NN mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 130/16


SAMMENDRAG:

 Akershus Amtstidende (Amta) publiserte torsdag 11. februar 2016 kl 11.00 en nettforside med tittelen «En person død i trafikkulykke i Frogn». Tittelen sto under et bilde som viste to politiansatte som sperret veien til det som trolig er ulykkesstedet.

Kl. 13.00 ble dette bildet erstattet av et som viser ulykkesstedet, med en lastebil (betongbil) i grøfta i forgrunnen og selve kollisjonsstedet lengre bak.

 I papirutgaven neste dag, morgenavis, var hovedoppslaget «Drept i møte med betongbil». Tittelen var felt inn i et bilde fra ulykkesstedet. Bildet viser varebilen den omkomne satt i med hjelpearbeidere rundt. Deler av bilen er sladdet. Noen sifre i bilens nummerskilt er lesbare.

 Under bildet var henvisningsteksten slik:

«En familiefar i 40-årene fra Frogn omkom i en kollisjon mellom varebilen han satt i. og betongbilen han møtte på riksvei 23 midt mellom Måna og Frogntunnelen i Frogn kommune. Stor krefter var i sving i kollisjonen, og vrakdeler ble spredt over et stort område.»

  

KLAGEN:

Klager er den omkomnes fraseparerte ektefelle. Hun opplyser at hun befant seg i Moss da hun ble oppringt av sin tidligere svoger om at det hadde vært en dødsulykke i Frogn og at det var et bilde av bilen på amta.no, samt opplysning om at det dreide seg om en familiefar på hans alder fra Drøbak. Videre opplyser hun at hun kontaktet politiet og at hun litt senere fikk bekreftet at det var han som var omkommet. Hun skriver at politiet var irritert over at Amta hadde publisert bildet før presten hadde klart å kontakte henne. Det framgår av klagen at den omkomne var far til deres felles barn på 14 år.

I klagen heter det også: «Senere på dag var det stor overskrift at familiefar fra Heer er død i ulykke og at han ikke kan identifiseres pga skadene … Fint for en 14-åring å lese om pappaen sin. Det ble heldigvis slettet fort pga at et familiemedlem ringte og ba dem gjøre det.»

Videre viser klageren til papirutgaven neste dag, der bare bokstavene i kjennemerket er borte, mens resten kan leses. «Alle tall var godt synlige, det er ikke mye hensyn til familien oppi en så stor tragedie.»

Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, om å vise hensyn til pårørende.

 

Akershus Amtstidende responderte på klagen med å sende et e-brev til klager med anmodning om å se på dette på nytt. Ansvarlig redaktør viser til at det ikke ble publisert slike bilder som klager beskriver og hun mener pårørende må ha sett bildet av bilen denne formiddagen et annet sted enn i Amta. Redaktøren har også vedlagt e-post-korrespondanse hun hadde med andre redaksjoner og politiet på publiseringsdagen.

 

 FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Utover det som er nevnt over har det ikke vært kontakt mellom partene med sikte på å løse saken i minnelighet.

  

TILSVARSRUNDEN:

Akershus Amtstidende ved ansvarlig redaktør stiller seg uforstående til klagers påstand om at Amta skal ha publisert et bilde av den forulykkedes bil. Redaktøren viser til en vedlagt dokumentasjon, hentet fra Amedias frontgrabber, som viser bilde fra nettutgavens forside som ikke viser bilde av bilen. Første bilde kom kl. 10:52, endret kl. 12:40. Ingen av bildene viste bilen.

Angående påstanden i klagen om at avisen i en tittel omtalte at den forulykkede ikke kunne identifiseres på grunn av skadene, anfører avisen at den opplyste at det kunne ta tid å identifisere, og at dette aldri sto i en tittel. Formuleringen ble dessuten fjernet etter oppfordring fra en pårørende.

Angående bildet i papirutgaven påfølgende dag viser avisen til at den mener sladdingen var godt innenfor det presseetisk forsvarlige. Avisen har vedlagt en kopi fra sin e-avis, der bilens kjennemerke er sladdet.

I tillegg viser Amta til en lederartikkel publisert Samme dag der det advares mot å publisere slike bilder som avisen er innklaget for å ha publisert.

 

Klageren valgte å opprettholde klagen, men innser at påstand står mot påstand med hensyn til om et bilde av bilen ble publisert på avisens nettside samme formiddag som ulykken skjedde.

 

Klageren har framskaffet papirutgaven av avisen neste dag. Bildet på forsiden viser ulykkesbilen. Kjennemerkets sifre er leselige.

  

Akershus Amtstidende forklarer forskjellen fra papirutgaven til PDF-utgavern med at det ble foretatt en sladding da e-avisen (PDF-utgaven) ble publisert. Inne i avisen ble det brukt ett litt annerledes bilde, i e-utgaven sladdet. Det vises til at på dette tidspunktet var alle pårørende varslet og at det delvis leselige nummerskiltet ikke bryter med Vær Varsom-plakaten. Deler av bilen var imidlertid sladdet av hensyn til familien.

 

 

 PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Akershus Amtstidendes (Amtas) omtale av en trafikkulykke i Frogn, der en person omkom i kollisjon med en betongbil. Avisen omtalte ulykken samme formiddag på sin nettside, og som hovedoppslag i papirutgaven neste dag.

Klager er den omkomnes fraseparerte ektefelle. Paret har et felles barn på 14 år. Klageren hevder avisen samme formiddag la ut bilde av den omkomnes varebil og at hun, via andre da fikk opplyst om at ektemannen var død før hun ble informert om dette ad formell vei. Videre reagerer hun på at avisen påfølgende dag viste bilde av bilen med lesbart nummerskilt.

Amta avviser at det ble publisert bilde av bilen i nettutgaven. Den har dokumentert dette med å vise forsiden slik den hevder den ble publisert, i tre oppdaterte versjoner, denne dagen. Med hensyn til papirutgaven mener avisen det ikke foreligger et presseetisk overtramp fordi de pårørende da var informert om ulykken. Det vises også til at bilens kjennemerke i e-avisutgaven var sladdet.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, der det blant annet heter: «Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet.»

I det foreliggende tilfellet må utvalget konstatere at påstand står mot påstand med hensyn til bildebruken i omtalen av den fatale trafikkulykken i Frogn. Mens klager hevder at Amta brakte identifiserende bilde av ulykkesbilen like etter ulykken, viser avisen til bilder som ikke viser bilen. Utvalget kan ikke ta stilling til hva som er korrekt, noe klager allerede har akseptert.

Når det gjelder bildepubliseringen i papirutgaven neste dag, forstår utvalget at dette er bilder pårørende synes det er vanskelig å se, men utvalget må legge avgjørende vekt på at på dette tidspunktet, altså nesten et døgn etter ulykken, så er de nærmeste informert. Utvalget merker seg også at avisen har sladdet bilens kjennemerke i den søkbare e-avisen.

Akershus Amtstidende har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo 28. juni 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen,
Martin Riber Sparre, Henrik Syse, Erik Schjenken enrikH