi ulykkesstedet i perioder, når undersøkelsene på stedet tillot det. Statens havarikommisjon vegtrafikk ankom ulykkesstedet i 17.30-tida, og startet sine undersøkelser. I 19.30-tiden var både politiet og havarikommisjonen fortsatt på stedet, og gjorde undersøkelser.Først klokka 19.45 kunne politiet melde at vegen var åpnet. – Vi takker for utvist tålmodighet fra trafikkanter som har ventet lenge, skriver politiet på Twitter.
Artikkelen var illustrert med flere bilder. Det bærende bildet, over tittelen, viste redningsfolk og vrakrester i bakgrunnen. Bildet var i farger. Bildetekst: «En lastebil (ikke lastebilen på bildet), en personbil og en motorsykkel var involvert i ulykka.»

Lenke: http://www.andalsnes-avis.no/nyheter/article10997841.ece
KLAGEN:

Klageren er sønn av den omkomne motorsyklisten. Han skriver i klagen:
«Det øverste bildet viser for mange detaljer, det kan ikke være meningen at pårørende skal kunne identifisere kjøretøyet som er involvert i ulykken før presten har kommet på døren hjemme.

Jeg var i Ålesund på skolen og øvde til eksamen, så dette bildet på Åndalsnes Avis, fikk en støkk i meg og kjørte til hybelen for å se bildet på datamaskinen. Når jeg så bildet på datamaskinen så så jeg med en gang min far’s lett gjenkjennelige orange Triumph Tiger 1050, Givi kofferter og Givi innerbag som han nylig hadde fått 2 dager før i posten. Jeg visste at pappa var på Dovre og skulle hjem igjen den dagen. Jeg hadde allerede prøvd å ringe mange ganger og kun fått ett klikk og ingen oppkobling. Når jeg så bildet så viste jeg med sikkerhet at min far var omkommet, og det før jeg fikk beskjed fra mamma som fikk presten på besøk innenfor samme 15 min hjemme. Hadde mamma sett bildet hadde hun også sett det like fort, det samme med min søster. Jeg prøvde igjen å ringe pappa, fikk ikke svar, men så ringte jeg mamma og presten sa mamma skulle gi meg beskjeden.»
Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, hensyn til pårørende, og 4.7, identifisering.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.
TILSVARSRUNDEN:

Åndalsnes Avis uttrykker stor forståelse for at omtale og bildebruk fra ulykker kan oppleves ekstra belastende for pårørende, men viser samtidig til at den digitale utviklingen medfører at hendelsesnyheter i større grad publiseres med det samme, innenfor de presseetiske reglene.

Avisen opplyser at det påklagede bildet ble publisert i overkant av to timer etter at det ble varslet om ulykken, etter at det tidligere var vist et annet bilde, uten noen av de involverte kjøretøyene.

Avisen opplyser videre at bildebruken ble diskutert i redaksjonen før publisering. Men at man kom til at «to brannkonstabler i forkant dekker vesentlige deler av motorsykkelen og dens tilhørende utstyr» og at bildet derfor ikke har for mange detaljer. Avisen mener derfor det er utvist forsvarlig skjønn både med hensyn til tidsforløp og til bildets innhold. Det vises også til at man var kjent med at den omkomne var fraktet bort fra ulykkesstedet.

I tillegg anføres det at ulykken skapte lange køer og at det var stort behov for informasjon om hendelsen.

Klageren opprettholder klagen. Han viser til at selv om pressen har rett til å informere om det som skjer i samfunnet, er Vær Varsom-plakaten en regulering om hvordan denne retten skal praktiseres. Han er videre enig med avisen i at det dreide seg om en hendelse med stor nyhetsverdi.

Klageren er også enig i avisens anførsel om at motorsykkelen og koffertene ikke var identifiserbare for størsteparten av leserne, men «[F]or oss aller nærmeste, vi som har mistet en kjær pappa og ektemann, levnet imidlertid bildet ingen tvil om hvem sin motorsykkel det var. ÅA mener å ha «bevisst avveid behovet for informasjon på den ene siden og hensynet til ofre og pårørende på den andre» (jf. Vær Varsom-plakatens pkt. 4.6). Jeg ble varslet via ÅA sin nettside om min fars død, kort tid etter at ÅA publiserte bilde med tekst om omkommet mc-fører.»
Åndalsnes Avis har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Åndalsnes Avis’ publisering av et bilde fra et ulykkessted der en motorsyklist var omkommet. Klager er den omkomnes sønn. Han mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 om å vise hensyn overfor ofre og pårørende. Han viser i tillegg til kravene om saklighet og omtanke, identifiseringspunktet og til plakatens særskilte henvisning til bildebruk.

Åndalsnes Avis uttrykker forståelse for at bilder fra et ulykkessted kan innebære en belastning for pårørende. Avisen mener imidlertid at det ikke foreligger et presseetisk brudd og viser til at det påklagede bildet ble publisert mer enn to timer etter ulykken og at det er utvist tilstrekkelig skjønn med hensyn til bildets innhold.
Pressens Faglige Utvalg har, som avisen, stor forståelse for at det kan oppleves som en påkjenning at bilder som fremkaller sterke følelser for de pårørende blir brukt i media. Utvalget minner generelt om pressens plikt til å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke på pårørende og ofre. Dette fremgår av Vær Varsom-plakatens punkt 4.6. Dette hensynet gjelder også for bildebruk, jfr. punkt 4.12: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.» Samtidig har pressen en informasjonsrolle og ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, plakatens punkt 1.2. I det påklagede tilfellet blir det, slik utvalget ser det, en avveining mellom informasjonsrollen og vernehensynet.

Utvalget må legge til grunn klagerens påstand om at han, gjennom å se bildet på Åndalsnes Avis’ nettside, fikk stadfestet at det var hans far som hadde forulykket. Slik utvalget ser det, må dette faktum veie tyngre i avveiningen enn samfunnets behov for å bli informert om hva som hadde skjedd. Det er altså bildets innhold publisert på det gitte tidspunktet som innebærer at Åndalsnes Avis har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.6. Der heter det:

«Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»
Åndalsnes Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Frode Hansen, Øyvind Brigg, Tone A. Jensen,
Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden