Bodø2024 ved programsjef Henrik Sand Dagfinrud mot Bodø Nu

PFU-sak 125/21


SAMMENDRAG:

 Bodø Nu publiserte fredag 16. april 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Korrupsjons-anklager mot Bodø 2024: – Dette er offentlige penger»

Artikkelen refererte til et Facebook-innlegg av forfatteren Morten Strøksnes, der han i følge Bodø Nu i et frontalangrep anklager Bodø2024 for korrupsjon. I artikkelen står det at Strøksnes er klar over at avisen siterer fra posten hans, men at han ikke ønsker å bli intervjuet.

I artikkelen stod det:

 «Mener det bør stilles spørsmål

Ifølge Strøksnes er det på tide å stille spørsmål.

– Dette er offentlige penger. Har Dagfinrud kompetanse til å være kunstnerisk leder for en stor festival? Hva skjedde EGENTLIG da Kaaby ble tvunget ut? Hvilken rolle spilte Dagfinrud i denne prosessen?

(…)

Anklager om korrupsjon

Strøksnes er ikke overbevist over arbeidet Bodø 2024 har gjort så langt. Han viser til at de har fått TV2-programmet ‘Hver gang vi møtes’ til Bodø, og anklager han for korrupsjon i forbindelse med dette.

– Halvdan Sivertsen er DEN sentrale artisten for TV-produksjonen. Selv navnet på programserien er hentet fra en tekstlinje i sangen «Venner», skrevet av Halvdan Sivertsen, står det på Wikipedia.

 – Dagfinrud er Sivertsens svigersønn. Til at Bodø 2024 går inn og sponser TV2, sa han: «- Vi må ut med millionbeløp for å sikre oss programmet. Det er en stor produksjon, og det er interesse fra flere kanter av landet for å få programmet. Vi gjør dette i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, så vi er flere som løfter sammen. Vi mener dette er vel anvendte penger, sier programsjef for Bodø 2024, Henrik Dagfinrud.»

På slutten av artikkelen svarer klager dette:

 «- En ære

Om kritikken svarer Henrik Sand Dagfinrud følgende:

– Det er en ære å bli beskrevet av Morten Strøksnes. Jeg var faktisk i Vestfold da jeg leste Havboka, selv om jeg aldri har bodd der.

– Så må nok noen andre enn meg svare på hvorfor jeg er ansatt.»

I artikkelen er det en lenke til en artikkel som ble publisert samtidig som påklaget artikkel:

«Direktør Andre Wallann Larsen svarer på kritikken fra Morten Strøksnes her:»

I tittelen stod det:

«Wallann Larsen slår tilbake: – Grove og udokumenterte påstander»

I artikkelen stod det:

«- Udokumenterte påstander

Direktør Andre Wallann Larsen og styreleder Hill- Marta Solberg i Bodø 2024 svarer nå på kritikken som fremlegges.

– Kritikken er preget av mange udokumenterte påstander og insinuasjoner som Bodø2024 ikke kjenner seg igjen i, ut over det er det positivt at det er debatt rundt prosjektet og det vi skal levere. Vi kan betrygge Strøksnes og alle andre om at vi tar oppdraget vårt på høyeste alvor, og at vi skal være med å utvikle kulturlivet i Nordland og landsdelen i årene som kommer. Vi er fortsatt tidlig i arbeidet, men planleggingen pågår for fullt. Jeg håper at vi i fremtiden vil bli debattert ut fra resultatene vi skaper og de prosjektene og samarbeidsprosjektene vi får i gang.

 – Kan man skjønne påstandene hans om at det kan framstå slik at det hersker kameraderi/korrupsjon i Bodø 2024, all den tid man rent objektivt kan observere følgende: En utenforstående kom til Bodø for å bli kunstnerisk direktør. Vedkommende skulle fordele en stor pengebøsse, men varte få måneder i jobben. De lekkasjene som har kommet ut til media, og har kritisert Kaaby åpent, har kommet fra mektige aktører (Parken og Stormen), som jo fra før av har en relasjon til folkene i Bodø2024?

 – En påstand om kameraderi/korrupsjon er en grov og udokumentert påstand, som Bodø2024 tar sterk avstand fra.»

 

 KLAGEN:

 Klager er Bodø2024 v/programsjef Henrik Sand Dagfinrud, som skriver:

«Strøksnes innleder Facebook-posten med å skrive at ‘Her må jeg visst være litt streng igjen,’. Han oppgir ingen kilder for sine anklager og beskyldninger mot meg og Bodø2024. Alle påstander er basert på anonyme kilder.

Strøksnes’ private Facebook-side er ikke et redaktørstyrt medium. Strøksnes er forfatter, det kan ikke legges til grunn at det han skriver her er faktasjekket på forsvarlig journalistisk vis. Strøksnes har verken kontaktet meg eller Bodø2024, sjekket fakta med oss eller tilbudt samtidig imøtegåelse.

I artikkelen (…)står det at ”Strøksnes er klar over at vi siterer posten hans, men ønsker ikke å bli intervjuet.”

Bodø Nu har altså ikke intervjuet Strøksnes. I de to nyhetsartiklene er det heller ingen andre som bekrefter/støtter Strøksnes’ påstander. Bodø Nu har på morgenkvisten 16.04.2021 enten ikke forsøkt eller ikke funnet noen kilder som kan underbygge det Strøksnes skriver i Facebook-posten sin. Hvis det er slik at det er viktig i ansvarlig nyhetsjournalistikk å undersøke om ting er korrekte, sjekke med flere kilder og få bekreftet sannhetsgehalten i anonyme kilders grove og skadelige påstander før man publiserer dem, lever ikke Bodø Nu opp til dette med disse to nyhetsartiklene.»

Klager har fem konkrete klagepunkter:

Klagepunkt 1: Jeg fikk ikke mulighet til samtidig imøtegåelse av korrupsjonsanklage mot meg.

Klager viser til at det i artikkelen står:

«Strøksnes er ikke overbevist over arbeidet Bodø 2024 har gjort så langt. Han viser til at de har fått TV2- programmet ‘Hver gang vi møtes’ til Bodø, og anklager han for korrupsjon i forbindelse med dette.

‘- Halvdan Sivertsen er DEN sentrale artisten for TV-produksjonen. Selv navnet på programserien er hentet fra en tekstlinje i sangen ‘Venner’, skrevet av Halvdan Sivertsen, står det på Wikipedia.

– Dagfinrud er Sivertsens svigersønn. Til at Bodø 2024 går inn og sponser TV2, sa han: (…)’»

Klager skriver:

«Bodø Nu konstaterer her at Strøksnes ‘anklager han for korrupsjon i forbindelse med dette’. Når avsnittene sitert over leses i sin helhet, er det ingen tvil om at Bodø Nu fremstiller det slik at det er meg Strøksnes anklager for korrupsjon i forbindelse med avtalen med TV2 om programmet ‘Hver gang vi møtes’.

Fokuset på meg i avsnittene foran og etter korrupsjonsanklagen gjør det umulig å lese Bodø Nu’s formulering ‘anklager han for korrupsjon i forbindelse med dette’ på annen måte enn at Strøksnes anklager meg for korrupsjon i forbindelse med TV2-avtalen.

Klager viser til at korrupsjon kan staffes med bøter eller fengsel i inntil tre år.

I følge klager, ble han ikke forelagt beskyldningen om korrupsjon i den første tekstmeldingen han mottok fra journalisten tidlig om morgenen den dagen artikkelen ble publisert. I en annen tekstmelding senere samme morgen, blir klager forelagt avsnittet fra Strøksnes’  Facebook-post der sponsingen av «Hver gang vi møtes» er omtalt.

Klager skriver:

«Det er ingenting i det Strøksnes skriver her som er i nærheten av å være en konkret korrupsjonsanklage mot meg. Strøksnes siterer meg i Facebook-posten på at den påståtte sponsingen ‘skjer i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, så vi er flere som løfter sammen.’ – det må da være klart at det ikke er jeg personlig som har bestemt at TV2-programmet skal ‘sponses’.

(…)

Bodø Nu har uansett ikke på en tydelig måte forelagt påstanden om at jeg anklages for korrupsjon. Det var umulig for meg å forstå at Bodø Nu skulle fremsette anklage mot meg om korrupsjon. Og fordi det ikke er jeg personlig som har hatt ansvaret for avtalen med TV2, fant jeg det igjen riktigst å henvise Olsen til min overordnede, direktør i Bodø2024 André Wallann Larsen.

(…)

Min forståelse er at når Bodø Nu vil publisere anklage om korrupsjon mot meg personlig, må anklagen forelegges meg personlig på en tydelig måte. Det gjorde ikke Bodø Nu, og de forela den dessuten heller ikke for min overordnede. Det finnes derfor ingen imøtegåelse av denne anklagen, verken i artikkelen (…) eller i den som ble publisert samtidig (‘Wallann Larsen slår tilbake: – Grove og udokumenterte påstander'(…).»

Klagepunkt 2: Feil at Strøksnes anklaget meg og Bodø2024 for korrupsjon.

Klager skriver:

«Men ingenting i Facebook-posten til Strøksnes kan forstås som en konkret korrupsjonsanklage mot meg, og heller ikke mot Bodø2024. Eneste gang Strøksnes nevner ordet ‘korrupsjon’ eller en variant av ordet, er etter et avsnitt som innledes slik:

‘Kunstnere som greier å klatre over murene og komme seg på innsiden, og som tier stille, vil sikkert få penger.’

Til slutt i dette siste avsnittet kommer så eneste gang Strøksnes skriver noe om korrupsjon i Facebook-posten:

‘Men Bodø ‘har jo lenge hatt rykte på seg for å være en korrupt by’ og det imaget er så langt ikke forandret.’

Det stemmer ganske enkelt ikke at Strøksnes i denne Facebook-posten anklager meg for korrupsjon. Bodø Nu må ha hatt et for sterkt ønske om å knytte en sensasjonell korrupsjonsanklage til meg og Bodø2024. Jeg viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om opplysningskontroll. Her må det ha sviktet for Bodø Nu. Avisen tar ingen forbehold, men konstaterer at Strøksnes ‘anklager han for korrupsjon’.

Det er usaklig og hensynsløst av Bodø Nu å formidle at jeg anklages for korrupsjon, jeg viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1. Og det er usaklig og hensynsløst å knytte Bodø2024 til korrupsjon.

(…)

Altså, er det greit at en journalist tar et så ladet og belastende ord som ‘korrupsjon’ så å si ut av luften, nærmere bestemt ved en overtolkning av det noen skriver i sosiale medier, og deretter spør en organisasjon ‘Hva tenker man om påstandene om korrupsjon’? Er det da presseetisk akseptabelt å vinkle i overskrift på ‘Korrupsjonsanklager mot Bodø 2024’ uten noen form for kvalitetssikring av påstandene?(…)»

Klager skriver det er feil at Bodø2024 sponser TV2-programmet «Hver gang vi møtes», og at han hadde noe med avtalen om produktplassering å gjøre:

«Det Bodø2024, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har gjort, er å kjøpe synlighet nasjonalt gjennom produktplassering i TV2-programmet for destinasjonen Bodø og Nordland som region, og for lokale reiselivsbedrifter. Avtalen er utviklet i samarbeid med Visit Bodø.

Beslutningen om å inngå en produktplasseringsavtale med TV2 ble tatt av direktør André Wallann Larsen og styreleder Hill-Marta Solberg i Bodø2024 i samråd med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

(…)

Når Bodø Nu ville videreformidle påstandene i Strøksnes’ Facebook-post om TV2-programmet,(…)skulle avisen undersøkt hva som var realiteten, og om påstandene faktisk stemte. Det gjorde aldri Bodø Nu, jeg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kontroll av opplysninger og kildebredde.»

Klagepunkt 3: Helt feil at ”Halvdan Sivertsen er DEN sentrale artisten for TV- produksjonen”.

Klager skriver at påstanden er svært rammende, siden den familiære tilknytningen er eneste «bevis» som kan underbygge korrupsjonsanklagene mot ham:

«Påstanden er fullstendig feil. Halvdan Sivertsen var kun med den første sesongen (2012), har siden vært med som gjest én gang (i jubileumsprogrammet), og har ikke noe med TV-produksjonen i dag å gjøre i det hele tatt. Her ser man tydelig hvor upålitelig(e) Strøksnes’ anonyme kilde(r) er, og hvor lite hans journalistiske research er verdt.

Halvdan Sivertsen har heller ingen kommersiell kobling til TV2-konseptet. TV2 betalte ham etter den første sesongen en engangssum for å bruke tittelen ‘Hver gang vi møtes’ uten videre forpliktelser. Det var for øvrig avklart med Sivertsen at han heller ikke i år skulle delta i programmet.

Det er derfor helt malplassert av Morten Strøksnes og Bodø Nu å trekke Halvdan Sivertsen inn denne saken. Og det er absurd at jeg anklages for korrupsjon i denne sammenheng fordi Sivertsen er min svigerfar.»

Klagepunkt 4: Negative personkarakteristikker ble fremsatt anonymt.

Klager viser til blant annet til følgende fra Strøksnes’ Facebook-post, som ble gjengitt i artikkelen:

«Kaaby ble framstilt som inkompetent, etter det som åpenbart var styrte lekkasjer. Så kunne man sette inn Henrik Sand Dagfinrud, alle har skjønt at det er planen. Han er en sanger, men han har gjort stor karriere i Bodø, og kan tilsynelatende brukes til alt, for eksempel som vikarierende kultursjef i Bodø. Nå er han altså sjef for det kunstneriske programmet i Bodø 2024.

 

Strøksnes mener Dagfinrud selv var med på å skvise ut Kaaby, og påstår at han ‘ordnet’ seg den stillingen han selv søkte, men ikke fikk i første omgang.

(…)

 

– Dagfinrud var tilsynelatende ikke godt nok kvalifisert da han søkte jobben første gang. Nå har han blitt det, etter litt Bodø-magi. Alle skjønner at det er noe kokko her. For tre år siden ble hele byen rundlurt av en amerikansk svindler ved navn Danny Hayes.”

Klager henviser til VVP 3.1 og skriver:

«Bodø Nu siterer her fra Strøksnes’ ytring på Facebook. Men Strøknes oppgir selv ingen kilder. Alle hans påstander og negative personkarakteristikker av meg er utelukkende basert på anonyme kilder.

(…)

Strøksnes har ikke identifisert sine kilder. Han videreformidlet anonyme kilders negative personkarakteristikker av meg. Bodø Nu visste at Strøksnes kun hadde anonyme kilder, og Bodø Nu har latt kilder få fremsette negative karakteristikker anonymt.»

Klagepunkt 5: Tittel gikk lenger enn det var dekning for.

Klager viser til tittelen på påklagd artikkel, og mener det ikke er dekning for å slå fast at det i Strøksnes` post fremkom «sterke korrupsjonsklager» mot Bodø2024:

«At Strøksnes skriver på sin private Facebook-side at Bodø ‘har jo lenge hatt rykte på seg for å være en korrupt by’ og det imaget er så langt ikke forandret, gir ikke Bodø Nu dekning for å påstå at Strøksnes retter ‘sterke korrupsjonsanklager mot Bodø 2024’.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Bodø Nu avviser brudd på god presseskikk, og peker på at klager bare svarte dette da han ble kontaktet av journalisten: «Det er en ære å bli beskrevet av Morten Strøksnes. Jeg var faktisk i Vestfold da jeg leste Havboka, selv om jeg aldri har bodd der. Så må nok andre enn meg svare på hvorfor jeg er ansatt.»

Redaksjonen skriver:

«Dagfinrud hadde anledning til å lese innlegget til Strøksnes, dersom han ikke allerede hadde gjort det, og kommet med et ordentlig tilsvar. Samtidig ble Dagfinrud bedt om å kommentere utsagnet til Strøksnes, og ikke bare deler av dette. Årsaken til at Olsen kontaktet Dagfinrud personlig og direkte, var at det ble framsatt alvorlige anklager mot ham som krevde samtidig imøtegåelse. Men dette ville åpenbart ikke Dagfinrud.

Det ble også lagt ved skjermdump en time før publisering (sekr.anm: i vedlegg til klagen) hvor korrupsjonsanklagene kom fram. Dette er anklagene fra Strøksnes som førte til at vi vinklet på korrupsjonsanklager. Anklager som omhandlet Hver gang vi møtes, og Dagfinruds familiære kontakt med Halvdan Sivertsen. Da svarte Dagfinrud: ‘Direktør svarer nå’.»

Redaksjonen mener den har oppfylt kravene til samtidig imøtegåelse i og med at tilsvaret fra Wallan Larsen også ble publisert samtidig.

Om korrupsjonsanklagene skriver avisen:

«Når det gjelder påstandene om korrupsjon, og hvorfor Dagfinrud ikke ble forelagt dette av Olsen har vi følgende kommentar:

Vi ser i ettertid at vi burde gått inn på temaet korrupsjon. Dette var et redaksjonelt grep som ble gjort. Samtidig må vi si at kilder og andre har svært sjelden, eller aldri, innflytelse på hvordan redaksjonell ledelse vinkler sine artikler.»

Avslutningsvis skriver avisen:

«Når det gjelder den redaksjonelle avgjørelsen om å omtale Facebook-innlegget til Strøksnes, så bunner dette i at Strøksnes over flere år har vært en markant kritiker til kulturbodø. At en så tydelig stemme går ut med kritikk kort tid etter at prosjektet har kommet i gang, og at de allerede har klart å skvise ut en direktør, er absolutt i offentlighetens interesse. Spesielt ettersom Bodø2024 stort sett la lokk på hele avskjedigelsen av direktør Mette Kaaby, og nektet å uttale seg til pressen.»

 

Klager fastholder at Bodø Nu ikke ga ham mulighet til samtidig imøtegåelse av korrupsjonsanklagen, og at det er faktisk feil at Strøksnes anklaget ham for korrupsjon, og skriver:

«Det er bra at Bodø Nu i sitt tilsvar erkjenner at avisen har anklaget meg for korrupsjon, og at jeg ikke ble forelagt korrupsjonsanklagen.

(…)

Det ‘redaksjonelle grepet’ å påstå at Morten Strøksnes anklaget meg for korrupsjon, ble jeg altså ikke forelagt, og fikk derfor ikke muligheten til å imøtegå, jfr. VVP 4.14.

Til tross for denne innrømmelsen, forsøker Bodø Nu i tilsvaret likevel å fremstille det som om jeg indirekte ble forelagt korrupsjonsanklagen.

(…)det eneste Bodø Nu ‘konfronterte’ meg med i denne sammenheng, kom i SMS-melding en time og et kvarter før publisering (vedlegg 2 i klagen):

‘Hva mener du forresten om vedlagte påstand fra Strøksnes:’ (og en lite lesbar skjermdump av del av Strøknes Facebook-post)

Og som jeg dokumenterte i klagen, fremkommer det ikke noen korrupsjonsanklager i denne skjermdumpen på 181 ord. Det er Bodø Nu som feilaktig påstår at Strøksnes anklager meg for korrupsjon, jfr. VVP 3.2.

Det ‘redaksjonelle grepet’ som bestod i å vinkle på korrupsjon, forsvarer Bodø Nu slik:

‘Samtidig må vi si at kilder og andre har svært sjelden, eller aldri, innflytelse på hvordan redaksjonell ledelse vinkler sine artikler.’

Aviser må selvsagt selv velge sin vinkling av saker. Men de er samtidig presseetisk ansvarlig for disse vinklingene, og for at Vær Varsom-plakatens regler om samtidig imøtegåelse og faktakontroll overholdes.»

Klager anfører at heller ikke hans overordnede, direktør André Wallann Larsen ble forelagt korrupsjonsanklagene mot ham. For øvrig mener klager at han må kunne gi sin imøtegåelsesrett videre til sin overordnede, for at denne skal få anledning til å svare på hans vegne. Når avisen ikke fulgte denne henvisningen, mener klager det er brudd på VVP 4.14.

Avslutningsvis anfører klager brudd på VVP 4.13, om å rette og beklage feilaktige opplysninger. Klager viser til påstanden om at Halvdan Sivertsen er den sentrale artisten for TV-produksjonen og at Strøksnes i sitt innlegg kom med korrupsjonsanklager mot klager og Bodø2024.

 Bodø Nu har ikke ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Bodø Nu publiserte i april 2021 en nyhetsartikkel med tittelen: «Korrupsjons-anklager mot Bodø 2024: – Dette er offentlige penger». Artikkelen refererte til et Facebook-innlegg av forfatteren Morten Strøksnes, der han ifølge Bodø Nu anklaget Bodø2024 og klager for korrupsjon i forbindelse med at man fikk TV 2-programmet «Hver gang vi møtes» til Bodø.

 Klager er Bodø2024 ved programsjef Henrik Sand Dagfinrud. Klager mener Bodø Nu ikke ga ham mulighet til samtidig imøtegåelse av korrupsjonsanklagen, og at det er faktisk feil at Strøksnes anklaget ham for korrupsjon. Klager opplyser at han ikke hadde noe å gjøre med den omtalte avtalen om TV 2-programmet, og at avisen bringer videre påstander basert på anonyme kilder, som ikke er faktasjekket.

 Bodø Nu avviser brudd på god presseskikk, og peker på at journalisten tok kontakt med klager før publisering. Ifølge avisen ville ikke klager kommentere de alvorlige anklagene mot ham. Redaksjonen mener direktøren for Bodø2024 fikk svare på innholdet i Facebook-posten, og påpeker at den fyldige imøtegåelsen ble publisert samtidig med påklaget artikkel. Avisen ser imidlertid at klager burde blitt forelagt at artikkelen ble vinklet på korrupsjonsanklagene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var av offentlig interesse å omtale Facebook-posten. Det sentrale i den presseetiske vurderingen er hvordan Bodø Nu har videreformidlet innholdet i denne.

Utvalget merker seg at Bodø Nu uten forbehold konstaterer at det er rettet korrupsjons-anklager mot både Bodø2024, og mot programsjefen spesifikt. For utvalget fremstår grunnlaget for å konstatere slik Bodø Nu har gjort, for tynt. Utvalget kan ikke gjenfinne påstandene i Facebook-posten som var utgangspunktet for omtalen. For utvalget fremstår det derfor som at det heller handler om Bodø Nus tolkninger av Facebook-innlegget enn fakta. Slik utvalget ser det, skulle Bodø Nu derfor tatt større forbehold i sin videreformidling av innholdet. Utvalget minner om viktigheten av å gjengi kilder korrekt, slik at meningsinnholdet gjenspeiler det kilden faktisk har uttrykt. Som det også går frem av punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP): Opplysninger som gis, skal være korrekte.

Videre slår utvalget fast at det handler om sterke anklager av faktisk art som utvilsomt utløser rett på samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget merker seg at avisen var i kontakt med både programsjefen og direktøren for Bodø2024 før publisering. Utvalget kan imidlertid ikke se at programsjefen noen gang ble direkte konfrontert med anklagen om korrupsjon knyttet til at programmet «Hver gang vi møtes» er lagt til Bodø. Det er avgjørende at angrepet part blir forelagt det konkrete innholdet i beskyldningene som skal publiseres, hvis retten til samtidig imøtegåelse skal være reell.

Utvalget registrerer at direktøren ble forelagt en generell påstand om kameraderi/korrupsjon, og at hans imøtegåelse ble publisert samtidig med artikkelen om Facebook-posten. Etter utvalgets mening veier dette imidlertid ikke opp for mangelen knyttet til at programsjefen aldri ble forelagt den spesifikke korrupsjonsanklagen mot ham.

Bodø Nu har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 29. september 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys