Familieforbundet for Verdensfred og Enhet (FFVE) mot Aftenposten

PFU-sak 147/05


SAMMENDRAG:
Aftenposten brakte mandag 11. juli 2005 en kort forhåndsomtale i forbindelse med at NRK1 samme kveld skulle sende det britiske dokumentarprogrammet «Moonsektens leder Sun Myung Moon». Artikkelen var i sin helhet slik:

«Universets herre

DOKUMENTAR: Sun Myung Moon ser på seg selv om universets herre, og i 1954 grunnla han offisielt Moonsekten. I 1968 ble Sun Myung Moon kastet ut av Nord-Korea pga bedrageri. Moon-sekten etablerte seg i New York i 1971. I dag sies det at sekten har 200 000 tilhengere hvorav minst 10 000 av dem bor i USA. Dokumentaren «Moonsektens leder Sun Myung Moon» ser nærmere på galskapen.»

KLAGEN:
Klager er Familieforbundet for Verdensfred og Enhet (FFVE), som oppgir å være den norske delen av Moon-bevegelsen. Klageren mener Aftenpostens forhåndsomtale bryter med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Det heter bl.a. i klagebrevet:

«Aftenpostens omtale av dokumentaren (?) viser en total mangel på respekt for vårt trossamfunn. For en seriøs avis om Aftenposten går det ikke an å si «Dokumentaren «Moonsektens leder Sun Myung Moon» ser nærmere på galskapen». Å kalle et trossamfunn for galskap er å gå langt over streken og er vel noe av det verste man kan si om et samfunn av troende.» Klageren karakteriserer artikkelen som et eksempel på både religions- og minoritetsforfølgelse.

Det pekes i klagen på at artikkelen inneholder feilaktige påstander, og det anføres i tillegg at Aftenposten ikke har foretatt seg noe for å innhente bevegelsens samtidige kommentar.

TILSVARSRUNDEN:
Aftenposten opplyser i sitt tilsvar at den påklagede artikkelen er basert på NRKs eget pressestoff om programmet, bortsett fra siste setning, som avisen selv har lagt til. Det anføres fra avisens side at det er dekning for påstander og opplysninger både i NRKs egen forhåndsomtale og i det omtalte programmet. Det vises også til at verken artikkelen eller TV-programmet omhandler Familieforbundet (klageren; sekr. anm).

Klageren skriver i sitt tilsvar at Aftenpostens forhåndsomtale skaper en «forhåndsinntatt negativ holdning til programmet», og gjentar at bruken av ordet galskap representerer en subjektiv oppfatning av det BBC hevder trossamfunnet står for.

Aftenposten anfører i sitt siste tilsvar at «hvis det ikke skulle være mulig å gjengi opplysninger fra et BBC-program, uten selv å sjekke opplysningene, evt. innhente kommentarer, vil det bli meget vanskelig å lage forhåndsomtaler av TV-programmer». Avisen mener også at man må kunne karakterisere Moon-sekten som galskap, uten at dette betyr at alle medlemmer karakteriseres som gale.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en forhåndsomtale i Aftenposten forut for et NRK-sendt et britisk dokumentarprogram om den opprinnelig koreanske sektlederen Sun Myung Moon. Klageren, som er Moon-bevegelsens norske avdeling, mener artikkelen er ubalansert, idet påstander får stå uimotsagt. Det reageres særlig sterkt på karakteristikker i artikkelen, som klageren hevder ikke viser respekt for forbundet og dets medlemmer. Det er ikke klaget over selve programmet som artikkelen omtaler.

Aftenposten opplyser at artikkelen er basert på pressestoff fra NRK, men understreker at man selvsagt tar fullt ansvar for publiseringen. Det anføres fra avisens side at man mener det er full dekning for påstandene i artikkelen i selve programmet, som ble sendt samme kveld. Avisen mener det må kunne siteres fra et TV-program laget av BBC. Med hensyn til påklagede karakteristikker, anser avisen å ha bakgrunn for å kunne publisere disse.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, om at pressen skal ivareta viktige samfunnsoppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, og 1.4, om retten til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at Aftenposten var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på Moonsekten og dens leder og grunnlegger gjennom en kort forhåndsomtale av TV-programmet. For utvalget ser det ut til at avisen hadde dekning for sine faktapåstander i det NRK-sendte programmet den påklagede artikkelen omtalte. Med hensyn til klagerens særlige påpekning av karakteristikker i artikkelen, mener utvalget at disse må kunne aksepteres, selv om avisen med fordel kunne ha unnlatt å henge på et svært belastende uttrykk i siste setning.

Selv om man kan forstå klagerens reaksjon på den påklagede artikkelen, mener utvalget i denne sammenheng at Aftenposten ikke hadde noen forpliktelse til å innhente synspunkter til forhåndsomtalen fra den norske avdelingen av den omtalte organisasjonen.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Aftenposten ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Halldis Nergård,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller