SAS, ved pressetalskvinne Siv Meisingseth mot Verdens Gang

PFU-sak 116/99


SAMMENDRAG:
Torsdag den 10. juni 1999 brakte Verdens Gang en reportasje med tittelene «22 fly i nød», samt et bilde av et kræsjlandet fly med billedteksten: «Problemfly: 145 mennesker mistet livet da denne MD-80-maskinen styrtet i Arkansas 2. juni. Flyet er av samme type som SAS stadig har problemer med». I ingressen står det:
«SAS har hatt 22 alvorlige hendelser med MD-80-fly de to siste årene»
I brødteksten bekrefter Boeing at det har vært rapportert en økning alvorlige hendelser med flytypen over hele verden. Det går videre fram at SAS avviser at det er snakk om nødsituasjoner, men innrømmer at det har vært en økning av alvorlige hendelser. Boeing mener at økningen av rapporteringer har sammenheng med en flyulykke i Canada i fjor der 299 mennesker omkom. Boeings talsmann sier at «vi ser at det ikke bare er flyselskap som flyr MD som har økt rapporteringen sin, det har også skjedd med andre flytyper».
I en rammesak presenteres alle hendelsene SAS har hatt med flytypen siden 1998, 22 i alt,. under tittelen «Disse problemene har SAS hatt med MD-80».

KLAGEN:
Klageren, som er SAS, viser til VGs overskrift «22 fly i nød», og til bilde «av et MD-80-fly som nylig hadde styrtet i USA». Klageren reagerer på kombinasjonen «bildebruk og overskrift brukt i en sak som ikke kan sammenlignes, og mener dette er useriøs
journalistikk». Klageren påpeker at SAS alltid har sikkerheten som første prioritet, og «går man inn i de enkelte tilfellene, vil man se at halvparten av hendelsene skyldes
utenforliggende årsaker, og ikke flytypen MD-80″. SAS påpeker at hendelsene som rapporteres strekker seg fra » at en sikring spretter ut av kontrollpanelet, en kaptein som må returnere fordi han føler seg dårlig etter matforgiftning, turbulens i luftrommet til at passasjerene blir ført ombord uten at besetningen var til stede».

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang gjorde det klart at avisen ville kontakte SAS med forespørsel om å løse saken i minnelighet. Verdens gang stiller også spørsmål ved hvorfor SAS ikke tok kontakt med avisens redaksjonelle ledelse «for å påpeke eventuelle feil eller misforståelser i forbindelse med VG`s reportasje».

Klageren avviste forslaget om en minnelig ordning. SAS mener artikkelen er med på å skape unødig frykt blant befolkningen, og ønsker PFUs vurdering i saken. Vedrørende VGs spørsmål om hvorfor det ikke ble tatt kontakt med den redaksjonelle ledelsen, svarer klageren at det»skyldes en bevisst holdning fra vår side. Vi så oss denne gang ikke tjent med en liten korrigering/ presisering som svært få lesere får med seg».

Verdens Gang konstaterer at henvendelsen om minnelig ordning ikke hadde ført fram, «og at selskapet ikke ønsker noen opplysninger presisert eller korrigert». Avisen anfører at saken har en bred og allemen interesse, «ikke minst på bakgrunn av flykatastrofen som skjedde ni dager tidligere med den aktuelle flytypen MD-80 i Arkansas, USA, hvor 11 mennesker omkom». (Tallet i reportasjen er 145, sekr. anm.).
Verdens Gang viser til at flypassasjerene har et berettiget krav på informasjon om hendelsene med flytypen MD-80, og at det var bakgrunnen for den detaljerte oversikten over de 22 hendelsene. Redaksjonen viser til at både SAS og Boeing fikk komme til orde i reportasjen. Avisen poengterer at VG «ikke på noe punkt i den innklagede reportasjen har reist tvil omkring sikkerheten ved flyselskapet SAS eller flytypen MD-80». Det vises til Boeings talsmann som sier at «SAS er veldig opptatt av sikkerhet, og blant de selskapene som vi regner som de sikreste i verden. Økt rapportering betyr bare at de er veldig opptatt av sikkerhet».
Verdens Gang antar at det klages i forhold til punkt 4.4 om dekning i overskrifter, og punkt 4.10 om bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige». Avisen viser i sin tur til pressens samfunnsrolle som er å informere om det som skjer i samfunnet, og å avdekke kritikkverdige forhold. Vedrørende bruken av bilde, mener avisen at det var relevant å illustrere artikkelen med et bilde fra den nyhetsaktuelle ulykken i Arkansas.
Når det gjelder overskriften og bruken av «NØD», vises det til at både flyselskap og luftfartsmyndighetene selv bruker uttrykk som «nødlanding», «nødprosedyre» og «kontrollert nødlanding».
SAS har ikke mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et oppslag i Verdens Gang, der det framgår at det har vært en økning av alvorlige hendelser med MD-80-flyene i SAS. Klageren, flyselskapet, reagerer på kombinasjonen av bilde og overskrift brukt i en sak som ikke kan sammenlignes, og mener dette er useriøs journalistikk. Klageren anfører at halvparten av de registrerte hendelsene skyldes utenforliggende årsaker, ikke flytypen MD-80, og mener derfor at reportasjen er med på å skape unødig frykt blant befolkningen.
Verdens Gang viser til at flypassasjerene har et berettiget krav på informasjon om hendelsene med flytypen MD-80, og at avisen derfor brakte den detaljerte oversikten over de 22 episodene. Avisen mener reportasjen ikke reiser tvil om sikkerheten ved flyselskapet SAS, eller flytypen MD-80. Verdens Gang påpeker at både SAS og produsenten Boeing fikk komme til orde i reportasjen. N år det gjelder bruken av bilde, mener avisen at det var relevant å illustrere artikkelen med den nyhetsaktuelle ulykken i Arkansas.

Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang var i sin fulle rett til å sette søkelys på økningen av alvorlige hendelser med MD-80-fly i SAS, og konstaterer at både flyselskapet og produsenten fikk komme til orde i reportasjen
Utvalget anser imidlertid at avisen burde ha gjort det klarere at ikke alle de innrapporterte hendelsene kunne lastes flytypen MD-80, og tydeliggjort at også forhold uavhengig av flytype er med i statistikken. Utvalget kan ikke ta stilling til de omtalte hendelsenes alvorsgrad, men mener tittel, bilde og bildetekst skaper et mer alvorlig inntrykk av MD-80-flyenes sikkerhet enn det som framgår av artikkelen. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

På dette punkt har Verdens Gang brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 21. september 1999
Sven Egil Omdal,
Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Grete Faremo