NN mot Lillesands-Posten

PFU-sak 137/19


SAMMENDRAG:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte i sitt møte 23. oktober 2019 med at Lillesands-Posten har brutt god presseskikk. Utvalget viste til punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som handler om omtale av barn. Barn har et særskilt vern i pressens etiske retningslinjer, og mediene skal derfor ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barn på både kort og lang sikt. PFU kom til at Lillesands-Posten ikke hadde vært varsom nok i dette henseendet i en artikkel publisert tidligere i år.