NN mot Sunnmørsposten

PFU-sak 168/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel på nett i Fjordingen og Sunnmørsposten. I artikkelen ble det omtalt en hendelse der en kvinne, ifølge vitner, angrep en svane og prøvde å vri hodet på den. I en oppfølgende artikkel samme dag fortalte kvinnen at hun handlet i nødverge. I avisenes papirutgaver ble anmeldelsen og klagers imøtegåelse publisert samtidig.

Klager er den omtalte kvinnen, som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, om samtidig imøtegåelse og VVP 3.2, om kontroll av opplysninger. Klager fremholder at hun ikke ble kontaktet før publisering, og at hun feilaktig ble hengt ut som dyremishandler. Ifølge kvinnen var det svanen som angrep henne og hundene hennes.

Selv om hun var forsøkt anonymisert, mener klager hun ble gjenkjent. Dette medførte ifølge klager en potensiell fare for henne, og det svertet hennes navn og rykte.

Fjordingen og Sunnmørsposten påpeker at den omtalte hendelsen ble sett av og opprørte mange, og at politiet hadde opprettet sak på grunnlag av en anmeldelse. Avisene fremholder at hele bygda snakket om hendelsen, og at den utløste et allment informasjonsbehov. Redaksjonene visste ikke hvem kvinnen var, og kunne derfor ikke få hennes versjon i den første artikkelen. Så fort hun tok kontakt, ble det publisert en oppfølgende artikkel med hennes versjon, skriver avisene.

Avisene fremholder at kvinnen ble fullstendig anonymisert, og påpeker at hun selv søkte offentlighet ved å poste meldinger på Facebook om hendelsen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at hendelsen med svanen fikk stor oppmerksomhet i bygda, og slik sett var en relevant sak å skrive om for Fjordingen og Sunnmørsposten. Utvalget minner om pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet. Samtidig plikter redaktørstyrte medier å legge Vær Varsom-plakaten til grunn for enhver publisering.

VVP 4.14 sier at de som utsettes for sterke beskyldninger, skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. I artikkelen rettes det sterke beskyldninger mot klager. Men siden redaksjonen ikke kjente klagers identitet og klager ble fullstendig anonymisert, mener PFU det var presseetisk forsvarlig å publisere disse.

Utvalget legger videre vekt på at avisene i nettutgavene ga god plass til klagers versjon av hendelsen så fort hun tok kontakt, samt publiserte imøtegåelsen samtidig i papirutgavene.

VVP 3.2 pålegger mediene å kontrollere opplysninger og påstander. Når den angrepne parts versjon mangler, er det svært viktig å ta nødvendige forbehold. Utvalget ser at avisene går noe langt i ingressen, der det konstateres at en kvinnelig turist gikk til angrep på svanen. PFU mener det her kunne vært tatt mer forbehold. Likevel mener utvalget at det går tydelig nok frem at det er vitnenes opplevelse av hendelsen som presenteres. Utvalget legger også vekt på at veterinæren som undersøkte svanen, var en sentral kilde i saken.

Etter en samlet vurdering har Fjordingen og Sunnmørsposten ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2021
Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana