Familieforbundet for Verdensfred og Enhet (FFVE) mot Dagsavisen

PFU-sak 147/05


SAMMENDRAG:
Dagsavisen brakte mandag 11. juli 2005 en forhåndsomtale i forbindelse med at NRK samme kveld skulle sende det britiske dokumentarprogrammet «Moonsektens leder Sun Myung Moon». Artikkelen var i sin helhet slik:

«Moon og hans metoder

I egne øyne er han «universets herre» og for sine 200 000 tilhengere den allmektige leder av Moonsekten. Men amerikanske myndigheter ser på Sun Myung Moon som alt annet enn en helgen. Sun Myung Moon kom til USA i 1971 og etablerte sektens hovedkvarter i New York. Allerede da hadde Moon en kriminell løpebane.

Den religiøse lederen stiftet kirkesamfunnet Den Forente Familie (the Unification Church) i Sør-Korea i 1954, fundert på taoisme, koreansk sjamanisme og kristendom. Siden 1971 har Moon-sekten hatt sitt hovedkvarter i New York. Den styres enemektig av Moon selv og har hundretusener av tilhengere over hele verden. Kveldens britiske dokumentar retter søkelyset mot Moon og hans bevegelse.

Tiltalt for hor (mellomtittel)

Moon hevder at Jesus åpenbarte seg for ham midt på 1930-tallet da han var 16 år. Og at han ga ham i oppgave å opprette himmelens rike på jorden. I 1968 arresterte nord-koreanske myndigheter Moon og satte ham under tiltale for hor og skinnhellighet.

Moon-sektens nettverk når i dag ut til mer enn et hundretalls land, gjennom dens misjonsselskap, kulturorganisasjon og økonomiavdeling. Men i USA er det stor gjennomtrekk i medlemsmassen. Den teller bare om lag 10 000 mennesker, men medlemmene er meget synlige og høyt profilerte.

Sex og hjernevask (mellomtittel)
Spesielt reagerer amerikanske myndigheter på Moon-sektens rekrutteringsmetoder som sies å inkludere utsulting og hjernevask. Kvinnelig underlegenhet og kvinners underkastelse er et ideal innen Moon-sekten. Seksuelt samleie har en egen rolle i sektens utøvelse av det religiøse innholdet. I USA er Sun Myung Moon dømt for skatteunndragelse, for dokumentfalsk og falsk vitneforklaring. I amerikanske rettssaler er han ilagt dom på til sammen halvannet års fengsel for disse forholdene.»

KLAGEN:
Klager er Familieforbundet for Verdensfred og Enhet (FFVE), som oppgir å være den norske delen av Moon-bevegelsen. Klageren mener Dagsavisens forhåndsomtale bryter med flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Det heter bl.a. i klagebrevet:

«I BBC-dokumentaren er det en viss balanse. Det er ikke bare anti-sekt-folkene og eksmedlemmer som får slippe til, men også våre medlemmer. Men Dagsavisen har i sin forhåndsomtale av programmet tatt alle de verste påstandene som disse anti-sekt folkene kommer med, og lar dem stå uimotsagt. Forhåndsomtalen er full av løgner og en forferdelig språkbruk. Dagsavisen sin hensikt er åpenbart å sverte både bevegelsen vår og dens grunnlegger.»

Det anføres i klagen at den påklagede artikkelen inneholder både påstander som ikke er korrekte og påstander som ikke viser respekt for menneskers egenart og livssyn. Videre pekes det på at ord og uttrykk som allmektig og enemektig er feilaktige, og dessuten at påstanden om at Moon «hadde en kriminell løpebane» er «rett og slett løgn».

Det pekes også på at påstandene som kvinnediskriminering er feilaktige og at organisasjonen arbeider for kvinnefrigjøring.

Klageren mener Dagsavisen burde tatt initiativ til å gi den norske organisasjonen anledning til samtidig å imøtegå påstandene i artikkelen, og det opplyses også at man i etterkant ventet et lengre innslag om «alt det positive vår bevegelse står for».

TILSVARSRUNDEN:
Dagsavisen opplyser i sitt tilsvar at den påklagede artikkelen er levert av Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og at den i sin helhet er basert på NRKs eget pressestoff om programmet. «Faktaopplysninger ? og også de aller fleste formuleringene ? er identiske med det NRK selv skriver i sin omtale av BBC-programmet. Det fritar selvsagt ikke oss for det redaksjonelle ansvaret ved å trykke TV-omtalen, men selve dokumentarfilmen bekrefter etter vår mening at det er dekning for den presentasjonen NRK, ANB og Dagsavisen har gitt av Sun Myung Moon og TV-filmen om ham.»

Det anføres fra Dagsavisen at man ikke kan se å ha mottatt noe tilsvar fra klageren. «Hadde organisasjonen gjort det, ville den sluppet til i spaltene med sin versjon.»

Klageren skriver i sitt tilsvar at «(M)ed en overskrift som «Moon og hans metoder», og ved å bruke uttrykk som «med en kriminell løpebane», «eneveldig», «hjernevask» og «tiltalt for hor» vil Dagsavisen åpenbart produsere et bilde av vår grunnlegger som konsekvent tar i bruk kriminelle metoder og sex for å fremme sin sak. (?) Dagsavisens artikkel er vel nærmest et skoleeksempel på religiøs forfølgelse, mangel på respekt for annerledestroende, diskriminering av en minoritet, ensidig reportasje og mangel på objektivitet.»

Som et svar på Dagsavisens påstand om at klageren ikke ba om spalteplass til et tilsvar, heter det fra klageren: «Det medfører ikke riktighet at FFVE ikke har bedt om spalteplass i avisen. Allerede dagen etter Dagsavisens ensidige artikkel sendte undertegnede (FFVEs leder; sekr. anm.) en protest og kommentar til Dagsavisen per e-post.(?) Kommentaren gikk antageligvis rett i søpla; den er i hvert fall ikke kommet på trykk.»

Dagsavisen bekrefter å ha mottatt det omtalte tilsvaret og beklager at det «rett og slett er blitt glemt»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en forhåndsomtale i Dagsavisen i forbindelse med at NRK skulle sende et britisk dokumentarprogram om den opprinnelig koreanske sektlederen Sun Myung Moon. Klageren, som er Moon-bevegelsens norske avdeling, mener artikkelen er ubalansert, idet påstander får stå uimotsagt. Det reageres særlig sterkt på en del formuleringer i artikkelen, som klageren hevder ikke viser respekt for forbundet og dets medlemmer.

Dagsavisen opplyser at artikkelen er basert på pressestoff fra NRK, men understreker at man selvsagt tar fullt ansvar for publiseringen. Det anføres fra avisens side at man mener det er full dekning for påstandene i artikkelen i selve programmet, som ble sendt samme kveld.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2, om at pressen skal ivareta viktige samfunnsoppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, og 1.4, om retten til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at Dagsavisen var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på Moonsekten og dens leder og grunnlegger. For utvalget ser det ut til at avisen hadde dekning for sine faktapåstander i det NRK-sendte dokumentarprogrammet den påklagede artikkelen omtalte. Med hensyn til klagerens særlige påpekning av flere formuleringer i artikkelen, mener utvalget at disse må kunne aksepteres.

Selv om man kan forstå klagerens reaksjon på den påklagede artikkelen, mener utvalget i denne sammenheng at Dagsavisen ikke hadde noen forpliktelse til å innhente synspunkter til forhåndsomtalen fra den norske avdelingen av den omtalte organisasjonen.

Dagsavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Halldis Nergård,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller