NN mot NRK

PFU-sak 176/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

NRK publiserte i juni 2020 en nettartikkel om en nordmann som trosset norske myndigheters reiseråd for å feriere på hytta i Sverige. Artikkelen refererte et intervju som den ferierende nordmannen hadde gitt til Sveriges Radio (SR). Artikkelen ble delt på NRKs Facebook-side og fikk mange kommentarer.

Klager er den omtalte nordmannen. Han mener han ikke hadde forutsetning for å forstå at et intervju han gjorde med SR, plutselig havnet på NRK. Han hadde ikke noe ønske om å fronte en sak om å trosse norske reiseråd. Hadde NRK kontaktet ham, kunne han avklart dette, eller i det minste fått en mulighet til å kommentere. Klager mener tittelbruken ble valgt for å provosere, og viser til hets i kommentarfeltet. Klager peker på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 3.3, 4.1 og 4.4.

NRK mener saken har offentlig interesse og at klager selv valgte å stå frem og la seg intervjue. NRK viser til opptaket og mener det ikke er tvil om at klager forstod hva intervjuet handlet om. NRK har stoffutvekslingsavtale med SR, og det ble tydelig opplyst i artikkelen hvor NRK hentet stoffet fra. Videre påpekes at tittelen på NRKs artikkel var nærmest identisk med tittelen på SRs artikkel. NRK opplyser at mye av koronadekningen vekker debatt, og kommentarfeltet ble fortløpende moderert. Kanalen er imidlertid lydhør når det gjelder utilsiktede belastninger som intervjuobjekter kan påføres. Da NRK ble kjent med klagers reaksjon, fjernet NRK artikkelen fra Facebook, samt etternavnet og bildet av klager.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klager takket ja til å stille opp i et intervju med SR. Det er ikke denne publiseringen klager reagerer på, men at NRK publiserte deler av intervjuet. Utvalget kan forstå klagers reaksjon, spesielt på grunn av kommentarene artikkelen utløste.

Likevel mener PFU at det ikke er brudd på god presseskikk. Utvalget mener mediene må kunne drive stoffutveksling og sitere hverandre. Det avgjørende for den presseetiske vurderingen, er at det tydelig fremgår hvor opplysningene kommer fra, og at det siteres samvittighetsfullt.

I dette tilfellet inneholdt artikkelen tydelige henvisninger til Sveriges Radio. Klagers sitater er, slik utvalget ser det, korrekt gjengitt. PFU kan ikke se at NRK har tatt klagers sitater ut av sin sammenheng.  Etter utvalgets mening er også kravene i VVP 3.2 om kildebruk og kontroll innfridd. Utvalget mener også at det er dekning for titler i stoffet, jf. VVP 4.4.

Selv om mediene har rett til å sitere hverandre, har de et ansvar for å foreta en helhetsvurdering av hvor belastende en omtale er, jf. omtankekravet i VVP 4.1. Den påklagede artikkelen handlet om en sak NRK visste var omstridt. Utvalget mener NRK kunne tatt hensyn til dette og kontaktet klager før publisering. Da hadde klager blitt orientert om publiseringen, og NRK kunne gitt ham mulighet til å utdype sine kommentarer.

Det blir imidlertid for strengt å felle NRK for en slik manglende kontakt. I den medieverdenen vi lever i, må man akseptere at den som lar seg intervjue i ett medium, må regne med at sitater gjengis også andre steder.

Utvalget merker seg for øvrig at NRK så snart kanalen ble klar over klagers reaksjon, tok hensyn og kom klager i møte.

 

Etter en samlet vurdering har NRK ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 17. februar 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Lars Helle
Melissa Lesamana, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys