J.A Wine and Dine AS, v. Kristin de Jesus mot Vinforum

PFU-sak 152/04


SAMMENDRAG:
Tidsskriftet Vinforum brakte i sin utgave nr. 2 2004 en kommentarartikkel under tittelen «Vinimportørene». Artikkelen er signert av tidsskriftets redaktør, Arne Ronold.

Innledningsvis i teksten går det fram at importmonopolet for vin og brennevin ble opphevet i 1996, og at tidligere agenter for Vinmonopolet nå har etablert seg som importører.

Videre står det:
«De store etablerte agentfirmaene fra monopoltiden har stort sett alle sammen greid overgangen brukbart og har etablert seg blant de ledende vinimportørene i dagens marked. I tillegg har det vokst frem en hel rekke nye importfirmaer ? det er i dag langt over hundre registrerte importlisenser i Norge ? men dessverre er ikke alle aktørene like seriøse . Skrekkeksempelet er J.A. Wine & Dine som i fjor forsøkte seg i Norge med en rekke portugisiske viner av utsøkt elendig kvalitet og som derfor forhåpentlig får en kort levetid.»

Vinforum opplyser videre at Vinmonopolet har endret sin innkjøpspraksis. «Det har derfor vært mulig for enkelte importører å satse på at middelmådige produkter, valgt på måfå, skal kunne vinne anbudsrunden på slump, og flere importører har åpenbart fortsatt dette som nisje og forretningsidé».

KLAGEN:
Klageren, J.A Wine and Dine AS representert ved daglig leder, reagerer på artikkelen, og mener den fremsetter «feilaktige, udokumenterte påstander og beskyldninger som er injurierende. Finner artikkelen usaklig og spekulativ. Dette vil vi ha avklart av dere for de kan vel ikke gi seg ikast med å kalle oss for både useriøse og at vi har tatt inn elendig vin, som er valgt på måfå og jeg vet ikke hva mer».

Klageren reagerer også på at de ikke er kontaktet på forhånd.

TILSVARSRUNDEN:
Vinforums redaktør påpeker at bladet er «et forbrukerorientert tidsskrift om vin. Vi tilstreber et høyt faglig nivå og en høy grad av integritet, og vi tester og evaluerer årlig mer enn tusen ulike viner. Som forbrukerveileder ser jeg det som min plikt ? og også som min soleklare rett innenfor rammen av ytringsfriheten ? å advare norske forbrukere mot useriøse aktører innen vinbransjen og de vinene slike aktører tilbyr det norske markedet. Det er muligens unødvendig å tilføye at jeg som Master of Wine og med 18 års erfaring som redaktør av Vinforum har et særdeles solid faglig grunnlag for å vurdere vinkvalitet i sin alminnelighet.»

Vinforum viser til at bladet i sitt nyhetsbrev nr 6 2003 har begrunnet kritikken. Her står det blant annet:

«Sist ute er et firma som kaller seg J.A. Wine and Dine og som har lansert en serie portugisiske viner av absolutt verste sort. Jeg kan ikke i mine tyve år som vinskribent erindre å ha smakt en serie viner av så konsekvent dårlig kvalitet.»

Klageren viser til at de ikke var kjent med omtalen i nyhetsbrevet, men mener framstillingen der gjør saken enda mer graverende. Klageren anfører:

«Ingen omsorg for oss er utvist, han har aldri tatt kontakt med oss for innspill og forsvar, samtidig imøtegåelse. Vi er offentlig uthengt. Krenkende og nedsettende er hans utvalgte ord?J.A. Wine and Dine AS har aldri vært ?useriøse aktører? ei heller ?valgt ut viner på måfå?. Vi er aldeles intet ?skrekkeksempel? som har middelmådige produkter? med ?utsøkt elendig kvalitet?». Etter klagerens syn skulle skribenten ha innhentet opplysninger om vinhuset. Klageren påpeker at «produktene våre innhentes og velges ut av ett firma bestående av profesjonelle vinkjennere, de hjelper oss å ta inn viner etter visse kriterier?Vi stoler blindt på disse.»

Klageren viser også til at Grand Hotell benyttet deres viner under den portugisiske presidentens norgesbesøk.

Vinforum har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en kommentarartikkel i tidsskriftet Vinforum, hvor en vinimportør omtales som et skrekkeksempel etter angivelig å ha importert dårlig vin. Klageren, den omtalte vinimportøren, mener artikkelen framsetter feilaktige og udokumenterte påstander og beskyldninger mot bedriften. Klageren viser til at skribenten ikke har kontaktet dem for kommentar eller kontrollert opplysningene rundt det omtalte vinpartiet.

Vinforum viser til at bladet er et forbrukerorientert tidsskrift om vin, og at redaksjonen tester og evaluerer mer enn tusen ulike viner årlig. Tidsskriftets redaktør, som har skrevet artikkelen, viser til at han har solid faglig grunnlag for å vurdere vinkvalitet, og mener det er bladets oppgave å advare norske forbrukere mot useriøse aktører og dårlige viner.

Pressens Faglig Utvalg har gjentatte ganger uttalt at det må være stor takhøyde for hva som må kunne aksepteres på kommentarplass i pressen. Dette synspunktet må særlig gjelde for anmeldelser og vurderinger av produkter, hvor utgangspunktet er faglig kompetanse og subjektiv oppfatning.

Utvalget vil imidlertid på generelt grunnlag påpeke at selv om anmeldere må ha en stor frihet til å gi uttrykk for sterke subjektige oppfatninger, må det også her skilles mellom bruk av sterke karakteristikker og framsettelse av konkrete beskyldninger som ikke blir dokumentert. Det ligger i dette at det må være rom for høyst ulike oppfatninger og meninger i anmelderspaltene, uten at dette på noen måte er i strid med god presseskikk.

Selv om klageren oppfatter den innklagede artikkelen som usaklig og urimelig, er beskrivelsene og karakteristikkene av selskapets vinprodukter, etter utvalgets mening, innenfor de vide rammer som må gjelde på anmelder- og kommentarplass. Utvalget påpeker imidlertid at de som mener seg utsatt for angrep har anledning til å svare på dette gjennom tilsvar, som det framgår av Vær Varsom-plakatens punkt 4.15.

Vinforum har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller