Ellen Kessel og Henrik Christiansen mot Se og Hør

PFU-sak 183/21


SAMMENDRAG:

Se og Hør publiserte 30. juli 2021 en artikkel om svømmeren Henrik Christiansen som var med i OL i Tokyo. Tittelen var:

«Lykkelig med kjæresten»

I ingressen stod det:

«OL-svømmeren er blitt samboer – og drømmer om å være med i ‘Skal vi danse’.»

Ukebladet publiserte en rettelse om saken 20. august 2021:

«RETTELSE: I Se og Hør Extra som kom ut 30. juli skrev vi om svømmeren Henrik Christiansen. I artikkelen sto det at Henrik er kjæreste med Ellen Kessel. Dette medfører ikke riktighet. De to har tidligere vært et par. Se og Hør beklager overfor de involverte.»

 

KLAGEN:

Klager er Ellen Kessel og Henrik Christiansen. De mener artikkelen bryter med følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll

4.1, om saklighet og omtanke

4.3, om privatliv

4.4, om dekning for titler etc.

4.10, om bilder i annen sammenheng

Klagerne skriver at de gjorde det slutt i mai 2020 og at store deler av artikkelen derfor er feil.

«I artikkelen har journalisten skrevet om oss som par som en knagg til at Henrik var med i OL nå i sommer. Store deler av artikkelen er basert på et intervju Henrik gjorde med God Morgen Norge i desember 2019. Basert på svar Henrik ga i intervjuet har Se og Hør journalisten blant annet skrevet overskriften ”Lykkelig med kjæresten”, at Henrik og jeg flyttet sammen i begynnelsen av året (2021) og at vi nå får mer tid sammen. Samtlige påstander medfører ikke riktighet. I tillegg er overskriften en direkte løgn som journalisten selv har skrevet uten å ha hentet det fra intervjuet eller å ha snakket med noen av oss.»

Klagerne reagerer også på at Se og Hør har brukt bilder fra Henrik Christiansens private Instagram-konto uten samtykke.

Klagerne opplyser at både sjefen på svømmelandslaget og administrasjonen i Norges svømmeforbund kunne opplyst at de ikke er sammen lenger. Ifølge klagerne tok Se og Hør kontakt med Svømmeforbundet, men forbundet trodde henvendelsen gjaldt Christiansens nye kjæreste.

Videre mener klagerne at Se og Hør burde forstått at de ikke var sammen ut i fra Christiansens Instagram-konto, ettersom siste bilde av de to sammen var fra august 2019.

Ellen Kessel opplyser at ukebladet ikke tok kontakt med henne:

«For min del, har ingen vært i kontakt med meg for å spørre om et intervju, for å bekrefte eller avkrefte påstander i artikkelen eller for å spørre om å få lov til å bruke bilder. Mitt telefonnummer ligger åpent ute og det hadde vært en enkel oppgave å få tak i meg.»

Kessel tok kontakt med redaksjonen du hun ble klar over publiseringen, og klagerne reagerer på at rettelsen som Se og Hør publiserte fikk for liten plass:

«Størrelsen og plasseringen til beklagelsen er (…) problematisk. Beklagelsen i bladet fra 20. August 2021 er plassert nederst i høyre hjørne på bladets aller siste side. Derfor er det kun de aller mest dedikerte leserne som vil få øye på denne. Artikkelen fra 30. Juli var over to hele midtsider.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Se og Hør innrømmer å ha brutt god presseskikk. Ukebladet skriver:

«Grunnlaget for klagen er at vi i vår utgave 30. juli 2021 feilaktig omtalte de to som par, når realiteten er at det ble slutt mellom dem i mai 2020. Dette er en alvorlig feil, som ikke skal skje og som skulle ha vært fanget opp i vår redaksjonelle kontroll.
(…)
Vi er naturligvis enige i at det innebærer et brudd på god presseskikk å publisere opplysninger som ikke er korrekte. Det har sviktet i kildearbeidet, og det helt grunnleggende er at vi skulle ha vært i direkte kontakt med paret selv, jf. VVP art. 3.2. Da kunne hele denne saken og den lange kjeden av feil den har utløst, ha vært unngått.

Se og Hør vil ta lærdom av saken.»

 

Klagerne hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Se og Hør publiserte juli 2021 en artikkel om svømmeren Henrik Christiansen som deltok i OL i Tokyo. Magasinet skrev at Christiansen er «lykkelig med kjæresten» Ellen Kessel, og at de flyttet sammen på nyåret. Tre uker senere publiserte Se og Hør en rettelse der det stod at Kessel og Christiansen ikke er et par.

Klager er Henrik Christiansen og Ellen Kessel. De opplyser at de tidligere hadde et forhold, men at det ble slutt i mai 2020. Store deler av Se og Hørs artikkel er derfor helt feil, opplyser klager, som understreker at magasinet burdet sjekket opplysningene før publisering. Klager reagerer også på at Se og Hør har brukt bilder fra Christiansens Instagram-profil. Ifølge klager var rettelsen som Se og Hør publiserte, altfor liten og plassert på bladets aller siste side.

Se og Hør innrømmer å ha brutt god presseskikk. Magasinet skriver at de «naturligvis er enige i at det innebærer brudd på god presseskikk å publisere opplysninger som ikke er korrekte». Se og Hør beskriver det som en alvorlig feil som ikke skal skje, og at de vil ta lærdom av saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at Se og Hør har omtalt to personer som kjærester til tross for at det var over et år siden forholdet tok slutt. PFU understreker at det var et åpenbart brudd på god presseskikk å publisere disse feilaktige opplysningene, og viser til VVP 3.2, som krever at pressen kontrollerer opplysninger før publisering.

PFU reagerer ikke bare på at Se og Hør har basert seg på gamle opplysninger som ikke lenger stemmer. Slik PFU forstår det, har Se og Hør også publisert opplysninger som ikke hadde kildegrunnlag overhodet. PFU viser til artikkelens tittel, som fastslo at Christiansen er «lykkelig med kjæresten», og til formuleringen om at klagerne flyttet sammen på nyåret.

Se og Hørs bildebruk, med gamle bilder hentet fra Christiansens Instagram-konto, forsterket det feilaktige budskapet. PFU viser på generelt grunnlag til at de samme presseetiske aktsomhetskravene gjelder for bilder som skriftlig fremstilling, jf. VVP 4.12.

PFU noterer at Se og Hør har publisert en rettelse og beklagelse, men det veier ikke opp for overtrampet.

Se og Hør har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. oktober 2021

Ellen Ophaug
Ylva Lindberg, Lars Helle, Nina Fjeldheim
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joyce