NN mot Bergens Tidende

PFU-sak 139/19


SAMMENDRAG:  

Bergens Tidende (BT) publiserte 3. juni 2019 en artikkel om sinnemestring hos en 14 år gammel gutt. Tittelen var: «Han kastet pulter og brølte til læreren. Så møtte gutten en dame fra Osterøy.».

I artikkelen kom det frem at han hadde lært seg å mestre aggresjonen sin gjennom samtaler hos en sinnemestringsterapeut. Det stod blant annet:

«14-åringen hadde voldsomme sinneutbrudd både hjemme og på skolen. Han brølte til læreren, kastet pulter og hoppet ut av vinduet på skolen. Fostermoren var fortvilet og så at gutten trengte hjelp. Men hvor skulle hun gå?
(…)
Sammen skulle [sinnemestringsterapeuten] og den sinte tenåringsgutten finne bedre metoder for å håndtere all frustrasjonen.
– I starten satt han bare på kontoret mitt i ti minutter før han ville gå. Jeg lot ham få styre det selv, jeg ville ikke tvinge ham, sier [terapeuten]. Hovedpersonen selv nikker når [terapeuten] og fostermoren forteller. Han sier seg enig i det de andre forteller, men vil helst ikke si så mye selv.»

Det stod også:

«En gang oppdaget fostermoren at gutten hadde nasket godteri og Red Bull på butikken uten å betale. Hun sendte ham tilbake til butikken for å gjøre opp for seg.
På Rema 1000 (…) traff gutten kjøpmann NN.
– Jeg så en gutt som virkelig angret og ville gjøre opp for seg, sier han.
– Kan jeg få betale for varene, spurte gutten.
– Nei. Du kan få jobbe for det du skylder i stedet, sa NN.
(…)
Nå jobber gutten på butikken to dager i uken. Han stabler varer, bærer og rydder i butikken.

Gutten var avbildet bakfra i hettegenser. Også fostermoren var avbildet, uten noen form for anonymisering. Fostermoren uttalte seg med fullt navn.

KLAGEN:

Klager er en privatperson, som har fått samtykke av guttens biologiske mor. Klager mener Bergens Tidende har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten, som sier at mediene skal ta hensyn til konsekvenser medieomtale kan få for barn.

Klager skriver:

«Gutten er «anonymisert», med at bildet av han er tatt bakfra. Inne i artikkelen står fostermor frem med fullt navn og bilde. Det skrives også at gutten er tatt i nasking på en butikk, og butikkeier står også frem med fullt navn og bilde av seg selv/butikken. Guttens vansker er tydelig beskrevet i artikkelen, eks at han kastet ut pulter, brølte til lærere og rapportert om bråk hver eneste uke. Dette er et lite tettsted på Osterøy ( ca 1.300 innbyggere) og vi mener at anonymiteten til gutten ikke er ivaretatt! Guttens biologiske mor bor også på dette tettstedet, og var ikke gjort oppmerksom på artikkelen, eller spurt om samtykke. Jeg har forståelse for at kommunen ønsker å skaffe seg positiv omtale av sitt sinnemestringskurs, men de kan ikke utlevere et fosterbarn i sin higen etter omtale.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Bergens Tidende mener artikkelen er en positiv sak, «selv om den har bunn i vanskelige familieforhold».

«En 14-åring har fått hjelp. Saken handler ikke om en vanskelig oppvekst, men om løsninger til guttens beste. Bergens Tidende er glade for at fostermor og 14-åringen selv ønsket å belyse dette da vi tok kontakt.»

BT mener at ingen som ikke kjenner gutten fra før, vil kunne identifisere ham på et senere tidspunkt med utgangspunkt i artikkelen. «Fostermor samtykket i at navnet hennes ble brukt, og eventuelle konsekvenser ble lagt frem for både henne og 14-åringen.

Når det gjelder den omtalte naskeepisoden, skriver BT:

«BTs vurdering er at denne historien til fulle illustrerer 14-åringens positive utvikling. En relativt bagatellmessig naskeepisode ender med at gutten får fast jobb. Vi kan ikke se at det er verken kritikkverdig å omtale dette eller å navngi butikkeieren. Tvert imot, dette er fordelaktige opplysninger for 14-åringen, da han får gode skussmål av butikkeieren.»

BT mener også det var riktig og relevant å omtale guttens tidligere sinneproblemer.

«Dette er også i forståelse med både gutten selv og fostermoren. For øvrig er ingenting knyttet til guttens forhistorie omtalt i saken, ei heller hans forhold til de biologiske foreldrene. Det refereres kun til hans utfordringer etter at han flyttet til fostermoren.»

BT avviser at det var nødvendig å kontakte guttens biologiske mor før publisering.

Oppsummert skriver avisen:

«Kjernen i 4.8 er følgende spørsmål: Hvilke konsekvenser kan omtalen få for barnet på et senere tidspunkt? Dette har Bergens Tidende tenkt nøye gjennom på forhånd. Vi kan ikke se at denne i utgangspunktet positivt ladede saken skal medføre negative følger for den omtalte gutten. Han blir ikke identifisert utenfor sitt eget lokalmiljø, og i artikkelen beskriver en ung gutt i positiv utvikling. Gutten har selv har ønsket å fortelle sin historie. Det takker vi ham for.»

 

Klager fastholder at BT har brutt god presseskikk. Hun påpeker at gutten bor på et lite tettsted og mener det er feil at kun de som kjenner guttens bakgrunn fra før, vil kunne identifisere ham gjennom artikkelen.

Klager mener gutten ikke er voksen nok til å godkjenne artikkelen, og hun avviser at det er en positiv sak.

Klager fastholder også at BT burde kontaktet guttens biologiske mor. «Gutten har jevnlig kontakt med sin biologiske mor og halvsøster, og de bor alle på dette lille tettstedet.»

BT hadde ingen flere kommentarer til saken.

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Bergens Tidende (BT) om en 14 år gammel gutt som hadde vært på sinnemestringskurs. Avisen opplyste at gutten var i fosterhjem, og at han tidligere hadde nasket i butikken og vært utagerende. Et sinnemestringskurs hjalp ham med å mestre aggresjonen. Gutten var avbildet bakfra med hettegenser. Guttens fostermor og arbeidsgiver var navngitt.

Klager er en bekjent av guttens biologiske mor, og hun klager med morens samtykke. Klager mener avisen ikke har tatt hensyn til hvilke konsekvenser artikkelen kan få for gutten. Hun mener gutten er identifisert, og anfører at han selv ikke er gammel nok til å godkjenne at detaljer om utagerende oppførsel blir publisert. Slik klager ser det, burde avisen forhørt seg med guttens biologiske mor før publisering.

Bergens Tidende mener å ha vært tilstrekkelig varsom. Både fostermoren og gutten selv ønsket at avisen skrev om saken, opplyser BT. BT påpeker at artikkelen har et positivt budskap. Videre påpeker avisen at guttens navn ikke er publisert, og at artikkelen dermed ikke vil være søkbar for guttens del. Både gutten selv og fostermoren ønsket artikkelen publisert, opplyser avisen. BT understreker at guttens bakgrunn for øvrig ikke er omtalt. BT avviser at det var nødvendig å kontakte guttens biologiske mor.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til VVP 4.8, der det står:

«Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»

PFU understreker at dette ikke innebærer et forbud mot å omtale vanskelige saker som gjelder barn. Mediene må kunne dekke saker om omsorgssvikt, barnevern og klanderverdige forhold der barn er involvert, uten at det automatisk er brudd på god presseskikk.

Utvalget merker seg at artikkelen er en positiv historie om hvordan gutten har lykkes. Likevel er PFU kritisk til publiseringen. Utvalget reagerer på at det fremkom detaljer om guttens utagerende og ulovlige oppførsel samtidig som hans fostermor og arbeidsgiver var navngitt og avbildet. PFU reagerer også på at artikkelen ble publisert uten at guttens biologiske mor ble kontaktet.

Bergens Tidende har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Liv Ekeberg
Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes