Odd Kalsnes mot TV 2

PFU-sak 148/09


SAMMENDRAG:
***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel på TV 2s nettsider om dommen i en voldtektssak. På vegne av offeret reagerer foreldrene på at TV 2 gjennom tittel- og bildebruk gjorde et hovedpoeng av at kvinnen også hadde fremmet krav om erstatning for et slankekurs, etter å ha lagt på seg 15 kilo etter overgrepet. Klagerne finner artikkelen «temmelig flåsete», og hevder den framsto som ytterligere en krenkende belastning for datteren.

TV 2 forsvarer at redaksjonen valgte å løfte fram elementet om slankekurset, siden denne delen av erstatningskravet ble betraktet som særegent. Etter TV 2s mening kan ikke en slik journalistisk vurdering anses å være i strid med god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

Selv om redaksjonen hadde dekning i dommen for opplysningene knyttet til slankekurset og erstatningskravet, anser utvalget at TV 2 har gått unødig langt i å framheve dette momentet. Etter utvalgets mening tilsa dommens øvrige opplysninger om kvinnens psykiske tilstand etter overgrepet at redaksjonen burde vært mer tilbakeholden i sin presentasjon av saken. Her vil utvalget særlig påpeke den unødvendige bildebruken, i form av et illustrasjonsfoto som viste to kvinneben på en badevekt. Slik utvalget ser det, burde redaksjonen forstått at man på denne måten påførte voldtektsofferet en utilbørlig tilleggsbelastning.

TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. september 2009

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Hege Holm, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Siri Bjerke