NN mot Troms Folkeblad

PFU-sak 181/04


SAMMENDRAG:
Troms Folkeblad brakte torsdag 2. september 2004 et førstesideoppslag med tittelen «Etterforsker mulig drap». I henvisningsteksten står det:

«Politiet etterforsket i går kveld det som kan være et mulig drap på Gibostad. En 68 år gammel kvinne ble i går morges funnet død i sitt hjem.
Avdøde ble sent i går kveld obdusert i Tromsø. Resultatet skal foreligge i dag.»

Oppslaget er illustrert med et bilde av noen personer som bærer en kiste ut i en bil.

Inne i avisen er tittelen «Mistenkelig dødsfall på Gibostad». I ingressen står det:

«Gibostad: En kvinne (68) ble onsdag morgen funnet død i sitt hjem på Gibostad. Politiet etterforsker dødsfallet som et mulig drap.»

I oppslaget går det fram at «fordi ingen etter politiets kjennskap har vært vitne til kvinnens død, har man valgt å etterforske dødsfallet som mistenkelig. ? Det skjer noen ganger i året, sier Nilsen (lensmannen i Lenvik; sekr. anm.)?Da Folkebladet kom til åstedet, var to politimenn på plass. De ventet på tekniske etterforskere fra Tromsø. I en av de to politibilene på stedet satt en av avdødes sønner. En politibetjent fra Lenvik hadde en lengre samtale med sønnen, mens de satt inne i bilen.»

Videre opplyses det at de to teknikerne, etter å ha undersøkt huset, konkluderte med «at avdøde måtte til obduksjon. ?Det må undersøkes næremre. Foreløpig har vi ikke grunn til å tro noe som helst, sier kriminaltekniker Pål Moe.»

Videre står det: «er det riktig at en av sønnene var i deres forvaring i går? ?Forvaring er et galt ord. Han har ikke noe med oss å gjøre nå, svarer Nilsen, og bekrefter at sønnen er blitt tatt hånd om av psykiatrisk helsevesen. Etter det Folkebladet kjenner til, ble det funnet blodspor på stedet.»

Dagen etter bringer avisen to leserinnlegg vedrørende avisens dekning av dødsfallet.

I det ene innlegget, med tittelen «Blodtåka tok redaktøren» , reagerer lensmannen i Lenvik på dekningen. Han skriver blant annet:

«Folkebladet har i gårsdagens avis valgt følgende tekst på forsiden: ?Etterforsker mulig drap?. For meg er det helt ubegripelig hvordan redaktøren kunne få seg til å nytte en slik overskrift.» Lensmannen reagerer også på at hans formulering ?Åstedsarbeidet har så langt ikke gitt oss holdepunkter for å anta at døden er forvoldt ved en straffbar handling? ble utelatt. Videre påpeker lensmannen at han mottok 17 telefoner fra ulike journalister vedrørende etterforskningen, og at alle fikk samme informasjon.

Det andre innlegget er fra Dagbladets journalist. Tittelen er «Et mulig drap?» . Innledningsvis står det:

«?Avdøde er obdusert, vi utelukker at døden har inntruffet som følge av en kriminell handling? . Slik formulerte Lenvik-lensmann Arnold Nilsen seg overfor Dagbladet 21.30 onsdag kveld. Med politiet som førstehåndskilde på at dette ikke var en kriminalsak, avgjorde vi at det ikke var grunnlag for å omtale dødsfallet på Gibostad tidligere samme dag.» Journalisten reagerer også på at reportasjen kaster en mistanke over kvinnens familie.

KLAGEN:
Klageren, den avdødes sønn, hevder artikkelen bygger på feilaktig grunnlag. «Familien visste samme ettermiddag hun ble funnet at det ikke forelå noen kriminell handling bak hennes død. Dette ble opplyst av stedets politimyndigheter til familien, samt til andre medier som refererte saken noenlunde korrekt påfølgende dag.» Klageren mener reportasjen framstår som «forhastet og feilaktig. Dette medførte at sjokket og sorgen over min mors bortgang ble forsterket av ovennevnte artikler. Resultatet av artiklene påførte familien og venner ytterligere belastninger i en sorgtung tid.» Klageren ønsker en beklagelse fra avisen.

TILSVARSRUNDEN:
Troms Folkeblad viser til at det ble slått full drapsalarm da kvinnen ble funnet død. «Betjenter fra lensmannskontoret rykket umiddelbart ut etter henvendelse fra en nabo, og senere på dagen ankom to kriminaltekniske etterforskere og en patolog fra Troms politidistrikt åstedet. På ettermiddagen ble det klart at politietterforskerne ikke kunne dra
noen konklusjoner, og at avdøde derfor måtte sendes til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon.» Avisen hevder den var i kontakt med politiet kl 21.30. «Da ble det opplyst at det endelige resultatet ikke ville foreligge før dagen etter. Da Troms Folkeblad gikk i trykken kl. 2135 var det altså klart at saken fortsatt var under etterforskning som et mulig drap eller mistenkelig dødsfall.»

Først dagen etter, 2. september, ble det konkludert at det ikke var snakk «om et mistenkelig dødsfall. Vi vil derfor avvise at saken ble presentert ?på feilaktig grunnlag? og ?forhastet og feilaktig??Dagen etter, fredag 3. september, brakte Troms Folkeblad en artikkel som slo fast at 68-åringen døde en naturlig død.»

Klageren ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer, men ber PFU vurdere saken opp mot «lensmann Nilsens og avisen Dagbladets leserinnlegg fredag 03.09.2004 i samme avis.» Videre påpeker klageren at «alle medier, med unntak av avisens Troms Folkeblad og Tromsø, informerte neste dag korrekt at det ikke forelå en kriminell handling bak dødsfallet. Hvorfor kunne ikke avisen Troms Folkeblad gjøre det samme?»

Troms Folkeblad avviser at «alle medier, med unntak av avisene Troms Folkeblad og ?Tromsø? neste dag informerte at det ikke lå noen kriminell handling bak dødsfallet?Både Nordlys og VG publiserte torsdag 02.09.2004 artikler som omhandlet hendelsen på Gibostad som et mistenkelig dødsfall. Årsaken til dette var, som tidligere understreket flere ganger, at media ikke ble informert om det endelige utfall av saken før obduksjonsrapporten forelå på formiddagen torsdag 02.09.2004.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag og en reportasje i avisen Troms Folkeblad i forbindelse med funnet av en død kvinne. I reportasjen hevdes det at dødsfallet etterforskes som et mulig drap. Klageren, sønnen til den avdøde, hevder artikkelen bygger på feilaktig grunnlag og viser til at familien visste samme ettermiddag som kvinnen ble funnet, at det ikke lå noen kriminell handling bak hennes død. Videre påpeker klageren at reportasjen påførte familien ytterligere belastninger i en sorgtung tid.

Troms Folkeblad viser til at det ble slått drapsalarm da kvinnen ble funnet død i sitt hjem og at saken ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Videre hevder avisen at redaksjonen sjekket saken sent samme kveld, og at den da fikk opplyst at de endelige resultatene etter obduksjonen først ville foreligge før dagen etter. Etter Troms Folkeblads mening var det klart at saken fortsatt var under etterforskning som et mulig drap eller mistenkelig dødsfall da avisen gikk i trykken. Tromsø påpeker at den ikke identifiserte kvinnen, og at avisen fulgte opp saken og publiserte politiets konklusjon dagen etter.

Pressens Faglige Utvalg mener Troms Folkeblad sto fritt til å sette søkelyset på funnet av en død kvinne og den etterfølgende etterforskningen av hendelsen.

Utvalget konstaterer imidlertid at påstand står mot påstand om hvorvidt det var dekning for å hevde at politiet etterforsket dødsfallet som mulig drap da avisen gikk i trykken. Utvalget merker seg i den forbindelse at lensmannen, i et leserinnlegg dagen etter, påpeker at pressen ble gjort oppmerksom på at det ikke forelå mistanke om drap. Dette bekreftes også i et annet leserinnlegg i samme avis fra en Dagbladet-journalist som kontaktet politiet for informasjon om dødsfallet. Utvalget vil understreke at etterforskning av et dødsfall i seg selv ikke gir grunnlag for å hevde at man står overfor en mulig drapssak.

Sett i lys av ovennevnte, og den usikkerhet avisen uansett måtte forstå var knyttet til dødsfallet, framstår det som skjerpende at avisen, sammen med drapsmistanken, velger å omtale den avdødes nære familie på en måte som er egnet til å kaste en uberettiget mistanke mot disse. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, hvor det manes til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og punkt 4.5, hvor det blant annet heter: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.»

Troms Folkeblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. desember 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Annette Groth,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller