Telemark Lystbåtformidling v. Per Øistein Jacobsen mot Telemarksavisa

PFU-sak 168/06


SAMMENDRAG:

Telemarksavisa (TA) brakte onsdag 9. august 2006 følgende leserbrev:

«Dårlig service

I flere år drømte vi om å kjøpe en båt som alle i familien kunne overnatte i, jeg, min kone og våre to gutter på 6 og 9 år.

Vi brukte lang tid på å vurdere om vi hadde økonomi til dette men til slutt hoppet vi i det og bestemte oss for å handle, valget falt på en Bayliner 245, en 25 fot stor båt med sengeplass til 2 voksne og 2 barn. Vi slo virkelig på stortromma og bestilte ny båt med ankervinsj, baugpropell og GPS. Prisen ble 756 500,- alt for mye penger, men dette hadde vi drømt om lenge og tok valget.
Jeg burde selvfølgelig forstå at det var ugler i mosen når selgeren ringer og sier at båten står i Gøteborg, jeg måtte forsikre båten før den ble transportert til Norge.
Da båten sto hos Telemark Lystbåtformidling ble drevet stjålet, If forsikring utbetalte kr 99 000,- til selgeren.

Første gang vi brukte båten, 4 juni, gikk motoren i stykker.
Jeg fikk beskjed om å bruke et lokalt verksted noe som viste seg å
være vanskelig på denne tiden av året, etter et par dager gir jeg tilbakemelding om at dette var umulig. Etter litt frem og tilbake sier de at de skulle ordne dette og beklaget at det var blitt slik.

De fikk konstatert det de trodde var feil, bestilt del fra Belgia, og lovet at båten skulle være klar til helgen (14 dager etterpå), etter hvert som helgen nærmet seg fikk jeg beskjed om at båten skulle være klar senest kl 12.00 på lørdag.
På lørdagen pakket jeg og familien for båttur og kjørte til båten, på veien
ringte jeg mekanikeren for å sjekke status, det viser seg at han ikke hadde mottatt delen enda og ikke hadde fått gjort noe.

Dette er en lang historie men kort fortalt fortsetter det i samme stil med at jeg blir lovet at båten er klar til helgen men når helgen kommer viser det seg at båten ikke er klar likevel. Motoren på båten ble ødelagt på vår første tur den 4. juni, i dag skriver vi 1. august og båten står fortsatt på verkstedet, de sier de leter etter feilen men pr. dags dato har de ikke funnet ut hva som er feil, sannsynligvis er den ikke klar før den skal i vinteropplag.

Dvs. vår drøm til 756 500,- som vi skulle nyte hele sommeren, har vi ikke fått brukt en eneste gang og alle pengene våre ligger i en båt som ikke virker.
Alle forstår hvor bittert det er, det vanskeligste er å forklare det for barna våre, frustrasjonen er stor men det eneste vi møter fra Telemark Lystbåtformidling er skuldertrekk og at «de gjør hva de kan». Under hele prosessen har vi «mast frem» aktivitet og vi får aldri tilbakemeldinger jeg har blitt lovet.

Hele poenget med å kjøpe ny båt til 756 000,- var å unngå slike problemer,
Det eneste jeg kan gjøre er å advare alle mot å kjøpe båt fra Telemark Lystbåtformidling AS og Baymax AS (importør), det går sikkert bra så lenge det ikke er problemer men om noe går i stykker er det kjøperen som sitter med svarteper, ryker motoren skylder de på motorleverandøren, ryker en pumpe skylder de på pumpeleverandøren osv.

Hilsen en som håpet på en sommer på sjøen.
Jarle Kynningsrud

KLAGEN:

Klager er det omtalte firmaet Telemark Lystbåtformidling, som anfører at innlegget inneholder uriktige og ikke fullstendige opplysninger. Det reageres videre på at avisen ikke tok kontakt før innlegget ble publisert.

Klageren opplyser at leserbrevforfatteren ikke har noe å laste firmaet for, da det er motoren som er problemet, og den er det et annet firma som har garantiansvaret for. Dette firmaet brukte, ifølge klageren, også for lang tid på å få båten i orden. Det vises også til at det i leserbrevet ble advart mot å kjøpe båt fra klagerens firma.

I klagebrevet anfører klageren videre at det i leserinnlegget opplyses at båten måtte forsikres før den kunne transporteres fra Gøteborg, men at realiteten var at dette var et tilbud kjøperen fikk, ikke noe han «måtte».

Videre peker klageren på at det i leserinnlegget framsto som at drevet til motoren ble stjålet på en slik måte at klageren hadde noe med dette å gjøre. Videre opplyser klageren at det i leserinnlegget ikke nevnes noe om at leserbrevforfatteren fikk levert en identisk båt på sin brygge, en båt han fikk låne kostnadsfritt fram til hans egen ble klar.

Til slutt i klagebrevet heter det:

«Telemark Lystbåtformidling mener å ha blitt uretferdig framstilt her og mener at TA fortsatt bør komme med en beklagelse samt trykke riktige opplysninger. Det er også forunderlig at TA trykker vårt fulle navn i avisen uten å sjekke fakta fra oss. TA er vår lokal avis som vi har brukt gjevnlig siden 1999 til å markedsføre oss i, men etter denne episoden og noe arrogante tonen ved henvendelse om dette er vi for vår del ferdig med TA og vil i fremtiden bruke andre lokale medier. TA har tydeligvis nok kunder siden de «kaster» bort små men trofaste kunder på denne måten.»

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa opplyser i sitt tilsvar at det har vært kontakt mellom klager og avis før klagen til Pressens Faglige Utvalg, og at avisen har tilbudt seg å trykke en presisering. Bakgrunnen for dette var at avisen hadde vært i kontakt med leserbrevforfatteren, som hadde bekreftet at klager hadde rett i forhold til opplysningene om forsikring og lånebåt.
Avisen sendte et utkast til presisering til klageren, men forslaget ble avslått.

Avisen mener ellers at advarselen i leserbrevet mot å kjøpe båt hos klageren, faller innenfor ytringsfrihetens rammer. Når det gjelder formuleringen om det stjålne drevet, mener avisen klageren har misforstått.

Avisen registrerer ellers at klageren kobler sin rolle som annonsør i Telemarksavisa med den aktuelle klagesaken, og opplyser at avisen har vurdert denne saken på lik linje med andre saker, uten hensyn til om den omtalte er annonsør eller ikke.

Avisen har lagt ved forslaget til presisering som ble avvist av klageren.

Klageren bekrefter at man valgte å la være å få presiseringen trykt, «da skaden allerede var skjedd». Dette begrunnes i at firmaet holder til på et lite sted og at «sladderen» går. Videre anføres det at kommunikasjonen med avisen har vært vanskelig og at avisen opptrer på en arrogant måte. Videre:

«TA mener også at det er greit at de advarer folk mot å kjøpe båt hos Telemark Lystbåtformidling as. Det er vel ikke god presseskik å sverte et firma på denne måten uten i det hele tatt å sjekke deres synspunkter og fakta i saken? Det hadde ikke vært noe problem, vi har alle fakta dokumentert skiftlig.»

Om TAs anførsel om kobling mellom omtalen og rollen som annonsør, heter det til slutt i tilsvaret:

«Det er også rart at TA kobler inn vår rolle som annonsør i tilsvaret til PFU. Det har ingenting med klagen å gjøre. Derimot er ikke vi villige til å bruke penger på medier som tråkker på oss.»

Telemarksavisa kommenter det siste punktet i klagerens tilsvar slik:

«Vi registrerer også at Telemark Lystbåtformidling påstår at TA kobler inn deres rolle som annonsør. Det er ikke korrekt. Fra vår side var det et svar på at Telemark Lystbåtformidling i sin klage blant annet skriver om TAs rolle som organ for markedsføring: «… er vi for vår del ferdig med TA og vil i framtiden bruke andre lokale medier…».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, firmaet Telemark Lystbåtformidling, mener Telemarksavisa brøt god presseskikk da den brakte et leserinnlegg fra en kunde som hadde kjøpt båt hos firmaet. I leserinnlegget viste kunden til alvorlige feil i kjøpsprosessen og med selve båten. I tillegg advarte kunden folk mot å handle med firmaet. Et par av de omtalte feilene med båthandelen har klageren innrømmet.

Telemarksavisa avviser klagen. Fra avisens side anføres det at man har tilbudt seg å korrigere feil i innlegget, og viser til at et konkret tilbud om presisering ble gitt. Når det gjelder leserinnleggets advarsel mot å handle hos klageren, mener avisen ytringsfriheten gir rom for slikt.

Pressens Faglige Utvalg viser til at de presseetiske normene naturligvis også gjelder for ulike former for meningsytringer, men at det i norsk presse er lang tradisjon for stor takhøyde på dette området. En forutsetning må imidlertid være at stoffet presenteres på en måte som for leseren ikke levner tvil om at det nettopp er meningsytringer man står overfor.

I det påklagede tilfellet er dette åpenbart. Leserinnlegget sto under vignetten «Synspunkt» og var også signert. Telemarksavisa har i ettertid bekreftet at innlegget inneholdt faktiske feil, og har tilbudt seg å rette opp disse, foruten å tilby klageren spalteplass for et tilsvar.

På tross av dette mener utvalget at Telemarksavisa ikke skulle ha brakt det påklagede leserinnlegget i den form det hadde. Utvalget mener påstander som framkom i innlegget, var av en slik karakter at avisen i det minste burde forsikret seg om at innholdet var rimelig korrekt. Videre mener utvalget innleggets oppfordring til boikott av klagerens virksomhet både var usaklig og ikke vel begrunnet.

Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Dessuten vises det til punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. november 2006

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller