Advokat Carl K. Rieber-Mohn pva. klient mot TV 2

PFU-sak 107/18


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte lørdag 14. april en promo for et innslag i programmet Åsted Norge. Programlederen sa følgende i promoen:

«Han lover å hjelpe dem med boligkjøpet. Men når budrunden er vunnet, er både han og pengene borte. Vi tar opp jakten på lånesvindleren.»

I promoen viste TV 2 et bilde av den omtalte mannen. Promoen ble sendt flere ganger frem mot publiseringen av programmet.

Det promoterte programmet ble sendt mandag 16. april 2018.

I starten av programmet fortalte programlederen at en finansrådgiver har stukket av med alle sparepengene til minst 25 boligkjøpere, og at ingenting skjedde da ofrene gikk til politiet, slik at mannen kunne «svindle uforstyrret videre».

Litt senere sa programlederen:

«Han lover å hjelpe dem med boligkjøpet. Men når budrunden er vunnet, er både han og pengene borte. Ofrene har tapt flere millioner. I kveld tar vi opp jakten på lånesvindleren.»

TV 2 viste flere bilder av den anklagede mannen mens denne teksten ble lest opp. Vignetten «BOLIGKJØPERE RUNDLURT» stod sammen med bildene.

Selve innslaget begynte litt senere i programmet, og det ble innledet slik:

«Se for deg at du har funnet drømmeleiligheten. Og du byr, og så vinner du budrunden. Men når pengene skal overføres til selger så skjer det ingenting. Finansrådgiveren som sa han hadde ordnet et finansieringsbevis til de, er som sunket i jorda. Og han har også stukket av med egenkapitalen du hadde spart opp. Historien, den er sann, og finansrådgiveren heter NN. Han er mistenkt for å ha lurt minst 25 boligkjøpere for over sju millioner kroner.»

Deretter fortalte TV 2 om kvinnen Melek, som hadde tatt kontakt med finansrådgivningsfirmaet XX da hun skulle kjøpe sin første bolig. Melek overførte egenkapitalen sin til firmaet for at NN skaffe henne mer boliglån, opplyste TV-kanalen. Og videre:

«Men egenkapitalen som hun har gitt fra seg kommer aldri i bankens hender. I tillegg hadde også mannen tatt opp et forbrukslån i Meleks navn.»

Reporteren fortalte deretter om andre som hadde blitt utsatt for lignende behandling av NN. En mann uttalte at han hadde mistet rundt én million kroner.

Lenger ut i reportasjen, etter en pause, sa TV 2s reporter følgende mens de viste bilder av NN:

«Dette er mannen som har lurt en rekke boligkjøpere for store summer. NN lover å hjelpe med å skaffe boliglån, og får kundene til overføre egenkapitalen til hans konto. I noen tilfeller tar han også opp forbrukslån i deres navn.»

TV 2 viste deretter hvordan redaksjonen forsøkte å oppsøke mannen, før programlederen fortalte at flere av ofrene hadde blitt truet etter at TV 2 begynte sitt arbeid:

«Etter at vi forsøkte å ringe ham på fredag, så er det flere av dem som vi har hatt kontakt med som er svindla av denne mannen som fikk melding fra ham. Og sa at ‘Dersom dere tar kontakt med Åsted Norge, så vil dere ikke få tilbake pengene.’»

En tekstmelding som en av ofrene hadde fått av mannen, ble vist på skjermen:

«’Fuck. Snakket ikke vi om det i går?? Få meg på tv, og du får ikke en krone resten av livet’»

Litt lenger ut i reportasjen fulgte følgende telefonsamtale mellom TV 2s journalist og den anklagede mannen:

«NN: Jeg føler meg såpass krenket av deg, og trakassert, så heretter så anbefaler jeg at du bli kontaktet av min psykiater og advokat.
Journalisten: Ja, hva er navnet-
NN: Når jeg først har meddelt deg nå i mange dager på rad nå at jeg er syk, så er jeg syk.
Journalisten: Ja, men kan jeg få navnet på din advokat?
NN: Jeg kan sende det på SMS.
Journalisten: Det er veldig fint at du sender det på SMS, for vi har flere spørsmål vi ønsker å stille til både deg og din advokat… Og der la han på.»

TV 2 opplyste at han aldri sendte SMS-en. Programlederen uttalte:

«Vi gjør oppmerksom på at vi har gjort gjentatte forsøk over lang tid på å få NNs forklaring på hva som har skjedd i de 25 anmeldte sakene, og om ofrene vil få igjen pengene sine. Men vi har altså ikke lykkes. Heller ikke NNs advokat ønsker å kommentere saken overfor Åsted Norge.»

Avslutningsvis beklaget politiet at de ikke hadde prioritert saken tidligere, men at de nå håpet å sette en stopper for NN.

Etter dette ble saken diskutert av et panel i studio. Advokat John Christian Elden sa:

«Politiet har fått inn anmeldelser, og hvis politiet får inn anmeldelser fortløpende så bør dette samordnes. Kommer det mange inn over tid så må de reagere for å stoppe eventuelt framtidige nye straffbare handlinger. De må også gjøre undersøkelser. Finne ut om det er riktig eller galt, for å si det litt enkelt, i stedet for å la dette bare ende i en skuff.»

 

KLAGEN:

Klager er advokat Carl K. Rieber-Mohn, som klager på vegne av den omtalte mannen (NN). Klager mener TV 2 har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 4.5, om forhåndsdom
  • Punkt 4.7, om identifisering
  • Punkt 4.10, om å være varsom med å bruke bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige
  • Punkt 4.12, om like aktsomhetskrav for bilder som skrift og lyd

Klager mener programmet gir inntrykk av at det publiseres for å sette stopper for en pågående virksomhet fra NN, men at TV 2 ikke kan dokumentere at virksomheten fremdeles pågikk.

Klager opplyser at hans klient har sagt at han har lånt penger av kvinnen som uttaler seg åpent i TV 2s reportasje.

Reportasjen er forhåndsdømmende, ifølge klager. Han skriver:

«Det ble ikke gjort tydelig at saken først vil være avgjort med en rettskraftig dom. I det hele etterlot programmet ingen tvil om hvor ille min klient var.»

Klager påpeker at TV 2 har identifisert hans klient ved navn til tross for at han bare var siktet av politiet. Klager viser til at punkt 4.7 ber mediene være varsomme med å bruke navn og bilde særlig på et tidlig stadium i etterforskningen.

Han skriver:

«Som nevnt har virksomheten i det firma der min klient var tilknyttet opphørt. Det kan derfor ikke sies å gjemme seg bak et berettiget informasjonsbehov som begrunnelse for å hente ut min klient med navn og bilde. Det foreligger ikke fare for overgrep mot forsvarsløse personer, slik plakaten beskriver unntaket som kan tenkes.»

Klager reagerer på at TV 2 publiserte bilder fra hans klients Facebook-side uten samtykke, og at disse er brukt i en annen sammenheng enn den opprinnelige.

«Den bruk av navn og bilde som her er brukt er en stor belastning for min klient. Jeg kan ikke se at den bruken som er gjort i programmet kan forsvares opp mot reglene i Vær Varsom plakaten som det er vist til. Forhåndsreklame og program gir et skjevt bilde av saken og min klient. Verst er det likevel at man tross hans motvilje mot å medvirke til programmet uhemmet bruker bilder og navn som det ble gjort.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN: 

TV 2 avviser at god presseskikk er brutt.

Mediehuset mener innslaget «plasserer seg sentralt i pressens samfunnsoppdrag», og at det var nødvendig å identifisere mannen. TV 2 skriver:

«Reportasjen viser hvordan NN har svindlet et stort antall privatpersoner for betydelige beløp. NN har ikke vist at han har noe ønske om å slutte med svindelen og redaksjonens kilder dokumenterer at den kriminelle virksomheten fortsatt pågår.»

TV 2 mener også kritikken mot at politiet ikke har stoppet NN, er et argument for identifisering. «Det hadde vært mindre behov for å identifisere dersom offentlig myndighet hadde gjort jobben sin fra første anmeldelse (…) Nettopp det faktum at ofrene ikke opplevde at sakene hadde blitt tatt tilstrekkelig på alvor gjennom det ordinære straffesaksapparatet, tilsier at pressens rolle er desto viktigere.»

Når det gjelder klagers argument om at TV 2 identifiserer tidlig i etterforskningen, skriver mediehuset:

«For det første kan ikke denne saken sies å være i en tidlig etterforskningsfase da programmet ble publisert. Politiet hadde de siste månedene gitt saken høy prioritet og omsider kommet langt i etterforskningen. For det andre er denne saken et særtilfelle. Vi mener identifisering ikke bare er riktig, men helt nødvendig, for å advare potensielle nye ofre.»

TV 2 mener også det var et poeng ikke å kaste mistanke over andre i samme bransje.

Videre mener TV 2 at advokat John Christian Elden i panelet etter reportasjen understreket at NN kun hadde status som siktet.

TV 2 mener også at saken er svært alvorlig – flere enkeltpersoner er ifølge mediehuset blitt svindlet av NN, med store personlige konsekvenser.

Når det gjelder klagers anførsel om at det ikke er grunnlag for å si at NN har fortsatt virksomheten, skriver TV 2:

«NN ble første gang politianmeldt for bedrageri i 2015. Men lite tyder på at anmeldelsen hadde noen påvirkning på NNs aktivitet. Han har gjennom år fortsatt med samme opplegg, og er per dato politianmeldt 25 ganger for liknende forhold. Syv av anmeldelsene er fra 2018 og Åsted Norge har i tillegg blitt kontaktet av flere som sier de ikke våger å politianmelde.
(…)
Politiet har videre opplyst til redaksjonen at de etter at programmet ble vist på luften har mottatt ytterligere tre anmeldelser.»

TV 2 opplyser at redaksjonen forsøkte å få til et intervju med NN i fem måneder. Han lovet gjentatte ganger å snakke med redaksjonen, men intervjuet ble likevel aldri noe av.

Da redaksjonen ble kjent med navnet til NNs forsvarer, forsøkte journalistene umiddelbart å kontakte ham for «å hente inn eventuelle nyanserende opplysninger», skriver TV 2 videre. «(…) heller ikke han ønsket å bidra til å belyse saken fra NNs sider».

TV 2 skriver også:

«Det er for øvrig ikke riktig, slik det hevdes i klagen, at Rieber-Mohn ble kontaktet samme dag som saken ble publisert. Som det fremgår av korrespondansen nedenfor ble han kontaktet 12. april d.å. Programmet ble publisert 16. april.
(…)
Det kan ikke være slik at en person over år kan ha mønster med å svindle sårbare mennesker, så avslå utallige muligheter til å imøtegå det han kritiserer for, og deretter beklage at reportasjen er for ensidig og forhåndsdømmende.»

TV 2 avviser at publiseringen er forhåndsdømmende, og viser til at det kommer frem at NN bare hadde status som siktet.

Mediehuset mener å ha dekning for å bruke begrepet «lånesvindleren» og påpeker at «svindler» ikke er et juridisk begrep, «men en formulering brukt i dagligtalen når noen blir lurt».

«Dokumentasjonen redaksjonen sitter på gir et entydig bilde på at rekken av fornærmede nettopp er lurt av NN.»

TV 2 opplyser at redaksjonen har kontaktet NNs ekskoner for å undersøke om en identifisering av NN kunne «gi uheldige utslag for NNs pårørende». Redaksjonen fant ikke grunnlag for at identifisering ville ha slike utslag.

Når det gjelder bildebruken, skriver TV 2:

«Bildet er brukt for å identifisere NN. Det er hentet fra Facebook, som for øvrig har vært en kanal han hyppig selv har benyttet i kontakten med sine ‘kunder’. Slik sett har disse bildene en ekstra relevans. (…) Bildene i seg selv kan ikke vi se er krenkende eller på annen måte uheldige».

 

Klager fastholder klagen. TV 2 hadde ikke dekning for at NN fortsatte virksomheten, mener han. Klager skriver:

«Jeg vet ikke hvilken informasjon TV2 har om dette. Det synes likevel merkelig å hevde at virksomheten pågår til tross for at det ikke er kommet anmeldelser til politiet for forhold begått i 2018. Siste anmeldelse er registrert i oktober 2017 og gjelder forhold begått før dette.»

Det var ikke nødvendig å identifisere klager for å stoppe en pågående kriminell virksomhet, mener klager:

«Det er grunn til å tro at virksomheten enten er stoppet av seg selv eller at politiets etterforskning og kontakt med min klient har hatt denne effekt.»

Klager kommenterer TV 2s poeng om at advokat John Christian Elden skal ha understreket at NN bare var siktet. Klager skriver:

«Når dette skjer har man alt vist både navn og bilde på min klient flere ganger i programmet. Inntrykket som har festet seg er da at min klient er en person som har begått alvorlige bedragerier og at han er skyldig i dette. Eldens uttalelse er korrekt, men avhjelper ikke den skade som programmet ellers påfører min klient. De færreste legfolk vet hva som er forskjellen på en siktet og en tiltalt.»

 

TV 2 mener fremdeles å ha dokumentert at NN fortsatte med virksomheten sin. TV 2 skriver:

«Etter at redaksjonen har påvist hvordan NN har fortsatt svindelen, selv om firmaet ble lagt ned, legger Rieber Mohn nå vekt på at det ikke er dokumentert at NN har drevet virksomhet tett opp imot sendetidspunktet.»

Og videre:

«Rieber Mohn hevder det ikke er kommet inn anmeldelser i 2018. Og at siste anmeldelse er registrert i oktober 2017. Dette er ikke korrekt. Faktisk er det kommet inn syv anmeldelser i 2018. Påstanden til Rieber Mohn om at NNs virksomhet var stoppet opp lenge før reportasjen ble sendt stemmer rett og slett ikke. Vi viser igjen til dokumentasjonen det er redegjort for i vårt tidligere svar. Vi kan dessuten legge ved kopi av en epost NN skrev til ‘kunder’ sist julaften der han igjen forsøker å skaffe seg nye ‘oppdrag’.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i TV 2-programmet Åsted Norge. I innslaget ble en navngitt mann anklaget for å ha svindlet minst 25 personer.

Klager er den omtalte mannen via hans advokat. Klager mener han ikke burde vært identifisert og påpeker at publiseringen skjedde på et tidlig stadium i etterforskningen. Han var bare siktet, og det var ikke behov for å advare offentligheten om hans virksomhet, fremholder klager. Klager mener videre at TV 2s innslag forhåndsdømmer ham. Slik klager ser det, brøt dessuten TV 2 god presseskikk gjennom å bruke bilder fra hans Facebook-konto.

TV 2 kan ikke se at god presseskikk er brutt. Mediet mener det var riktig å identifisere mannen for å advare samfunnet mot ham. Politiet hadde ikke prioritert saken godt nok, og mannen kunne derfor fortsette, skriver TV 2. Bildene som er tatt fra Facebook, er i seg selv ikke krenkende og var nødvendige for å identifisere ham, opplyser mediehuset. Videre avviser TV 2 at innslaget var forhåndsdømmende.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener den omtalte saken hadde betydelig offentlig interesse og understreker at TV 2 var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på mannen.

Utvalget har forståelse for at det kan være en stor belastning å bli identifisert i en slik sak. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.7 ber mediene være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med straffbare forhold, særlig i saker på et tidlig stadium i etterforskningen. PFU merker seg at den omtalte saken var på et tidlig stadium; at mannen bare vare siktet.

Varsomhet innebærer imidlertid ikke et forbud mot identifisering. Det finnes tilfeller der det er akseptabelt å identifisere også på et tidlig stadium. Slik PFU ser det, hadde offentligheten stor interesse av å vite hvem mannen er. Politiet har mottatt gjentatte anmeldelser mot ham, uten at den virksomheten TV 2 satte søkelys på, stoppet. Utvalget mener derfor den offentlige interessen veide tyngre enn belastningen som identifiseringen utgjorde for mannen.

Når TV 2 først valgte å identifisere ham, mener utvalget det også var akseptabelt å bruke bilder fra hans Facebook-konto. Bildene er isolert sett ikke krenkende, og selv om de er tatt i en annen sammenheng, var de relevante for å opplyse saken. 

PFU reagerer imidlertid på den konstaterende ordbruken som TV 2 bruker i programmet og promoteringen av det. Redaksjonen slår fast at mannen har «svindlet» en rekke personer. Uten forbehold beskriver TV 2 hvordan han skal ha stukket av med folks sparepenger og tatt opp forbrukslån i deres navn. Utvalget viser til punkt 4.5, som ber mediene unngå forhåndsdømming i kriminalreportasjer. TV 2 skulle tatt større forbehold fordi mannen hadde status som siktet.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. september 2018

Alf Bjarne Johnsen
Stein Bjøntegård, Frode Hansen, Nina Fjeldheim
Sylo Taraku, Nina Hernæs, Kristin Taraldsrud Hoff