Stig Marthinsen mot Grimstad Adressetidende

PFU-sak 159/13


SAMMENDRAG:

Grimstad Adressetidende brakte torsdag 6. juni 2013 en kort nyhetsartikkel med tittelen «Sa nei til høyere hus i Groosåsen» og med undertittelen «5-2-vedtak i teknisk utvalg».

Ingress:
«En huseier i Turveien klaget på avslaget på søknaden om å bygge i høyden, men fikk ikke støtte fra teknisk utvalg.»

Videre i teksten:
«Utvalget befarte eiendommen i Turveien tirsdag, hvor tiltakshaveren forklarte at naboene ikke hadde protestert på byggeplanene hans.»

Artikkelen var illustrert med et foto fra befaringen. Bildet viser en gruppe mennesker foran et hus.

Bildetekst:
«NEI. Flertallet i teknisk utvalg sa nei til å la dette huset i Turveien bli høyere, selv om naboene ikke har hatt innvendinger mot byggeplanene.»

KLAGEN:

Klager er eieren av det omtalte og avbildede huset. Han opplyser i klagebrevet at han hadde mottatt informasjon fra kommunen forut for befaringen, men at han ikke var informert om at det ville komme en journalist. Dette ble han heller ikke informert om under befaringen, som han trodde var en lukket informasjonsutveksling mellom han og teknisk utvalg.

Han anfører at han trodde at personen med kamera også representerte utvalget og at bildene skulle brukes i saksbehandlingen. Videre: «Jeg mener det er dårlig presseskikk at journalist ikke identifiserte seg, og fortalte hensikten med sin tilstedeværelse. Ei ble det informert av kommunens representanter at det var en journalist med.» Klageren mener avisen har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, om å gjøre premissene klare, og 3.10, skjulte metoder.

aHan

TILSVARSRUNDEN:

Grimstad Adressetidende avviser klagen. Det anføres fra avisens side at en befaring gjennomført av et politisk utvalg må ses på som en del av utvalgets møte. «Det følger alltid en journalist fra vår avis med på disse befaringene, og det kan ikke være journalistens ansvar å underrette dem saken gjelder om at møtene er åpne og tilgjengelig for presse, involverte og andre interesserte.» Avisen anfører at situasjonen ville vært annerledes om journalisten skulle intervjue huseieren. Videre: «Artikkelen 6. juni inneholder heller ikke opplysninger om personlige, sensitive, kriminelle eller kritikkverdige forhold som kunne gjort omtalen av saken krenkende. Dette gjaldt en normal klagesak vi kan ha flere av i avisen i løpet av et år.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at det synes som om avisen forsøker å skyve ansvaret over på både teknisk utvalg og ham selv. Han mener at så lenge han er identifiserbar på bildet i avisen, med hus og hund, «så representerer dette personopplysninger som går på min integritet». Klageren mener journalisten har krenket hans rett som grunneier til å bestemme hvem som skal ha adgang til eiendommen.

Grimstad Adressetidende har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som er grunneier i Grimstad kommune, mener Grimstad Adressetidende brøt god presseskikk da avisen omtalte en befaring kommunens tekniske utvalg hadde på eiendommen i forbindelse med en klagesak han hadde mot kommunen. Klagen gjelder også et bilde som illustrerte artikkelen. Klageren mener avisens medarbeider skulle identifisert seg og avtalt med ham om dekningen av befaringen.

Grimstad Adressetidende avviser klagen. Fra avisens side anføres det at det dreide seg om et kommunalt møte, åpent for alle, og at avisen normalt dekker slike befaringer. Videre vises det til at klageren ikke er intervjuet og at artikkelen ikke inneholder krenkende omtale.

Pressens Faglige Utvalg må innledningsvis vise til prinsippet om åpenhet i forvaltningen, og at det i det påklagede tilfellet dreide seg om en politisk behandling av en byggesak av allmenn interesse og betydning.

Selv om journalisten med fordel kunne ha identifisert seg, mener utvalget avisen var i sin fulle rett til å fotografere under befaringen. Utvalget kan vanskelig se det krenkende i at en kommunal befaring omtales og fotograferes, og mener klageren i alle fall ikke ville ha noen rett til å nekte dette.

Grimstad Adressetidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2013

Line Noer Borrevik,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Alexander Øystå,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile