Telemark Journalistlag v. Eirik Haugen mot Telen

PFU-sak 155/02


SAMMENDRAG:

***

KLAGEN:

Klager er Telemark Journalistlag, og bakgrunnen er en episode under journaliststreiken i juni 2002. I klagen heter det:

”Under streiken var klubbleder Unni Buverud i Telen og kollega Kai Andersen i samme avis streikevakter på trappa foran avisen. Nyhetsredaktør Henning Johansson kom ut på trappa for å prate med streikevaktene. Han hadde ikke med seg blokk eller blyant men pratet med streikevaktene om streiken og hvor lenge den kom til å vare. Etter hvert kom det også en fotograf ut og begynte å ta bilder av streikevaktene. De to journalistene spurte da spesielt om dette var å regne som et intervju og viste blant annet til et vedtak gjort i Telemark Journalistlag om ikke å stille opp til intervju med aviser som var i streik. I følge de to streikevaktene ble det sagt at bildene skulle brukes til arkivet. Heller ikke andre som var på trappa den dagen opplevde dette som et intervju.

Dagen etter presenterte Telen et intervju med klubbleder Unni Buverud med bilde tatt på trappa den dagen. Artikkelen var signert nyhetsredaktør Henning Johansson. Buverud har reagert på dette fordi hun aldri oppfattet dette som et intervju.”

Klagen viser til punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner, noe klageren mener ikke skjedde i dette tilfellet.

De to journalistene har skrevet en forklaring som er vedlagt klagen.
TILSVARSRUNDEN:

Telens redaktør viser til nyhetsredaktøren som mener han gjorde det klart for den streikende journalisten og klubblederen Unni Buverud at han ønsket en kommentar fra hennes side. Videre i tilsvaret:

”Videre ble det av Håkon Rusten, produksjonsredaktør i vår avis, tatt en rekke bilder av henne som streikevakt på trappa foran avishuset. Buverud skal ha sagt at hun ikke ønsket bilde av seg selv i avisen. Rusten tolket imidlertid dette dit hen at det gjaldt ett spesielt bilde. Ifølge Rusten sa han til Buverud at han etter hvert hadde tatt så mange bilder at han også hadde nok til arkivet og vel så det. Muligens en litt fleipete bemerkning, men det skal anføres at stemningen mellom ledelsen i avisa og de streikende journalistene var god.”

(…)

”Siden jeg selv ikke var tilstede, er det i utgangspunktet umulig å ha noen klar oppfatning av hva som skjedde, utover det jeg har hørt fra begge parter. Både Henning Johansson og Håkon Rusten har svært lang erfaring fra avisarbeide, og jeg tviler på at noen av dem med viten og vilje skulle misbruke klubbleder Buverud i denne saken.”

(…)

”Det er forøvrig ikke strid om hvorvidt hun uttalte det som sto på trykk eller ikke. Striden går på om det ble gjort klart at dette skulle trykkes eller ikke. Johansson og Rusten mener begge de klart ga uttrykk for at dette skulle brukes i avisen. Med andre ord; påstand står mot påstand.”

Klageren gjentar i sitt tilsvar hva klagen faktisk går ut på:

”Unni Buverud, som ble sitert i denne saken, sier at hun aldri ble gjort oppmerksom på at dette var å betrakte som et intervju. Hun viser til at nyhetsredaktøren flere ganger om dagen var på trappen for å snakke med de streikende. Det var derfor ikke noe nytt at han brukte deler av dagen sin på trappa.

Nyhetsredaktøren hadde ikke blokk eller blyant og gjorde ingen notater under det såkalte intervjuet. Jeg ser at heller ikke Thorstensen benekter dette. Vi mener dette understreker at det ikke var noe normal intervju situasjon.

En annen person som befant seg på trappen, Kai Andersen, har skriftlig til PFU bekreftet den versjonen som Unni Buverud kommer med.

Unni Buverud er en svært erfaren journalist. Vi mener hun klart forstår hva som er et intervju og hva som ikke er det.”

Telen har ikke hatt ytterligere å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en episode som fant sted på trappa foran avisa Telen under journaliststreiken i juni 2002. Klageren, Telemark Journalistlag, mener Telen brøt god presseskikk da avisens nyhetsredaktør intervjuet journalistenes klubbleder mens hun sto streikevakt, uten å gjøre oppmerksom på at det dreide seg om et intervju. Klagen gjelder kun dette punkt og ikke innholdet i det som ble gjengitt i avisen.

Telen avviser klagen og mener klubblederen, og en annen journalist som også var til stede, måtte forstå at det dreide seg om et intervju. Avisen viser til at nyhetsredaktøren mener han gjorde det klart for de to at han ønsket kommentarer fra klubblederen.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den innklagede episoden fant sted i forbindelse med en arbeidskonflikt der det som ellers er normal adferd, lett kan bli overtolket eller feiltolket. Utvalget mener at uenighet av denne karakter, som kun involverer pressens egne representanter, primært ikke bør havne på utvalgets bord.

Utvalget konstaterer uenighet om hva som i detalj faktisk ble avtalt på trappa foran avishuset på Notodden, men oppfatter det slik at den for anledningen utegående journalisten, avisens nyhetsredaktør, ikke i tilstrekkelig grad har klargjort premissene for sin opptreden i forhold til de streikende. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: ”Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.”

Telen har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 17. desember 2002

Thor Woje,
Liv Ekeberg, Annette Groth, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen