Advokat Per Herman Thori-Aamot p.v.a. klient mot Verdens Gang

PFU-sak 103/14


SAMMENDRAG:

Verdens Gang publiserte tirsdag 11. februar 2014 en nettartikkel med tittelen «Ålesund-drapet. – Jeg kvalte henne, enkelt og greit». Undertitler: «Har fortalt at avdøde ropte om hjelp og var redd. Dro tilbake til åstedet for å sjekke at hun var død».

Ingress:
«Sunnmøre tingrett (VG) I avhør har tiltalte (NN) (24) fortalt at han hadde vært svært ruset i 14 dager i strekk da han drepte Anja Weløy Aarseth (21).»

Artikkelen var illustrert med et foto av den omtalte innfelt i et bilde fra åstedet. Bildetekst: «Åstedet: Drapstiltalte (NN) sier han ventet på Anja Weløy Aarseth ved utsiktspunktet på fjellet Aksla i Ålesund. Jeg visste hun ville jogge der, har han forklart i avhør. Foto: Espen Braata/Privat.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte (NN) via advokat. I klagen heter det: «Fra rundt tidspunktet fra klient ble pågrepet i fjor høst og frem til tingrettsbehandlingen, har straffesaken fått stor oppmerksomhet i media. Klient har ønsket minst mulig publisitet om seg selv, hvilket er blitt videreformidlet til pressen gjennom undertegnede. Det ble også besluttet fotoforbud under sakens behandling i tingretten. Flere aviser har likevel valgt å identifisere klient, med navn og private bilder. Klient reagerer sterkt på at en rekke aviser og TV-stasjoner har publisert bilder av ham, hvor bildene er hentet fra hans lukkede profiler i henholdsvis Myspace og Facebook.»

Det anføres at bildene er av klart privat karakter og at klienten oppfatter bruken av bildene i en straffesak som uakseptabel. Advokaten kan ikke se at det foreligger noen sterke grunner til publisering av private bilder hentet fra lukkede profiler i nettsamfunn.

I denne forbindelsen viser klager til en tidligere PFU-uttalelse, sak 105/10, der det heter:

«Etter utvalgets mening er det ikke desto mindre et vesentlig presseetisk spørsmål om identifiseringen kunne finne sted ved hjelp av bilder hentet fra en lukket Facebook-profil. Utvalget vil her minne om at stadig flere mennesker har en digital hverdag. De har også rett til et digitalt privatliv. Det skal derfor sterke grunner til for å publisere bilder som er hentet fra denne sfæren. I denne sammenheng er det også etisk relevant hvilken karakter bildene har, herunder om de er av en klart privat type. I det påklaget tilfellet kan bildene sies å falle innenfor denne kategorien. Utvalget mener at TV 2 når de bestemte seg for å identifisere burde ha anstrengt seg for å få tak i bilder på annen måte.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på minnelig løsning.

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang skriver i sitt tilsvar: «VG har sikret tilgang til det aktuelle bildet fra rettighetshaver. Som det fremgår er det åpenbart ikke (NN) som har trykket på utløseren og har opphavsretten til bildet.»

Sekretariatet vil bemerke at dommen i tingretten, 21 års sikring med en minstetid på ti år, ble anket. Anken ble avvist av lagmannsretten og dommen i tingretten er derfor rettskraftig.

Klageren hadde ikke hatt ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble derfor avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Verdens Gangs bruk av bilde av 24-åringen som i mars 2014 ble dømt for det såkalte Aksla-drapet i Ålesund. Bildet ble publisert mens rettssaken pågikk. Klageren, via sin advokat, mener Verdens Gang brøt god presseskikk da avisen, uten tillatelse, hentet bildet fra hans lukkede Facebook-profil og publiserte det.

Verdens Gang anfører at bildet ikke er tatt av klageren selv og at han ikke har opphavsretten til det.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag slå fast at det er en sentral oppgave for pressen å informere allmennheten om hva som skjer i retts- og kriminalsaker. Dette skal også være et element for å trygge rettssikkerheten. En del av denne oppgaven for pressen kan også innebære identifikasjon av siktede, tiltalte og dømte i alvorlige saker. I den foreliggende saken dreier det seg om de alvorligste forhold, noe også dommen på 21 års sikring bekrefter. Etter utvalgets mening var det presseetisk akseptabelt å identifisere klageren med navn og bilde.

Utvalget konstaterer videre at Verdens Gang ikke har hentet det påklagede bildet fra klagerens profil på Facebook eller andre sosiale nettsamfunn, og denne delen av klagen er derfor ikke relevant. Utvalget tar ellers ikke stilling til den opphavsrettslige siden av saken.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2014

Alexandra Beverfjord,
Tone Angell Jensen, Liv Ekeberg, Martin Riber Sparre
Eva Sannum, Amal Aden, Camilla Serck-Hanssen