NN mot Bergensavisen

PFU-sak 159/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i Bergensavisen (BA). I den første artikkelen skrev BA at en mann var tatt for oppbevaring av et livsfarlig giftstoff og at mannen hadde planlagt å ta sitt eget liv. I den andre artikkelen skrev BA at en mann hadde omkommet, og at han tidligere hadde hatt befatning med giftstoffer.

Klager er den avdøde mannens bror. Han mener BA ikke har vært varsomme nok i omtalen av brorens selvmord. Det var ikke nødvendig å opplyse at mannen hadde planer om å ta livet sitt i den første artikkelen, mener han. Videre reagerer klager på at BA omtalte den andre saken før pårørende var varslet av politiet.

BA kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener at saken hadde stor offentlig interesse og at det derfor var riktig å opplyse om årsaken til at mannen oppbevarte giftstoffet. BA forteller at den andre artikkelen – omtalen av mannens dødsfall – ikke ble koblet til den første artikkelen om giftstoffet før etter at de pårørende var varslet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at BA var i sin fulle rett til å omtale saken, som hadde stor offentlig interesse.

Når pressen omtaler saker der noen har tatt sitt eget liv, kreves det imidlertid særlig varsomhet, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.9. PFU merker seg at BA i den første artikkelen omtalte selvmordsplaner i forbindelse med et farlig giftstoff som ble funnet i leiligheten til en mann. Utvalget mener omtalen av selvmordsplanene utgjorde en unødvendig belastning for mannen og hans pårørende. Videre reagerer PFU på at BA opplyste hvordan giftstoffet kan fremstilles og ta liv. I punkt 4.9 står det: «Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

PFU reagerer også på at den andre artikkelen ble publisert før mannens pårørende var varslet. Her kom det frem at mannen hadde omkommet, og at politiet ikke mistenkte noe kriminelt. Utvalget merker seg at BA mener artikkelen ikke ble koblet opp mot den første før den ble oppdatert neste dag, men dette har ikke avisen kunnet dokumentere. PFU tar utgangspunkt i den artikkelen som er blitt lagt frem for behandling. Ut fra denne mener PFU at mannens familie kunne forstå hvem som var død, selv om mannen ikke var navngitt. Utvalget viser til VVP punkt 4.6, som sier at mediene ikke skal identifisere omkomne uten at de nærmeste pårørende er varslet.

Bergensavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.6 og 4.9 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. januar 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård
Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes