Martin Nygaard mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 113/19


SAMMENDRAG:

Stavanger Aftenblad publiserte 9. mars 2019 en meningsartikkel på nett og i papiravisen med tittelen «Smil, du er fattig».

I ingressen stod det:

«FRIPENN: De sier at lykke ikke kan kjøpes for penger. Men nå får du en god slump fattigdomslykke for skarve 2500 kroner.»

Artikkelen var en kommentar til Martin Joyce Nygaard, som hadde uttalt seg i andre medier om «fattigdomslykke», og som holdt kurs i hvordan man kan bruke mindre penger.

Stavanger Aftenblads kommentator skrev:

«Endelig er det kommet kurs i å leve lykkelig som fattig. Altfor lenge har de fattige fått lov til å gå iblant oss som smådeprimerte og gretne festbremser. Har de fattige det egentlig så ille? Kan de ikke bare smile?

I en stor, gul villa i Monolitveien på Smestad i Oslo samles åtte mennesker foran peisen med et glass vin etter en god middag. Etter ‘noen enkle øvelser for å komme inn i kroppen’, snakker de om hvordan de kan leve lykkelig som fattige. Kursavgiften er 2500 kroner for tre kvelder, inkludert mat og drikke rundt langbordet på det romslige kjøkkenet. Arrangører er Martin Nygaard og Victoria Dahr, to mennesker som får mye ut av lite. Nøyaktig hvor mye skal jeg komme tilbake til.»

Kommentatoren ironiserte videre over fattige mennesker kan lære noe av hvordan Nygaard lever. Kommentatoren beskrev hvordan Nygaard selv ikke er fattig, blant annet fordi han eier aksjer i Aschehoug, en ligningsformue på 9,4 millioner kroner og hytte ved Oslofjorden.

Til slutt i artikkelen stod det:

«Martin Nygaard må gjerne argumentere for gleden ved å jobbe deltid, men han burde fortsatt være klarsynt nok til å innse at den ufrivillige deltiden låser mange fast i en fattigdom som ikke blir avbrutt av turer til London eller Yucatan.

Når kurset i fattigdomslykke avsluttes neste fredag, er antakelig neste tiltak i villaen et kurs i kakebaking for folk som ikke har brød.»

KLAGEN:

 

Klager er Martin Nygaard. Han mener Stavanger Aftenblad har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

 • Punkt 1.3, om ytringsfrihet
 • Punkt 1.4, om pressens plikt til å sette kritisk søkelys på seg selv
 • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
 • Punkt 4.3, om privatliv og stigmatiserende omtale
 • Punkt 4.7, om identifisering
 • Punkt 4.10, om bildebruk
 • Punkt 4.13, om rettelse
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
 • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager mener artikkelen er «regelrett mobbing». Han føler seg sjikanert og mener at han og hans kones omdømme er blitt alvorlig skadet på grunn av publiseringen.

«Omdal bruker sitt skarpe og særdeles finslipte ordvåpen for å skade, diskreditere, vanære og i praksis stoppe uttrykk for (politiske) tanker som antakeligvis er annerledes enn hans egne.»

Ifølge klager har avisens kommentator hatt som mål å stoppe hans muligheter for å uttrykke sine meninger offentlig.

Når det gjelder opplysningene i artikkelen om klagers formue og prisen for det omtalte kurset, skriver klager:

«Formuen min er av nyere dato, noe han utmerket godt vet. Når han nevner kurset vi skulle holde unngår han å opplyse at det kun er for 6 deltakere og at det inngår 15 timer undervisning. Altså 167 kroner pr. time. Når var Omdal selv på et så billig kurs?»

Klager opplyser videre:

«Jeg bor heller ikke i en villa som Omdal skriver, men i første etasje i en horisontaldelt tomannsbolig. Dette vet han naturligvis, men det tjener “hatretorikken” hans å sette oss i verst mulig lys.»

I tillegg mener klager at avisen har publisert en uriktig opplysning om at han tok bussen til flyplassen i London i stedet for Taxi. Klager viser til hva han faktisk hadde skrevet, og det var å gå igjennom hele London om natten til flybussens første avgang fremfor å ta Taxi.

Klager reagerer også på at avisen har publisert bilde av hans kone:

«Jeg opplever det som særlig klanderverdig at Omdal og Aftenbladet angriper min kone, Victoria Dahr, både med bilde og at hun harselerende fremstilles som som en moderne Marie Antoinette. Det er det samme som å si at hun er en idiot. Jeg kan ikke forstå at hun på noen måte har fortjent å bli omtalt på denne måten.»

Avslutningsvis skriver klager:

«Det er en sterk beskyldning å bli uthengt som en skamløs person. Jeg ble ikke tilbudt noen mulighet for å imøtegå Omdals fordreininger av faktiske opplysninger, og ei heller hans løgn, som jeg altså gjorde ham oppmerksom på.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Stavanger Aftenblad (SA) avviser at god presseskikk er brutt. Når det gjelder klagers påstand om at avisen har hindret has ytringsfrihet, skriver SA:

«Klager meldte seg selv på i samfunnsdebatten med provoserende synspunkt og må selvsagt tåle å bli imøtegått. Sommeren 2018 publiserte nettmagasinet Harvest en artikkel med overskriften ‘Fattigdomslykke’, skrevet av Martin Nygaard. 17. august 2018 publiserte Aftenposten et intervju med Nygaard, der det vises til artikkelen i Harvest om ‘fattigdomslykke’. I denne sammenheng vises det også til at han ‘sluttfører et bokprosjekt om temaet.’ Artikkelen var illustrert med et bilde av Martin Nygaard og hans ektefelle, Victoria Dahr, tatt på familiens kjøkken.4. mars 2019 publiserte Aftenposten et nytt intervju med Nygaard. Nettutgaven hadde følgende overskrift og undertittel: ‘Han startet debatten om ‘fattigdomslykke’: – Jeg følte at alle hatet Martin Nygaard. Nå skal Nygaard og ektefellen Victoria Dahr holde kurs om hvordan leve lykkelig med lite penger’.»

Avisen mener klager startet en omfattende og kritisk debatt ved «å koble det alvorlige samfunnsproblem og den menneskelige tragedie som fattigdom er, sammen med begrepet ‘lykke’».

Når det gjelder opplysningene om klagers formue, skriver SA:

«Når og hvordan Nygaard ble formuende, er irrelevant. Det er nå han gir kurs, skriver artikler og lar seg intervjue. I artikkelen i Harvest omtaler han seg selv som en ‘hvit, rik, middelaldrende mann’.»

SA kan heller ikke se å ha brutt god presseskikk gjennom å beskrive klagers bolig som en villa. «Bokmålsordboka definerer villa som ‘frittliggende bolighus for én eller noen få familier, oftest med hage’», skriver avisen.

Avisen avviser videre å ha hengt ut klagers kone. Avisen opplyser:

«Påstanden om brudd på VVP 4.1, 4.3 og 4.7 gjelder angivelig at klagers ‘sakesløse’ ektefelle ‘henges ut’ og ‘angripes’, samt at hun ‘harselerende fremstilles som en moderne Marie Antoinette’. Klagers ektefelle er nevnt én gang, i kommentarens andre avsnitt, hvor det står: ‘Arrangører er Martin Nygaard og Victoria Dahr, to mennesker som får mye ut av lite.’ I tillegg er hun indirekte nevnt i opplysningen om at Nygaard har publisert bilder av hele familien på sju personer på ferie i Mexico.
Referansen til Marie Antoinette står i kommentarens siste avsnitt: ‘Når kurset i fattigdomslykke avsluttes neste fredag, er antakelig neste tiltak i villaen et kurs i kakebaking for folk som ikke har brød.’ Victoria Dahr er ikke nevnt i denne forbindelse, først og fremst fordi kommentatoren er av den oppfatning at også menn baker brød.»

SA mener klager ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse:

«Fripenn-artikkelen inneholder ingen sterke beskyldninger, men består av både sarkastiske og ikke sarkastiske kommentarer til opplysninger og utsagn som klager selv har gitt.»

Klager anfører at også Aftenposten hadde fordreid hans meningsinnhold, og han reagerer derfor på at SA bygger sin argumentasjon på Aftenpostens artikkel. Klager skriver:

«Det Aano (redktør i SA, sekr.anm.) i sitt tilsvar innrømmer; er at han og Omdal har tatt utgangspunkt i dette som de vet er en allerede fordreid, manipulert og forenklet versjon av mitt egentlige budskap – og bygger videre på det som om det kommer fra meg.»

Når det gjelder bruken av ordet villa, skriver klager:

«Aano lever i følge tilsvaret helt åpenbart i den tro at når en vanlige leser blir servert ordet ‘villa’, vil hun naturlig tenke; aha, jeg vet jo at journalister alltid prøver å omgå sannheten, så når det står ‘villa’ her i avisen, betyr det antakelig at den som henges ut egentlig bor i en helt normal tomannsbolig, sannsynligvis også i den billige førsteetasjen.»

Videre skriver klager om begrepet fattigdom:

«Omdal og Aano vet i kraft av sin omfattende research at jeg helt eksplisitt bruker ordet ‘fattig’ slik begrepet brukes i ordet ‘fattigdomsgrense’, altså i betydningen av NORSKE statsborgere som lever på eller under 60% av snittinntekten i verdens rikeste land. Ikke utenlandske tiggeres livsvilkår som Omdal hinter til. Mitt uttrykte poeng er at selv de som befinner seg langt under ‘fattigdomsgrensen’ – si rundt det som var gjennomsnittskjøpekraften her til lands for noen tiår tilbake – godt kan være lykkelig, og med noen enkle grep kanskje bli enda lykkeligere.»

Når det gjelder spørsmålet om tilsvar, skriver klager:

«Kanskje ville Stavanger Aftenblad ha trykket et svar fra min side, men det ble det ikke invitert til, og det ville heller ikke ha hjulpet. Sist jeg prøvde meg (i Dagsavisen høsten 2018) kom svaret, godt bortgjemt, på trykk 14 dager etter oppslaget, og nettversjonen ble lagt bak betalingsmur.»

Klager fastholder at SA har fordreid det han har forsøkt å si på en så negativ måte at god presseskikk er brutt. Han mener språket og argumentene i Sas tilsvar understreker dette poenget.

«Skjevheten i maktforholdet mellom Stavanger Aftenblad og sivile borgere som meg selv gjør at slike politisk/ideologisk/moralsk fundert karakterdrap, enten det er forkledd som underholdning eller ikke, må regnes som grove overgrep», skriver klager.

 

Stavanger Aftenblad hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentarartikkel i Stavanger Aftenblad (SA). Artikkelen handlet om Martin Joyce Nygaard og hans uttalelser om begrepet «fattigdomslykke». Kommentatoren ironiserte over Nygaards budskap.

Klager er Martin Nygaard. Han mener SA har publisert en ondskapsfull kommentar som i praksis begrenser hans mulighet til å ytre seg. Ifølge klager har avisen forvridd fakta på en måte som skaper et uriktig bilde av det han har forsøkt å formidle. SA har publisert faktafeil, blant annet om hva slags bolig han bor i, mener klager. Videre mener klager at avisen har hengt ut kona hans. Ifølge klager burde han dessuten fått mulighet til samtidig imøtegåelse.

SA avviser at god presseskikk er brutt. Avisen understreker at klager selv startet debatten om «fattigdomslykke». SA kan ikke se å ha publisert uriktige opplysninger – beskrivelsen av klagers bolig mener avisen var korrekt. Avisen avviser å ha hengt ut klagers kone. Artikkelen fokuserer ikke på henne, understreker SA. SA mener videre at artikkelen ikke inneholder sterke beskyldninger som utløser rett til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at alle punktene i klagen er vurdert selv om ikke alt svares opp i denne uttalelsen.

Hvis man utsettes for sterke beskyldninger, har man rett til å imøtegå faktiske opplysninger før publisering, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at denne retten hverken ble utløst overfor klager eller hans kone. Slik PFU ser det, var kommentaren et meningsangrep i form av karakteristikker, som heller utløste tilsvarsretten, jf. VVP 4.15. Utvalget understreker at klager hadde hatt rett til å svare på angrepet.

PFU merker seg at klager mener at SA har publisert et par uriktige opplysninger. Utvalget mener imidlertid at i den grad opplysningene er upresise, er det ikke feil som utgjør brudd på god presseskikk, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll.

PFU forstår at klager reagerer på kommentaren, som inneholdt flere sarkastiske spissformuleringer, men utvalget mener den må aksepteres gitt den store takhøyden som meningsytringer har i presseetikken. Sterke meninger og kraftfulle angrep må i mange tilfeller tolereres selv om det oppleves krenkende. PFU noterer også at den påklagede kommentarartikkelen gjaldt en debatt som klager selv har gått ut i offentligheten med. PFU understreker at de som deltar aktivt i det offentlige ordskiftet i større grad må akseptere sterke meningsangrep enn de som ikke har søkt offentlighet. Utvalget kan ikke se at kommentaren var i strid med VVP 4.1, som ber mediene vise saklighet og omtanke.

Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25.09.2019

Alf Bjarne Johnsen,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Liv Ekeberg
Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff