Merethe og Yngve Olsen mot Avisa Nordland

PFU-sak 178/08


SAMMENDRAG:

Avisa Nordland (AN) hadde tirsdag 2. september 2008 en henvisning på første side med tittelen «Mistet broren i trafikkulykke», og med teksten «Sven Eivind Olsen får trafikkopplæring i skolen». Henvisningen var illustrert med et bilde av den omtalte gutten i gang med opplivingsøvelse på en medelev.

Inne i avisen var tittelen «Mistet broren i ulykke». Ingress:

«Han mistet broren i en trafikkulykke. Nå er Sven Eivind Olsen en av elevene ved Enga skole som får obligatorisk trafikkopplæring.»

Videre i teksten:

«MELØY: – Dette er et tilbud alle skoler bør få, mener tiendeklassingen. Han vet bedre enn de fleste hvor viktig det er å ha fokus på holdninger i trafikken. For to år siden mistet han sin ti år gamle bror i en trafikkulykke i Bergen. Undervisningen i trafikksikkerhet de siste ukene har derfor vekket minner. – Det har ikke vært enkelt. Men det er viktig at vi får denne opplæringen, sier Olsen. I går var han selv livredder. Da under en fingert ulykke mellom moped og bil, som markerte avslutningen på det 14 timer lange trafikale grunnkurset.

Artikkelen var illustrert med tre bilder, hvorav det største viste den omtalte Olsen og en annen elev i gang med opplivingsøvelse på en tredje elev. Bildetekst: «Mistet broren.
– Trafikalt grunnkurs bør gjøres obligatorisk for alle, sier Sven Eivind Olsen. I 2006 omkom hans bror i en trafikkulykke.»

KLAGEN:

Klagere er den omtalte guttens foreldre. I klagebrevet heter det:

”Det faktum at vår sønn har mistet sin bror i en trafikkulykke, gjentas flere ganger i teksten og i underteksten til hovedbildet. Vi reagerer på at journalisten bruker disse opplysningene som hun har fått tilgang til, uten at dette var avtalt med oss eller vår mindreårige sønn (14 år). Vi fikk ingen mulighet til å uttale oss om innholdet i artikkelen da vi ikke på noe tidspunkt ble kontaktet av AN.

Det vises i klagebrevet videre til at trafikkulykken blir koblet sammen med trafikkopplæringen, som klagerne mener er en viktig nyhet i seg selv, som ikke har noe med at klagernes 10 år gamle sønn ble påkjørt og drept. «Vi mener AN utnytter en tragisk ulykke for å få et forside oppslag».

Videre skriver klagerne: «I tillegg til disse spesifikke momenter som nevnes i denne klagen ønsker vi å få fram at hele artikkelen oppleves som en stor belastning for vår sønn, hans klassekamerater og hele vår familie.»

Et forsøk på å få løst saken i minnelighet førte ikke fram.

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Nordland anfører i sitt tilsvar at avisen var invitert til skolen for å lage en artikkel om opplæringen i trafikksikkerhet, at journalisten ble orientert om trafikkulykken i 2006 og at klager Yngve Olsens hadde deltatt i undervisningen. Videre:

«På bakgrunn av lærerens orientering om ulykken i 2006, Yngve Olsens aktive deltakelse i undervisningen med ulykken som tema, samt lærerens forsikringer om at intervjuer og fotografering av elever var forhåndsavklart, var journalisten av den oppfatning at det fra alle parter var avklart at ulykken i 2006 var naturlig å omtale i den aktuelle saken. Denne ulykken var et viktig element i undervisningen.»

Avisen ønsker videre å poengtere at den hadde et selvstendig ansvar for å innhente forhåndsgodkjenning hos foreldrene før publisering. «Det ble dessverre ikke gjort i dette tilfellet. Det har journalisten beklaget overfor foreldrene. Det samme har jeg som ansvarlig redaktør gjort overfor foreldrene.»

Avisen avviser klagernes påstand om at den utnyttet en tragisk ulykke for å få et forsideoppslag.

Klagerne viser til at læreren hadde fortalt journalisten at en av elevene hadde mistet en bror i en trafikkulykke, men at det var en av elevene som hadde pekt ut Sven-Eivind Olsen. Videre, om intervjusituasjonen: «Det er etter vår mening forskjell på å fortelle og å svare på spørsmål fra en voksen. Han forsto ikke at det han sa om ulykken skulle brukes i Avisa Nordland sitt oppslag. Det opplyste heller ikke journalisten om.» Klagerne mener ANs journalist burde ha forstått at hun ikke kunne publisere den artikkelen uten forhåndsgodkjenning fra oss. Det burde også ansvarlig redaktør. Likevel ble artikkelen publisert.»

Avisa Nordland gjentar i sitt siste tilsvar beklagelsen overfor klagerne for at de ikke ble kontaktet. Videre anfører avisen at det ikke kan være tvil om premissene for intervjuet med gutten, i og med at læreren samlet alle elevene for å presentere henne. Hun ble ifølge avisen fortalt at det var klarert at hun kunne snakke med alle elevene og ta bilder av dem. Videre:

«Men selv om gutten både fortalte og svarte på spørsmål, forsvarer det ikke at vi unnlot å kontakte foreldrene før publisering.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagerne, et foreldrepar, mener Avisa Nordland brøt god presseskikk da avisen intervjuet deres 14 år gamle sønn i forbindelse med trafikksikkerhetsopplæring i regi av skolen. Paret hadde to år tidligere mistet en yngre sønn i en trafikkulykke. Klagerne mener avisen burde tatt kontakt med dem før publiseringen av intervjuet med sønnen, og anfører at artikkelen har vært en stor belastning både for sønnen, klassekamerater og familien.

Avisa Nordland beklager at foreldrene ikke ble kontaktet, og medgir at man hadde et selvstendig ansvar for å gjøre dette, selv om journalisten hadde forstått det slik at både skolen og gutten selv ikke hadde noe imot et slikt intervju med fokus på den andre sønnens død. Avisen mener ellers det var relevant å fokusere på ulykken, også fordi guttens far tidligere hadde deltatt i opplæringen i trafikksikkerhet.

Slik Pressens Faglige Utvalg ser det, var det både naturlig og relevant for Avisa Nordland å omtale den tidligere dødsulykken i forbindelse med artikkelen om trafikksikkerhetsopplæring. Utvalget mener også at det var relevant å intervjue eleven, som var kursdeltaker, og som to år tidligere hadde mistet sin bror nettopp i en trafikkulykke.

Men avisen skulle naturligvis ikke ha publisert et slikt intervju uten på forhånd å ha forsikret seg om at guttens foresatte var informert, og hadde gitt sitt samtykke. Dette særlig sett i lys av artikkelens alvorlige tema, og som gutten uttalte seg om. Utvalget konstater at avisen mener å ha fått signaler om at det forelå et slikt samtykke, men at redaksjonen samtidig innser det selvstendige ansvaret for å forsikre seg om dette.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.9, der det heter: «Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.»

Avisa Nordland har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Stig Inge Bjørnebye, Eva Sannum