NN mot Radio Helgeland

PFU-sak 131/00


SAMMENDRAG:
Radio Helgeland brakte følgende melding i sin nyhetsending onsdag 2. august 2000:
«Og vi tar med at en ung kvinne fra Alstadhaug er i ferd med å bli nakenkjendis via internett. Vedkommende skal etter det Radio Helgeland får opplyst ha fast arbeid innen flybransjen. Menn og kvinner selger i økende grad seksuelle tjenester via nettet».
16. august kom følgende beklagelse i Radio Helgeland og Helgelands Blad:
«Ikke fra Alstadhaug. For en tid tilbake hadde Radio Helgeland en kort nyhetsmelding om en ung kvinne fra Alstadhaug som skal ha vært i ferd med å bli nakenkjendis via internett. Kvinnen det gjelder er beviselig ikke fra kommunen. Alstadhaug-kvinnen og hennes familie er oppbrakt over den sterke ryktespredningen som hun har vært utsatt for. Radio Helgeland beklager sterkt dersom vi har bidratt til å forsterke ryktespredningen».

KLAGEN:
Klagerne, den omtalte kvinnens foreldre, anfører at «Radio Helgeland mottok for en tid siden et falsk tips om at vår datter var nakenfotografert og at bildene var lagt ut på internett». Klagerne viser til at det finnes en modell på «Leks» nettsider med datterens navn.
«Vi mener at RHs nyhetsmelding ? om en kvinne fra Alstadhaug, knyttet til flybransjen ? har vekket en del menneskers nysgjerrighet og fått dem til å gå på nettet for å finne ut hvem denne kvinnen kunne være».
Klageren anfører at de bor på en «forholdsvis liten plass der mange vet om hverandre, om ikke alltid av utseende, så kjenner man i hvert fall foreldre, søsken osv til den og den. Det er etter det vi kjenner til ingen flere med fornavnet Kristin som kan knyttes opp til begrepet ?flybransje?».
«Vi er dypt krenket og sjokkert over RHs befatning med saken. RH har ikke sjekket sannhetsgehalten i tipset de mottok. (..) Vår datter har fått ødelagt ferien sin og hun og familien må bruke mye tid og krefter på å avsanne rykter».

TILSVARSRUNDEN:
Radio Helgeland har ikke mer å tilføye, og viser til at klageren har fått tilsendt kopi av nyhetsmeldinger og logg, samt beklagelsene fra redaktøren. I den vedlagte beklagelsen til klagerne, skriver Radio Helgeland følgende:
«Ved gjennomgang av innslaget har jeg kommet til den konklusjon at innslaget ikke skulle vært sendt. Dette på grunn av at påstandene ikke var bekreftet. Videre er det også uheldig at yrkesbransje ble nevnt, da dette kan være med på å bekrefte identiteten. Jeg kan bare beklage at innslaget ble sendt, og håper at dementi i Radio Helgeland og Helgelands Blad den 16.08.00 har rettet opp noe av skaden som vi har forårsaket».
Sekretariatet meddelte partene at tilsvarsrunden med dette var avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsmelding i Radio Helgeland, der det framkommer at en ikke navngitt kvinne skal ha lagt ut nakenbilder av seg selv på internett. Klagerne, foreldrene til kvinnen, reagerer på at radiokanalen gir identifiserende opplysninger i en sak som den ikke har sjekket holdbarheten av.
Radio Helgeland medgir at tipset ikke var sjekket godt nok, og anfører at redaksjonen
har beklaget meldingen både i radioen og i lokalavisen 14 dager etter sendingen.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer Radio Helgelands innrømmelse av at redaksjonen ikke hadde dekning for meldingens innhold, og at opplysningene som ble gitt var egnet til å identifisere vedkommende kvinne.
Selv om stasjonen senere har beklaget innslaget, mener utvalget at dette ikke opphever det opprinnelige overtrampet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».

Radio Helgeland har brutt god pressekikk
Oslo, 21. november 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Harald Berntsen, Grete Faremo
FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING(ER):
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener Radio Helgeland brøt god presseskikk da redaksjonen feilaktig hevdet at en kvinne skulle ha lagt ut nakenbilder av seg selv på internett. PFU konstaterer at Radio Helgeland innrømmer at det ikke var dekning for innholdet i meldingen, og at redaksjonen beklaget innslaget et par uker senere. Utvalget kritiserer redaksjonen for ikke å ha kontrollert opplysningene som ble gitt, og konkluderer altså med brudd på god presseskikk.»