Anita Nikolaisen mot Nordlandsposten

PFU-sak 145/99


SAMMENDRAG:
Nordlandsposten brakte fredag 27. august 1999 en nyhetsartikkel med tittelen «Storflukt fra NPS». Artikkelen er illustrert med et bilde av politiets pågripelse av en av de rømte. I bildeteksten står det : «Pågripelsen. Her føres den 18 år gamle jenta bort med håndjernene på. Samtidig pågriper politiet jente nummer to». I ingressen står det:
«Bodø: Her ender flukten for ei 18 års gammel jente som rømte fra Nordland Psykiatriske Sykehus (NPS) natt til i går».
I brødteksten går det fram at fire pasienter var rømt. «I nattemørket så to jenter på 18 og to menn på 59 og 27 sitt snitt til å rømme fra NPS. I går ettermiddag kunne ikke NPS si noe om årsaken til flukten. Selv om politiet vurderte å etterlyse de to jentene, kunne de ikke si noe om jentene var til fare for seg selv eller andre».
Det framgår at politiet fikk melding kl 00.15 «om at to jenter hadde rømt fra akutt-avdelingen til Salten Psykiatriske Ungdomsavdeling». Jentene ble pågrepet dagen etter rømningen. Direktøren ved NPS «kaller flukten fra sykehuset for en tilfeldighet».
KLAGEN:
Klageren , moren til den pågrepne 18-åringen på bildet, mener at «datterens situasjon er kjent for mange. Til tross for at bildet er tatt bakfra, er det ikke vanskelig å gjenkjenne personen som er avbildet. Dette har ført til en ekstrabelastning for henne, meg selv og vår øvrige familie i en fra før vanskelig situasjon» . Klageren legger også ved et leserinnlegg, der soknepresten i Hamarøy reagerer på nyhetsartikkelens form og innhold. Soknepresten mener at oppslaget krenker og stigmatiserer «en allerede svært utsatt og forsvarsløs gruppe mennesker».
TILSVARSRUNDEN:
Nordlandsposten viser til at den i forståelse med klageren, har forsøkt å finne en løsning på saken, uten å lykkes. Avisen påpeker at rømninger fra Nordland Psykiatriske Sykehus «stadig vekk er en aktuell hendelse i Bodø. Bare i løpet av de siste årene har dette vært omtalt flere ganger i Nordlandsposten. Blant annet har det vært gjennomført store leteaksjoner med mye medieomtale».
Avisen anfører at antallet rømninger «toppet» seg «med at hele fire personer rømte fra NPS i løpet av et døgn», og mener at både artikkelen og bildet var et viktig bidrag for å gi offentligheten innsyn i et vanskelig og foreløpig uløst samfunnsproblem».
Nordlandsposten mener avisen valgte et bilde som var «umulig å identifisere» dersom man ikke kjente personen. «Vi kan kun se personens hode bakfra og litt av ryggen på lang avstand. De som bedømte bildet i redaksjonen trodde dette var en gutt, mens det i realiteten var en jente. Derfor følte vi oss trygg på at bildet ikke kunne bidra til å identifisere den aktuelle personen utover de som allerede hadde kjennskap til hendelsen».
Nordlandspostens anfører også at deres «alternativ var å unnlate å trykke artikkelen og det tilhørende foto, men da hadde vi ikke gjort jobben vår».

Klageren kan ikke se «viktigheten av å servere offentligheten et fotografi av en psykisk syk ung jente som er lagt i jern. Vi har mottatt mange signaler fra den samme offentlighet som reagerer med avsky og forakt over denne måten å dekke en slik sak på». Klageren reagerer også på hvordan Nordlandsposten kunne føle seg trygg på at datteren var «umulig å identifisere». «At de som bedømte bilde i redaksjonen trodde at det var en gutt er totalt uinteressant. Ved siden av bildet står det en tekst som forklarer at det er en jente det dreier seg om».
Klageren viser til Nordlandspostens anførsler om alternativt å kutte ut både artikkel og foto, og mener slutningen er ulogisk. «Artikkelen var etter min mening sterk nok i seg selv. Det «tilhørende foto» anser jeg som et grovt overtramp».

Nordlandsposten har ikke ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et oppslag i Nordlandsposten, der en ung jente, som har rømt fra en psykiatrisk avdeling, avbildes bakfra under politiets pågripelse. Klageren, som er jentas mor, reagerer på bildebruken, og anfører at oppslaget har ført til en ekstrabelastning for hele familien i en fra før vanskelig situasjon. Klageren kan ikke se viktigheten av å servere offentligheten et fotografi av en psykisk syk ung jente som er lagt i jern, og mener jenta er identifisert når det i tillegg opplyses om hennes alder og kjønn.
Nordlandsposten påpeker at stadige rømninger fra Nordland Psykiatriske Sykehus har vært en gjenganger i Nordlandsposten, og mener at både artikkelen og bildet var et viktig bidrag for å gi offentligheten innsyn i et vanskelig og foreløpig uløst samfunnsproblem. Nordlandsposten mener avisen valgte et bilde som var «umulig å identifisere» dersom man ikke kjente personen.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, om å vise hensyn overfor mennesker i ubalanse. På denne bakgrunn vil utvalget generelt oppfordre redaksjoner til varsomhet i dekning av aksjoner som gjelder unge mennesker i mental ubalanse.
Utvalget kan forstå at den påklagede reportasjen kan virke belastende for den berørte og hennes familie, og mener Nordlandsposten med fordel kunne utelatt opplysningene om alder og kjønn. Selv om bildet av og opplysningene om den pågrepne personen neppe bidrar til å identifisere vedkommende ut over den krets som allerede måtte ventes å være kjent med hennes identitet, mener utvalget at oppslaget representerer en unødig belastning for de berørte.
Nordlandsposten har opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 16. desember 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Grete Faremo