Advokat Kent Fredriksen pva. klient mot TV 2

PFU-sak 143/17


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte mandag 27. februar et innslag på TV-programmet Åsted Norge om overgrep mot barn. I innslaget ble politioperasjonen «Dark Room» redegjort for. Saken ble beskrevet som «den største overgrepssaken i Norge noensinne».

Som en del av innslaget viste TV 2 bilder av at en mistenkt mann ble pågrepet av politiet.

Reporteren fortalte at politiet gikk til aksjon «for å avsløre en mann fra Hordaland». Reportene uttalte:

«I denne varebilen sitter den mistenkte mannen med en datamaskin. Han benytter det åpne nettet fra bensinstasjonen. Politiet mistenker at han chatter med andre voksne om seksuelle fantasier og overgrep mot barn. Poenget er å overraske mannen, så han ikke rekker å skru av datamaskinen. I så fall går viktige bevis tapt.»

Et overvåkingskamera fra bensinstasjonen viste bilder av varebilen og hvordan politiet avledet mannens oppmerksomhet før de arresterte ham.

Reporteren sa:

«Politiet slår til. Mannen blir tatt på fersk gjerning. På PC-en hans har han en aktiv chat åpen hvor voksne utveksler bilder og fantasier om grove overgrep mot barn. Mannen har hatt kontakt med minst 18 andre menn i Dark Room-saken.»

 

KLAGEN:

Klager er advokat Kent Fredriksen, som representerer den omtalte mannen. Klager mener at mannen ikke er godt nok anonymisert i innslaget, og at TV 2 derfor har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, om identifisering.

Klager skriver:

«[Mannen] ble identifisert gjennom stedet pågripelsen fant sted. Både bensinstasjonen og motorvogn var lett gjenkjennelige. [NN] har som følge av dette mottatt trusler og er blitt slettet og blokkert av sine venner på Facebook. [NN] har opplevd visningen som en svært stor belastning. Han opplever dette som en dobbelt straff i tillegg til det han allerede er siktet for.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har ikke kommet frem til en minnelig løsning.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser å ha brutt god presseskikk.

Mediehuset skriver innledningsvis at punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten ikke forbyr identifisering, men at det er en «presseetisk varsomhetsplikt». TV-kanalen vektlegger også at reportasjen omhandlet et alvorlig samfunnsproblem av stor offentlig interesse.

TV 2 skriver videre:

«Det som vises er en pågripelse på offentlig sted, for et alvorlig straffbart forhold og langt utenfor den private sfære. Et spørsmål er naturligvis også hvor mye reelt vern klager har krav på når han velger å oppsøke et offentlig sted som en bensinstasjon for å chatte med andre voksne om overgrep mot barn.»

Mediehuset vektlegger også at hendelsen ikke kunne vært formidlet på en likeverdig måte uten å vise bildene. Bildene viste hvordan politiet var nødt til å pågripe mannen raskt for å sikre at PC-en ikke ble skrudd av og bevis gikk tapt, påpeker TV-kanalen.

Deretter skriver TV 2:

«Selv om det ikke er umiddelbart avgjørende for den presseetiske behandlingen, noteres også at bruk av sladdete bilder eller bilder som i liten grad kan medføre identifisering – når de inngår i medienes omtale av forhold av allmenn interesse – normalt vil være beskyttet av artikkel 10 i EMK.»

TV 2 viser også til at kjennemerker på kjøretøyet er sladdet og at bildet er zoomet inn slik at bensinstasjonen er minst mulig gjenkjennbar. Det blir heller ikke sagt i innslaget når pågripelsen fant sted. Mannen blir omtalt som «En mann fra Hordaland», påpeker TV 2, og skriver:

«Sladdingen har ingen ‘glipper’ hvor detaljer i ansikt eller annet er synlig. Redaksjonen sladdet, valgte bildeutsnitt og ga muntlige opplysninger i henhold til god presseskikk. For det vanlige publikum er klager svært godt anonymisert. Det er utvilsomt levert et aktsomt journalistisk håndverk. Graden av identifikasjon er – om noen – liten. Formålet var åpenbart ikke å henge ut klageren. Klageren må- i en slik situasjon -tåle den eventuelle merbelastning omtalen gir.»

TV 2 mener videre at dersom PFU kommer frem til at det har skjedd «en begrenset identifisering», er det uansett ikke brudd på god presseskikk. TV 2 skriver: «Eventuell identifikasjon kan bare ha skjedd i den nære krets (og eventuelt spredd derfra uten TV2s medvirkning). Det kan ikke være tvil om at TV 2s omtale er grunnet i et berettiget informasjonsbehov. Det dreier seg om overgrep mot forsvarsløse personer, om alvorlige kriminelle handlinger og et visst informasjonsomfang er nødvendig for å sikre at uskyldige ikke blir utsatt for uberettiget mistanke.»

Klager hadde ingen flere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i programmet Åsted Norge på TV 2. I innslaget ble det vist videobilder av at en mann ble pågrepet av politiet i en overgrepssak.

Klager er mannens advokat. Ifølge klager er ikke mannen godt nok anonymisert i innslaget, og klager mener at TV 2 har brutt punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten, som sier at mediene skal være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med straffbare forhold. Klager viser til at mannens kjøretøy, samt bensinstasjonen der han ble pågrepet, synes på bildene. Mannen har fått reaksjoner fra bekjente og venner i etterkant av programmet, opplyser klager.

TV 2 kan ikke se at god presseskikk er brutt. Mediehuset understreker at saken har stor offentlig interesse, og minner om at punkt 4.7 er et varsomhetskrav, ikke et forbud mot identifisering. TV 2 påpeker at det er snakk om en svært alvorlig sak, som gjelder overgrep mot barn. Mediehuset mener at det er vist stor aktsomhet i innslaget gjennom sladding av både mannen og mannens kjøretøy. Videre er selve bildet blitt «zoomet» inn for å gjøre det vanskeligere å se hvor pågripelsen fant sted, opplyser TV 2. En eventuell identifisering av mannen kan kun ha skjedd i hans nærmeste krets, mener TV-kanalen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at TV 2 var i sin fulle rett til å omtale politioperasjonen og pågripelsen. Saken hadde stor offentlig interesse.

Det PFU skal vurdere, er om TV 2 har overholdt det presseetiske kravet om å være varsom med identifisering av personer som anklages for straffbare forhold, jf. punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.

PFU merker seg at bildene av den pågrepne mannen er blitt sladdet i innslaget. Det samme har kjennetegn på kjøretøyet han satt i da han ble pågrepet. Kjøretøyet fremstår anonymt på videobildene.

PFU mener at bensinstasjonen der pågripelsen fant sted, kan være mulig å kjenne igjen for enkelte. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon i PFU-klagen som tilsier at en eventuell identifisering av bensinstasjonen, medfører identifisering av den pågrepne mannen. Utvalget kan ikke se at TV 2 har brutt punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 23. januar 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Frode Hansen, Stein Bjøntegård, Eva Sannum,
Liv Ekeberg, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim