Geir Giske mot Halden Arbeiderblad

PFU-sak 120/01


SAMMENDRAG:

Halden Arbeiderblad brakte fredag 9. februar 2001 et leserbrev under stikktittelen «Kulturstrid», og undertegnet med Roald Danielsen, Kornsjø Kunstforening «Helt på Grensen» . Leserbrevet lyder i sin helhet:

«Jeg viser til Deres oppslag om Kornsjø Stasjon og den angivelige ?kulturstriden? her ute og ber derfor om litt spalteplass. Kornsjø Kunstforening ?Helt på grensen? ble stiftet høsten 1999. Undertegnede ble valgt til formann. Den ?nye? foreningen kom et år senere etter initiativ fra Håkon Stang. Han var tidligere medlem hos oss, men begikk flere uvennlige handlinger og ble ekskludert av et enstemmig styre. Håkon Stang innkalte noen venner av seg til det han kalte et ?årsmøte? i vår forenings navn. Sittende styre ble avsatt og nytt styre ble innsatt med 4 mot 1 stemme, uten vår vitende. Man gikk så til Halden Sparebank for å overta vår bankkonto. Dette klarte man, men det er en gåte at banken så lett kan la slikt skje. Vi visste ikke noe før vi var i banken for å betale regninger, og fikk da vite at vi ikke lenger disponerte kontoen!

Om Håkon Stangs ?kunstforening? er liv laga eller om den fremmer kunst og kultur på Kornsjø, betviles. Striden oss imellom var lei mens den sto på. Men nå ser vi at det hele bare er latterlig, og vil ha minst mulig med saken å gjøre. Vi ønsker heller å bruke tiden på seriøst arbeid med kunst og kultur som vårt formål er. Vi åpner nå til påske Gallerikafeen på Kornsjø, og søker å overta

Kornsjø Stasjon for å gjøre den til et internasjonalt kunst- og kultursenter. Vi skulle derfor ønske at Håkon Stang heller ville gjøre noe positivt på Kornsjø, fremfor å stikke kjepper i hjulene våre. Han kunne for eksempel drive ?Villmarkshjemmet? sitt med overnatting for turister i stedet for å la det stå tomt og forfalle».

KLAGEN:

Klageren, Geir Giske, reagerer «på at han som styremedlem og talsmann i kunstforeningen ?Helt på grensen? ikke har fått svare på ovennevnte leserinnlegg. Klageren viser til at han forgjeves har purret på å få på trykk sitt innlegg av 16. mars. Klageren mener Halden Arbeiderblad «konsekvent har fremmet bare den ene parts syn i konflikten om foreningen».

Sekretariatet ba klageren, i brev av 18.06.01, om å få den eller de artikler som eventuelt skulle utløse tilsvarsretten for hans del. (Danielsens innlegg forelå ikke på klagetidspunktet, sekr. anm .)

Halden Arbeiderblad kom i mellomtiden tilbake med kopi av ovennevnte leserbrev, og påpeker at sak nr. 100/01 (Stang mot Halden Arbeiderblad, sekr. anm .) og denne klagen i praksis er en «fortsettelse av tidligere sak i Pressens Faglige Utvalg fra Håkon Stang om kunstforeningen på Kornsjø og leieforhold i Kornsjø stasjon». (045/01, sekr. anm .)

«Til Geir Giske har jeg ikke annet å si enn hva jeg tidligere har sagt til et annet medlem i samme forening, Håkon Stang: Halden Arbeiderblad kan ikke trykke påstander og personangrep vi ikke innenfor rimelighetens grenser kan innestå for. Og i tillegg til dette har atter et annet medlem i den samme foreningen vært her for å få på trykk et leserbrev som omhandlet samme sak, Bernt Løland. Etter at jeg gikk i gjennom Lølands leserbrev, og jeg fikk Lølands tillatelse til å stryke ting vi ikke kan trykke av samme grunn som nevnt for Stang og nå også Giske, mente Løland at han likevel, etter mine strykninger, fikk fram de faktiske forhold i saken ? og Lølands leserbrev ble dermed trykket».

Halden Arbeiderblad viser til at leserbrevene til Stang, Løland og Giske omhandler samme sak, og mener at «foreningens syn etter vårt syn har kommet fram i HA gjennom Lølands versjon». (Lølands innlegg ble publisert 18. juni, sekr. anm .).

Sekretariatet purret etter dette klageren to ganger for å få svar på brev av 18.06.

Klageren svarer så den 12. juli, der han kommenterer Wolds tilbakemelding. Klageren avviser at hans «refuserte avisinnlegg er et personangrep. Les det om igjen og se selv! Wolds (redaktøren, sekr. anm .) påstand om personangrep fremmes etter mitt skjønn for å dekke over at Anders Wold kun har ønsket å la den ene part komme til orde. Han trykte Lølands innlegg etter at vi klaget fordi han følte seg presset. På foreningens vegne må jeg derfor protestere over at Anders Wold har undertrykt foreningens tilsvarsrett i hele 3-4 måneder. «.

Deretter, den 15. juli, svarer klageren på brev av 16. juni. «Jeg forstår ikke helt den innvending at det i så fall er personen (vårt styremedlem) Håkon Stang som skulle ha
tilsvarsrett når det dreier seg om en personmobbekultur rettet mot ham. I dette tilfellet går jo den personmobbinga ut over hele vår forening». «I dette tilfellet er det kunstforeningen ?Helt på grensen? som her er den fornærmede part som ikke har fått komme til orde».

Tilsvarsrunden ble etter dette igangsatt.

TILSVARSRUNDEN :

Halden Arbeiderblads ansvarlige redaktør påpeker at «ettersom tre personer i samme forening, Håkon Stang, Geir Giske og Bernt Løland i tur og orden har krevd at jeg skulle trykke innlegg, som i innhold er svært like, i form nesten like ? og i omtale av andre er så kraftige at det har vært uaktuelt for meg som ansvarlig redaktør i Halden Arbeiderblad å trykke noe slikt, endte jeg opp med å redigere Bernt Lølands innlegg sammen med Løland ? slik at dette kunne trykkes».

Klageren bestrider at «våre innlegg i form og innhold er så like at det kan gjelde som påskudd for å nekte oss tilsvarsrett «.

Halden Arbeiderblad har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Halden Arbeiderblads håndtering av et leserbrev etter at avisen hadde publisert et kritisk innlegg om en navngitt mann i forbindelse med en kunstforeningsstrid. Klageren, et styremedlem i samme forening som den navngitte mannen, reagerer på at han ikke har fått imøtegå påstandene i leserinnlegget, og hevder at det er kunstforeningen som er den fornærmede part og som må få komme til orde. Klageren kan ikke se at et senere publisert innlegg fra et annet medlem opphever hans tilsvarsrett .

Halden Arbeiderblad mener klagerens innlegg er for usaklig, og anfører at avisen ikke kan trykke påstander og personangrep som redaksjonen ikke kan innestå for. Videre påpekes det at et annet medlem i den samme foreningen har fått på trykk et leserbrev som omhandler samme sak. Avisen mener dermed at foreningens syn har kommet fram i Halden Arbeiderblad.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at den angrepne part som hovedregel må få komme til orde med anførsler av faktisk art når påstander og beskyldninger fremsettes.

I det påklagede tilfellet anser imidlertid utvalget at angrepene i leserinnlegget i all hovedsak retter seg mot en navngitt mann i den omtalte foreningen, og at det følgelig er han som har tilsvarsretten . Dette forholdet er også tidligere innklaget for utvalget, og påpekt overfor avisen. Etter utvalgets mening har dermed ikke klageren noe rettmessig krav på å komme til orde med tilsvar på foreningens vegne.

Halden Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Volda , 25. september 2001
Thor Woje ,
John Olav Egeland , Liv Ekeberg ,
Grete Faremo , Jan Vincents Johannessen , Marvin Wiseth