NN mot Østlands-Posten

PFU-sak 179/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Østlands-Posten om en gammel drapssak i Larvik. Både drapet og rettssaken ble omtalt i Østlands-Posten i 1932, og gjenfortalt i påklaget artikkel i 2021. Artikkelen ble illustrert med faksimiler av artiklene fra 1932.

Klager er etterkommere av gjerningspersonen og offeret. Klager mener avisen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan omtalen påvirker etterkommerne, hvordan hendelsen har påvirket deres liv og at artikkelen oppleves som en belastning for dem. Klager mener bruken av familienavnet kan virke identifiserende for etterkommere som fortsatt lever, og som bor i avisens nedslagsfelt. Klager mener avisen kunne ventet 10-20 år.

Østlands-Posten (ØP) avviser brudd på god presseskikk. Avisen mener at den historiske omtalen av en kjent kriminalsak i byen, som fant sted for 89 år siden, er berettiget og forsvarlig. Artikkelen inngår i en serie lignende saker av historisk betydning i Larvik, som ØP har belyst. I tillegg til det faktamessige, har sakene også en viktig avishistorisk side i hva som ble omtalt og hvordan dette ble gjort, skriver ØP. Avisen anfører at den har vært oppmerksom på at omtalen kan påvirke nålevende etterkommere, og redaksjonen tok derfor kontakt og informerte om publiseringen. Avisen mener å ha tatt hensyn, og at artikkelen ikke identifiserer etterkommerne.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at det for etterkommere oppleves ubehagelig å lese om det som skjedde i 1932. Selv om det er langt tilbake i tid, beskrives historien på en slik måte at den nok oppleves nærere/mer tett på, enn om den kun var å lese i faksimile-form. Spørsmålet er om dette er brudd på god presseskikk.

Pressen har en rett til å informere om det som skjer, også det som har skjedd; det vil si historiske hendelser. I dette tilfellet mener PFU at drapssaken har allmenn interesse også i dag. PFU viser her spesielt til frikjennelsen og dens begrunnelse.

Samtidig må pressen ta hensyn, og vekte publiseringene opp mot den belastning det kan være for etterkommere. I dette tilfellet ser utvalget at avisen har tatt hensyn. Avisen har kontaktet og informert berørte parter. Videre mener PFU at etterkommere ikke kan sies å være identifisert utover den krets som fra før kjenner til historien eller kjente de avdøde.

PFU mener man kunne vært mer varsom i beskrivelsen av drap og selvmordsforsøk, og viser til VVP 4.1 om å vise omtanke i innhold og presentasjon. PFU vil generelt minne om viktigheten av å være tydelig på kontekst. PFU legger imidlertid vekt på at dette er historiske hendelser og av stor offentlig interesse, også avishistorisk, og PFU mener derfor at artikkelen er presseetisk akseptabel.

 

Østlands-Posten har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 25. november 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Melissa Jocelyn Lesamana