Advokat Per Herman Thori-Aamot p.v.a. klient mot TV 2

PFU-sak 103C/14


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte mandag 27. januar 2014 en nettartikkel med tittelen «Aksla-drapet: (NN) (24) tiltalt for drap og voldtekt».

Ingress:
«Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot 24 år gamle (NN), som erkjente drapet på 21 år gamle Anja Weløy Aarseth i Ålesund.»

Artikkelen var illustrert med et foto av den omtalte, innfelt i et bilde fra åstedet. Bildetekst: «TILTALT: 24 år gamle (NN) er tiltalt for drapet på 21 år gamle Anja Weløy Aarseth i Ålesund i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB Scanpix/Privat.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte (NN) via advokat. I klagen heter det: «Fra rundt tidspunktet fra klient ble pågrepet i fjor høst og frem til tingrettsbehandlingen, har straffesaken fått stor oppmerksomhet i media. Klient har ønsket minst mulig publisitet om seg selv, hvilket er blitt videreformidlet til pressen gjennom undertegnede. Det ble også besluttet fotoforbud under sakens behandling i tingretten. Flere aviser har likevel valgt å identifisere klient, med navn og private bilder. Klient reagerer sterkt på at en rekke aviser og TV-stasjoner har publisert bilder av ham, hvor bildene er hentet fra hans lukkede profiler i henholdsvis Myspace og Facebook.»

Det anføres at bildene er av klart privat karakter og at klienten oppfatter bruken av bildene i en straffesak som uakseptabel. Advokaten kan ikke se at det foreligger noen sterke grunner til publisering av private bilder hentet fra lukkede profiler i nettsamfunn.

I denne forbindelsen viser klager til en tidligere PFU-uttalelse, sak 105/10, der det heter:

«Etter utvalgets mening er det ikke desto mindre et vesentlig presseetisk spørsmål om identifiseringen kunne finne sted ved hjelp av bilder hentet fra en lukket Facebook-profil. Utvalget vil her minne om at stadig flere mennesker har en digital hverdag. De har også rett til et digitalt privatliv. Det skal derfor sterke grunner til for å publisere bilder som er hentet fra denne sfæren. I denne sammenheng er det også etisk relevant hvilken karakter bildene har, herunder om de er av en klart privat type. I det påklaget tilfellet kan bildene sies å falle innenfor denne kategorien. Utvalget mener at TV 2 når de bestemte seg for å identifisere burde ha anstrengt seg for å få tak i bilder på annen måte.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på minnelig løsning.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser klagen. Det anføres at klager ikke selv har tatt det angjeldende fotografiet, og at han derfor ikke er rettighetshaver i opphavsrettslig forstand. Videre anføres det at TV 2 ikke har hentet bildet fra klagers Myspaces lukkede profil, slik det påstås i klagen. «Derimot har TV 2 inngått regulære avtaler med rettighetshaver(e) om bilder som kunne være relevante for dekning av saken.» TV 2 mener det påklagede bildet ikke er av privat karakter og ikke krenkende på noe vis.

Sekretariatet vil bemerke at dommen i tingretten, 21 års sikring med en minstetid på ti år, ble anket. Anken ble avvist av lagmannsretten og dommen i tingretten er derfor rettskraftig.

Klageren hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble derfor avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2s bruk av bilde av 24-åringen som i mars 2014 ble dømt for det såkalte Aksla-drapet i Ålesund. Klageren, via sin advokat, mener Dagbladet brøt god presseskikk da avisen, uten tillatelse, hentet bildet fra hans lukkede Myspace-profil og publiserte det. Bildet ble publisert etter at det var reist tiltale mot 24-åringen.

TV 2 avviser klagen. Avisen opplyser at bildet ikke er hentet fra klagers Myspace-konto, men mottatt fra andre. TV 2 mener ellers bildet ikke er av privat karakter og krenkende i seg selv. Tv-kanelen mener videre at det var presseetisk akseptabelt å publisere bilde av ham.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag slå fast at det er en sentral oppgave for pressen å informere allmennheten om hva som skjer i retts- og kriminalsaker. Dette skal også være et element for å trygge rettssikkerheten. En del av denne oppgaven for pressen kan også innebære identifikasjon av siktede, tiltalte og dømte i alvorlige saker. I den foreliggende saken dreier det seg om de alvorligste forhold, noe også dommen på 21 års sikring bekrefter. Etter utvalgets mening var det presseetisk akseptabelt å identifisere klageren med navn og bilde.

Utvalget konstaterer videre at TV 2 ikke har hentet det påklagede bildet fra klagerens profil på Myspace eller andre sosiale nettsamfunn, og denne delen av klagen er derfor ikke relevant. Utvalget tar ellers ikke stilling til den opphavsrettslige siden av saken.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2014

Alexandra Beverfjord,
Tone Angell Jensen, Liv Ekeberg, Martin Riber Sparre
Eva Sannum, Amal Aden, Camilla Serck-Hanssen