Atlantis Ungdomsutveksling, ved daglig leder Michael Hagring mot NRK

PFU-sak 178/03


SAMMENDRAG:
NRK Ukeslutt sendte lørdag 13. desember 2003 et innslag der det framgår at filippinske au pairer ikke behandles bra i Norge. I innslaget opplyses det om at filippinerne som kommer til landet, ikke formidles gjennom norske au pair-byråer. Blant flere intervju er det en kort samtale med daglig leder i Atlantis Ungdomsutveksling, Michael Hagring, der han bekrefter at etterspørselen etter au pairer har økt. (Utskrift vedlagt).

KLAGEN:
Klageren, daglig leder i Atlantis Ungdomsutveksling, reagerer på innslaget, og mener premissene for intervjuet ikke var klargjort. Klageren viser til at det ble opplyst at vinklingen på innslaget var «et økende antall au pairer i norske familier og spesielt Filippinere?Når innslaget kom på Ukeslutt og i Dagsnytt viste det seg likevel at vinklingen likevel var en helt annen enn hun hadde sagt, nemlig at ?Mange Filippinere blir misbrukt av norske familier?. Det er således ingen tvil om at journalisten med vitende og vilje flere ganger har underslått vinklingen, selv etter direkte spørsmål».

Klageren mener også at meningsinnholdet i intervjuet er fordreid. «Uttalelser fra undertegnende ble klippet ut av sin sammenheng, og direkte linket opp til hvor dårlig arbeidsforhold den intervjuede Filippinske jenta hadde det i Norge for fem år siden. Det vises blant annet til at innslaget viser at det ikke er noe ?kos? å være au pair i Norge selv om

Atlantis poengterer at det blir ?mer kos? og ?mindre stress? for både foreldre og barn med en au pair i huset. Etter klippingen kan det av tilhøreren oppfattes som at Atlantis er en del av det aktuelle problemet med dårlige arbeidsforhold. Realiteten er at Atlantis arbeider for å sikre au pairer rettigheter, samt hjelper au pairer å finne ny familie hvis de ikke trives».

TILSVARSRUNDEN:
NRK avviser klagen, og viser til at kanalen har sjekket historien til 15 kvinner fra Filippinene som har jobbet i Norge. «Dagsnytts reporter Marte Michelet informerte Hagring (klageren, sekr. anm.) på forhånd om at historien til Macy utgjorde hoveddelen av selve saken som kom på luften. Hagring ble også informert på forhånd om at saken handlet om dårlige arbeidsforhold for filippinske au pairer. Hensikten med å snakke med Hagring var å få svar på hvorfor stadig flere familier ønsker seg au pair ? og som representant for det største byrået i Norge mener vi Hagring var en utmerket kilde for å svare på dette. Det er dessuten utelukkende i den forbindelse Hagring medvirker i innslaget».

Videre påpeker NRK at det helt klart framgår at Atlantis ikke har noe ansvar for de filippinske au pairene».

Klageren opprettholder klagen på alle punkter, og mener NRK har opptrådt tendensiøst i det innklagede innslaget. Klageren hevder at de ikke hadde stilt til intervju dersom de hadde kjent til hvordan saken skulle vinkles.

NRK hevder igjen at premissene for intervjuet var klargjort, og er uenig i påstandene om at intervjuet er klippet på en tendensiøs måte.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag i NRK Dagsnytt og programmet Ukeslutt, hvor arbeidsforholdene til filippinske au pairer omtales. Klageren, daglig leder i Atlantis Ungdomsutveksling, mener premissene for intervjuet med ham ikke ble klargjort, og hevder at Atlantis ikke hadde stilt til intervju dersom de hadde kjent til hvordan saken ble vinklet. Klageren mener også at intervjuet er tendensiøst klippet inn i sammenhengen, slik at Atlantis knyttes til problemene med dårlige arbeidsforhold for filippinske au pairer.

NRK hevder redaksjonen har sjekket historien til 15 kvinner fra Filippinene som har jobbet i Norge, og at klageren på forhånd ble informert om at saken handlet om dårlige arbeidsforhold for filippinske au pairer i Norge. NRK påpeker at det helt klart framgår at Atlantis ikke har noe ansvar for de filippinske kvinnene, og videre at ingen norske byråer formidler filippinske au pairer. Redaksjonen opplyser at hensikten med å snakke med klageren, som representerer det største byrået i Norge, var å få svar på hvorfor stadig flere familier ønsker seg au pair.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at påstand står mot påstand om hvorvidt premissene for intervjuet ble klargjort overfor klageren, men merker seg at klageren kun uttaler seg om den økende etterspørselen etter au pairer, som avtalt. Selv om klageren ikke er fornøyd med sammenhengen intervjuet brukes i, kan ikke utvalget se at vinklingen av saken eller plasseringen av intervjuet er av en slik art at den bryter med de presseetiske normer. Utvalget vil likevel påpeke at NRK, i forbindelse med klagerens uttalelser, med fordel kunne tydeliggjort at Atlantis Ungdomsutveksling ikke har noe med formidlingen av filippinske au pairer å gjøre.

Utvalget legger imidlertid vekt på at Atlantis Ungdomsutveksling ikke klandres for behandlingen filippinske kvinner får, og at det av reportasjen framgår at filippinske au pairer ikke formildes gjennom norske byråer. Tvert imot opplyses det at filippinske kvinner mangler det sikkerhetsnettet et byrå gir, og at det kan være årsaken til problemene disse kvinnene møter.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2004
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Jan Vincents Johannessen