Lilli Mari Lillestad mot Tromsø

PFU-sak 167/04


SAMMENDRAG:

Tromsø hadde tirsdag 17. august 2004 følgende leserinnlegg på trykk under vignetten Byrunden:

«Bare vås
Svar til Lilli Lillestads innlegg fredag 13. august. Har lest mange av dine innlegg til Byrunden, fredagens innlegg viser bare hvor mye «vås» du kan skrive om. Det er jo absolutt ingen mening eller noe annet i innleggene dine, det kan nesten virke som du skriver innlegg bare for å ha noe å fordrive tiden med. Utrolig!! Hilsen E.H.»

Innlegget var et svar på et innlegg i Tromsø fredag 13. august:

«Gravplassering
M.K.I. undrer seg i mandagens Byrunde over at gravstøtten ble plassert ved siden av graven. Mine to brødre og jeg opplevde det samme og vi reagerte også på den unaturlige og merkelige plasseringen. Svaret var at siden vi har bestilt en gravplass til, ved siden av graven ved den nå avdøde, ble støtten plassert på den gravplassen vi ennå ikke har tatt i bruk. Har M.K.I. kanskje også bestilt en gravplass til fremtidig bruk? Jeg kontaktet de ansvarlige og sa ifra at vi ville ha støtten naturlig plassert midt imellom våre to gravplasser. De ansvarlige flyttet støtten til ønsket plassering på rekordtid og de fortjener honnør for sin velvilje. Lilli Linnestad»

KLAGEN:
Klageren er identisk med kvinnen som skrev det første leserbrevet, og som ble kritisert i det andre. Hun mener at avisen har «opptrådt uetisk overfor mennesker i sorg» ved å trykke «Vås-leserbrevet». Klageren anfører at det trolig er en familiestrid som er bakgrunnen for innlegget, som ifølge henne er signert med en «falsk» signatur. Etter klagerens mening har avisen, ved å ta inn det anonyme innlegget med «grov personsjikane», opptrådt uetisk overfor henne. Videre anfører klageren at avisen har nektet henne å komme til orde med et tilsvar til den anonyme innsenderen.

TILSVARSRUNDEN :
Tromsø avviser klagen og peker på at i spalten «Byrunden» kan det gå ganske hett for seg. Avisen viser videre til at klageren er en ivrig deltaker i ulike debatter i spalten, og at hun tidligere har vært avvist på grunn av leserbrevs innhold. Tromsø bekrefter at tilsvaret fra klageren ble avvist, fordi innholdet hadde en form som gjorde at det ikke ville egne seg på trykk.

Klageren gjentar overfor PFU at «når avisa tillater at noen anonymt kan gå til personangrep på navngitte personer blir Byrunden useriøs og usakelig. Det minste man må kunne forvente av Tromsø er at personene bak sjikaneinnlegg må stå fram med fullt navn.» Klageren mener avisen burde utvist større forståelse for menneskers sårbarhet.

Tromsø har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en navngitt leserbrevforfatter, mener avisen Tromsø brøt god presseskikk da avisen i spalten «Byrunden» trykte et anonymt leserbrev med det hun betegner som grov personsjikane. Dessuten påklages det at redaksjonen nektet å ta inn et tilsvar hun sendte avisen.

Tromsø avviser klagen og viser til at klageren er godt kjent med at det kan gå hett for seg i leserbrevspalten. Slik avisen ser det, er det å åpne for debatter og å verne om ytringsfriheten blant pressens viktigste oppgaver. Avisen anfører videre at klagerens tilsvar hadde et innhold som gjorde at det ikke kunne trykkes.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at det i mediene må være stor takhøyde for hva som tillates av ytringer. Det må i avisenes leserbrevspalter være rom for sterke meninger og ramsalt kritikk.

Når det gjelder avisen Tromsøs grunnlag for å nekte å publisere klagerens tilsvar, kan ikke utvalget ta stilling til dette klagepunktet, siden tilsvaret ikke har vært tilgjengelig for vurdering. Utvalget registrerer imidlertid at avisen oppgir en aktverdig grunn til å nekte å sette tilsvaret på trykk, og at klageren langt på vei bekrefter at tilsvaret hadde et innhold av svært privat karakter.

Med hensyn til leserinnlegget som klageren reagerer på, finner utvalget at leserbrevets innhold ligger innenfor det presseetisk akseptable, men viser til hva utvalget tidligere har uttalt; at innlegg som inneholder sterke personangrep, som hovedregel skal undertegnes med fullt navn.

På dette punkt har Tromsø brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2004
Odd Isungset
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse