Miljøpartiet De Grønne Lillehammer ved leder mot Gudbrandsdølen Dagningen

PFU-sak 178/19


SAMMENDRAG:

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) publiserte tirsdag 3. september 2019 en nyhetsartikkel på nett med overskriften «MDG-topp åpner for bomring rundt byen: – Et godt verktøy for sentrum». Overskriften ble påfølgende dag endret til: «Slik er MDGs krav for å samarbeide med valgvinnerne i Lillehammer».

Onsdag 4. september 2019, ble artikkelen også publisert i papirutgaven. På forsiden var overskriften «MDG vil ha bomring». Overskriften inni avisen var:

«Kan komme på vippen etter valget – her er kravene til de som vil ha Miljøpartiet De Grønnes støtte: MDG ønsker en bomring rundt byen».

GD postet også saken på Facebook, da med følgende overskrift og tekst:

«MDG-topp åpner for bomring rundt byen: – Et godt verktøy for sentrum»

«Siste GD-måling viser at MDG kan bli tredje største parti i Lillehammer. Nå har partiet brukt siste uka på å finpusse en liste med konkrete krav for de viktigste sakene som må innfris.»

 

KLAGEN:

Klager er Miljøpartiet De Grønne Lillehammer som er kritisk til overskriften i papiravisen:

«Kan komme på vippen etter valget – her er kravene til de som vil ha Miljøpartiet De Grønnes støtte: MDG ønsker en bomring rundt byen»

Klager sier det var feil at partiet satte bompenger som krav, og at teksten for øvrig ikke ga dekning for overskriften. Klager kan heller ikke se at det var dekning for overskriften på papiravisens forside: «MDG vil ha bomring». Klager skriver:

«GD var lovet en sak om noen av MDG Lillehammers viktigste saker i eventuelle forhandlinger etter valget. Journalisten stilte mange spørsmål om bompenger og i brødteksten går det greit frem at bompenger ikke er aktuelt for MDG i en så liten by, noe som er vårt standpunkt. Kravene våre står også i saken og disse inneholder ikke noe om bompenger.»

Når det gjelder Facebook-publiseringen og første versjon av nettpubliseringen, er klager kritisk til overskriften:

 «MDG-topp åpner for bomring rundt byen: – Et godt verktøy for sentrum»

Klager kan ikke se at overskriften sa noe om hva som var de viktigste sakene partiet ville ta til forhandlingsbordet (Det går frem av vedlagt e-postkorrespondanse at overskriften i nettpubliseringen ble endret etter at klager tok kontakt, sekr. anm.).

Klager er kritisk til at redaksjonen lot kommentarfeltet under den påklagede Facebook-posten være åpent også etter at klager hadde gitt uttrykk for sin misnøye med fremstillingen der. Klager legger ved skjermdumper av kommentarer, deriblant en kommentar fra en som oppgir at hennes stemme «røyk» på grunn av denne saken. 

I klagen anføres det brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 1.1, 4.4 og 4.13.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.


TILSVARSRUNDEN:

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) skriver blant annet følgende i sitt tilsvar:

«MDGs sentrale sak ved dette valget har vært bompenge-problematikken. […] Bompenge-saken har utvilsomt vært partiets merkesak, og også den saken som har skapt størst engasjement ved dette valget. Det tok tid før MDG hadde klar sin ‘kravliste’ til mulige samarbeidskonstellasjoner i Lillehammer. Da listen var klar, var det selvfølgelig et hovedpoeng for journalisten å få fram lokalpartiets syn på bompenger. At vi har fokus på dette – og ikke i samme grad MDGs krav – er selvfølgelig en helt klar journalistisk vurdering ut fra ovennevnte. MDGs lokale leder ble intervjuet, og fikk i ettertid lese gjennom hele intervjuet. Det ble godkjent. Det gjelder også sitatet ‘En bomring rundt byen kan være et aktuelt verktøy for bilfritt sentrum.’ Tittelen i papiravisa ‘MDG ønsker en bomring rundt byen’ er å dra utsagnet for langt. GD korrigerte tittelen i neste dags papirutgave. MDG ønsker også å korrigere titler i nettutgaven. Fra GDs side ser vi ingen grunn til det. Det er full dekning for disse i det godkjente intervjuet med lokallagslederen i MDG.»

 

Torsdag 5. september 2019 publiserte GD følgende presisering i papiravisen:

«GD presiserer
Lillehammer: I gårsdagens utgave av GD sto artikkelen: ‘Kan komme på vippen etter valget – her er kravene til de som vil ha Miljøpartiet De Grønnes støtte: MDG ønsker en bomring rundt byen’. På forsiden sto det: ‘MDG vil ha bomring’. GD presiserer at MDG ikke har bomring på kravlista. De åtte kravene er beskrevet i artikkelen. MDG ble i tillegg spurt om sin holdning til bomring rundt Lillehammer, og svarer at det kan være et aktuelt verktøy for et bilfritt sentrum. GD har ikke dekning for å si at MDG vil ha/ønsker bomring. Artikkelen for øvrig er gjennomlest og godkjent av MDG Lillehammers førstekandidat […] 

 

Klager hadde bare følgende å tilføye:

«Det at GD opprettholder både kommentarfelt og overskrifter på nett er etter vår mening et brudd på 4.13.»

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) om Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer. Artikkelen ble publisert på nett og papir, og ble postet på avisens Facebook-side. Omtalen dreide seg om partiets syn på bomring rundt Lillehammer, og om partiets posisjonering og krav til eventuelle samarbeidspartnere før lokalvalget.

Klager er Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer som anfører at GD skapte et inntrykk av at partiet satte bomring som et krav før valget, noe som ikke var tilfelle. Klager mener at avisens tittelbruk i forsideoppslag, papirartikkel, nettartikkel og på Facebook var misvisende. I tillegg er klager kritisk til at redaksjonen lot kommentarfeltet under den påklagede Facebook-posten være åpent, også etter at klager hadde gitt uttrykk for sin misnøye med fremstillingen. Klager legger ved leserkommentarer fra kommentarfeltet og viser til at den påklagede omtalen fant sted like før valget. I klagen anføres brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 1.1, 4.4 og 4.13.

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) anfører at det var naturlig å få frem partiets syn på bomring, men er enig i at forsideoppslaget og overskriften i papirartikkelen gikk lenger enn det var dekning for. Redaksjonen kom også med en presisering i papiravisen påfølgende dag. GD mener imidlertid å ha hatt dekning i stoffet for overskriftene i nettversjonen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis slå fast at redaksjoner fritt velger hvordan de vil vinkle sakene de omtaler, dersom fremstillingen kan forankres i de faktiske forhold. Utvalget registrerer at partene er enige om at papiroverskriftene gikk lenger enn hva det var dekning for, jf. VVP 4.4. Det er derfor positivt at GD påfølgende dag kom med en presisering, jf. VVP 4.13 om korrigering av feil.

Basert på det som fremkom i brødteksten, mener utvalget at nettversjonens overskrift om at «MDG åpner for bomring» var innenfor det presseetisk akseptable. PFU merker seg for øvrig at også denne tittelen ble justert i tråd med klagers ønsker etter forholdvis kort tid.

Utvalget anser imidlertid at Facebook-publiseringen er mer problematisk. Overskriften fremstår her mer isolert sammen med en kort tekst om at partiet har en liste med krav. Slik utvalget ser det, kommuniserte denne sammenstillingen at det var en forbindelse mellom MDGs konkrete krav før valget og partiets generelle syn på bomring. Redaksjoners publiseringer i sosiale medier omfattes også av redaktøransvaret, og det skal følgelig være dekning for titler og fremstillinger på disse plattformene også.

Gudbrandsdølen Dagningen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. februar 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg,
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim