Svein Olsen mot Fjordenes Tidende

PFU-sak 180/01


SAMMENDRAG:

Fjordenes Tidende brakte fredag 19. oktober 2001 et leserbrev under tittelen «Elendig service». Innlegget er signert med ?Gunn Kvalheim v/Taxistua?. Det framgår at bakgrunnen for innlegget er ?parkeringsvakt Olsens? uttalelse i NRKs Norgesglasset, der han skal ha «beklaget seg over vanskelige og uhøvla kunder».

Skribenten mener at «man også har krav på litt service fra en offentlig ansatt tjenestemann», og omtaler en hendelse der hun møtte parkeringsvakt Olsen. «Han dunket på armbåndsuret sitt og var ?olm som en okse? over at jeg hadde brukt for mange minutter, og i det jeg begynte å kjøre slo han knyttneven i sida på drosja, og gaulte etter meg: ?Jeg sender bota i posten?. Og det gjorde han. Neste episode var når jeg sto ved posten og skulle hente post for en kunde. Idet jeg kommer mot bilen, hagler det mot meg ei skyllebøtte som ender med ?Neste gang får du deg ei svele? . Etter det jeg har forstått, så er det i alle fall ikke slik hr. Olsen behandler sine venner. Ryktene om Hr. Olsen florerer utover kommunens grenser, og er etter min mening medvirkende årsak til at folk ?utabygds? velger å handle andre steder i fylket. SÅ jeg sier bare til Hr. Olsen?du får hva du gir!».

KLAGEN:

Klageren, parkeringsvakt Svein Olsen, anfører at han som ?offentlig person? må regne med at avisartikler om hans arbeid kommer på trykk. «Men denne gangen synes jeg at redaktør Wåge ikke har vurdert leserinnlegget godt nok, og at dette leserinnlegget har skadet meg
og mitt omdømme. Jeg er som trafikkbetjent pålagt taushetsplikt, og dermed kan det mange ganger være fryktelig vanskelig å gå ut for å forsvare seg mot avisinnlegg som fremsetter til tider ganske dryge påstander. Jeg føler at jeg er rammet av urettmessig avisomtale, og det er ganske kraftige beskyldninger som kommer på trykk».

TILSVARSRUNDEN:

Fjordenes Tidende viser til at innlegget ble publisert etter et intervju på «ein riksdekkande radiokanal… I radiointervjuet snakka trafikkbetjenten om parkeringsforholda i Måløy, (utskriften er vedlagt, sekr. anm.). Han fortalde om vanskelege og uhøvla kundar som skjeller han ut på jobben. Avisinnlegget signert drosjeeigar Gunn Kvalheim blei vurdert som eit tilsvar til dette radiointervjuet. I innlegget omtalte Kvalheim korleis ho opplever møtet med det offentlige parkeringsselskapet, og parkeringsbetjent Svein Olsen?Selskapet har ein fast tilsett, Svein Olsen som er trafikkbetjent, pluss dagleg leiar i deltidsstilling. Etter 13 år i stillinga er Olsen eit begrep i distriktet».

Redaktøren peker på at kritikken er rettet mot en offentlig person. «Alle som skal til Måløy pliktar å rette seg etter systemet som Olsen er sett til å handheve?Alle typar avgiftssystem og parkeringsavgifter er omstridd. Ergo så må dei som vel å ta ein slik jobb finne seg i å bli påpassa og evaluert. Kvalheim sitt innlegg beskreiv enkeltepisodar med parkeringsvakta. Brevet inneheld både påstandar og forslag til tiltak som kan gjere kvardagen betre både for kundar og dei som organiserer parkering».

Fjordenes Tidende viser til at klageren er blitt tilbudt spalteplass for å svare på leserbrevskribentens påstander uten å benytte seg av det. «Vi meiner forfattaren av innlegget er i sin rett til å føle seg ?utskjelt?, og føle seg som ?ein forbrytar?. Ho må kunne ha sin rett til å oppleve trafikkbetjenten ?olm som ein okse?. Ein trafikkbetjent skal vel heller ikkje slå i sida på ein bil. Er påstandane oppkonstruerte, er dette episodar ein trafikkbetjent bør kunne imøtegå utan å bryte teieplikta. Ein treng heller ikkje bryte teieplikt for å dokumentere at handelen i Måløy har auka, noko som er tilfelle siste åra. Dette ville vere eit motargument til dei vurderingane drosjeeigaren har».

KLAGEREN:

Klageren avviser at påstandene som framsettes i leserbrevet er korrekte, men er ikke villig til å bryte taushetsplikten. «Det ville kanskje i neste omgang bli brukt mot meg i nye avisinnlegg». Klageren viser til at det er redaktøren som er ansvarlig for hva som står på trykk i avisen. «Skal det virkelig være slik, at dersom noen har et arbeid som gjør at de må oppholde seg i det offentlige rom, skal det godtas at publikum kan benytte avisen til å skade disse menneskenes navn og omdømme. Skal det aksepteres at noen yrkesgrupper skal være ?samfunnets søppelbøtter? fordi de gjør den jobben de er betalt for å gjøre??Dersom dette er hva vi som vanlige lesere skal oppfatte som oppgaven til en ?fri og uavhengig presse?, tror jeg veldig mange av oss har misforstått hva som ligger i det uttrykket».

Fjordenes Tidende har ingen ytterligere kommentar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et signert leserbrev i Fjordenes Tidende, der en navngitt parkeringsvakt omtales i kritiske vendinger. Klageren, den omtalte parkeringsvakten, mener redaktøren ikke skulle ha publisert innlegget som det var. Klageren anfører at han som ?offentlig person? må regne med oppmerksomhet fra pressen, men hevder at dette leserinnlegget har skadet ham og hans omdømme. Klageren påpeker at han er pålagt taushetsplikt, og at det dermed er vanskelig å forsvare seg mot påstander.

Fjordenes Tidende viser til at innlegget kom som en reaksjon etter at klageren hadde uttalt seg om vanskelige og uhøflige ?kunder? i et radioprogram på NRK. Avisen mener skribenten, som er yrkessjåfør, måtte være fri til å fortelle om møtet med det offentlige parkeringsselskapet og parkeringsbetjenten. Fjordenes Tidende påpeker at klageren er den eneste trafikkbetjenten i kommunen, og at han har hatt stillingen i 13 år. Videre hevder avisen at klageren er blitt tilbudt spalteplass, og kan ikke se at taushetsplikten skulle hindre ham i å imøtegå kritikken.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at leserbrevskribentens kritikk retter seg mot kommunens parkeringsvakt, og at bakgrunnen er uttalelser betjenten kom med i et radiointervju, der han forteller om en jobb med mye kjeft.

Utvalget har tidligere uttalt at det ikke kan stilles de samme krav til leserbrevskribenter som til journalister, uten å redusere publikums muligheter til å delta i den offentlige debatt. Selv om omtalen kan oppleves som belastende og urettferdig av klageren, er ikke det nødvendigvis et presseetisk overtramp. Slik utvalget ser det må offentlige ansatte som opptrer på vegne av fellesskapet, og forvalter et daglig ansvar, tåle den belastning det er å møte direkte kritikk. Utvalget bemerker at klageren med sine uttalelser om uhøflige ?kunder? i et radioprogram, selv initierte debatten om hans yrkesutøvelse.

Utvalget legger også vekt på at påstandene ikke er av en slik art at klageren er avskåret fra å imøtegå dem med tilsvar. Når det gjelder taushetsplikten, er den ment å beskytte klienten. Når noen åpent forteller om sine erfaringer, mener utvalget at en offentlige institusjon eller et forvaltningsorgan må kunne kommentere forholdene og eventuelt korrigere det man mener er uriktig.

Fjordenes Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Marvin Wiseth