NN mot Folkebladet

PFU-sak 161/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Folkebladet om en mann som var tiltalt for å ha kjøpt en sexdukke som fremstilte et barn, samt for besittelse av eksplosiver og ulovlig oppbevaring av våpen.

Klageren er den omtalte mannen. Han mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 om identifisering. Han begrunner dette i at forholdet knyttet til eksplosiver hadde vært omtalt tidligere og at leserne derfor kunne forstå at det var ham som hadde kjøpt sexdukken.

Folkebladet avviser klagen og mener klageren var tilstrekkelig anonymisert. Avisen anfører at avisen aldri har navngitt klageren, men at det en annen avis som navnga ham i forbindelse med saken om eksplosiver. Dette kan, slik Folkebladet ser det, ikke belastes Folkebladet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Folkebladet var i sin fulle rett til å omtale tiltalen mot klager. Saken hadde offentlig interesse.

Utvalget merker seg at klager mener han ble identifisert i Folkebladet fordi avisen beskrev et forhold som han tidligere har uttalt seg om med fullt navn. Dette skjedde imidlertid i en annen avis med en annen ansvarlig redaktør, mens Folkebladet omtalte dette forholdet anonymisert.

Selv om PFU har forståelse for at saken har vært en belastning, mener utvalget at Folkebladet ikke har brutt god presseskikk. At enkelte lesere kan koble de to artiklene sammen på grunn av tiltalepunktet om eksplosiver, er uheldig, men utvalget legger vekt på at klager utover dette var tilstrekkelig anonymisert i den påklagede artikkelen. PFU mener at Folkebladet måtte kunne informerer offentligheten også om den delen av tiltalen som gjaldt eksplosiver og våpenoppbevaring.

 

Folkebladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. januar 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,
Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes