NN mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 122/22


Fædrelandsvennen ble klaget inn for omtale av en kommende rettssak, der en mann var tiltalt for blant annet voldtekt. I klagen ble det anført at artikkelen inneholdt flere opplysninger og detaljer enn nødvendig, og at omtalen var identifiserende.

PFU uttrykte forståelse for at involverte i en slik sensitiv sak, er sterkt berørt og opplever omtalen som en tilleggsbelastning. PFU påpekte også at mediene derfor skal være varsomme og tenke nøye gjennom hvilke opplysninger som er nødvendig for at publikum skal få en forståelse av hva saken omhandler. I dette tilfellet kom utvalget imidlertid til at omtalen ikke var spesielt nærgående. Utvalget mente at det publiserte verken fremsto usaklig eller unødig privat, jf. VVP 4.1 og 4.3. PFU kunne heller ikke finne opplysninger som bidro til en identifisering for en videre krets, og konkluderte med at omtalen var tilstrekkelig anonymisert, jf. VVP 4.7.

For øvrig registrerte PFU at Fædrelandsvennen hadde forsøkt å komme klager i møte, og tatt hensyn ved å avindeksere og redigere bort opplysninger det var innvendinger til.

PFU konkluderte med at Fædrelandsvennen ikke har brutt god presseskikk.